Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie EUROPE DIRECT Szczecin!

Stand with Ukraine!

Czerwcowy pakiet postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: najważniejsze decyzje

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując regularnie pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 62 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w pełnym zestawieniu pytań i odpowiedzi. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji znajduje się w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej decyzje dotyczące Polski:

·       Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 22962253; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 22990679; Yuliya Matsyk – tel.: +32 22913173)

 Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie

 Zwalczanie nadużyć finansowych: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, POLSKĘ i FINLANDIĘ do przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Bułgarii (INFR(2023)2012) i Polski (INFR(2023)2011) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.(dyrektywa (UE) 2017/1371). Komisja podjęła ponadto decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Finlandii (INFR(2021)2234). Przepisy określone w tej dyrektywie chronią budżet UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i przepisów dotyczących jurysdykcji związanych z nadużyciami finansowymi i innymi przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE. Komisja zidentyfikowała kilka przypadków niezgodności z przepisami UE w Bułgarii i Polsce w odniesieniu do definicji niektórych przestępstw kryminalnych i związanych z nimi sankcji karnych oraz odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione dla własnej korzyści. W grudniu 2021 r. Komisja skierowała do Finlandii wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Komisja stwierdziła, że Finlandia nie dopełniła obowiązku uwzględnienia w przepisach odpowiedzialności osób prawnych w przypadkach korupcji biernej i sprzeniewierzenia środków publicznych. Bułgaria, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do Polski i Bułgarii uzasadnionej opinii oraz skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pdf do druku

Czerwcowy pakiet postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

polski (102.236 kB - PDF)

Pobierz (102.236 kB - PDF)

Decyzje w sprawie uchybienia

1 czerwca 2023, Bruksela

Banery/Logo