Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów dotyczących udostępniania danych sektora publicznego

Parlament Europejski zatwierdził dzisiaj dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego, która znacznie poprawi dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Czytaj więcej...

Praworządność: KE wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby chronić sędziów w Polsce przed kontrolą polityczną

Komisja wszczyna dzisiaj postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Nowy ład dla konsumentów: KE z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie bardziej rygorystycznych i lepiej egzekwowalnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów.
Główne zmiany to zagwarantowanie przejrzystości konsumentom kupującym w internecie, skuteczne kary i jasne przepisy dotyczące kwestii podwójnej jakości produktów w UE. Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady w kwietniu ubiegłego roku jako część pakietu dotyczącego „nowego ładu dla konsumentów”.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.