BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 6(37)/2018, Listopad/Grudzień 2018

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

6(37)/2018
      Listopad/Grudzień 2018

Ostatnie tegoroczne wydanie Biuletynu Europejskiego poświęcamy niezwykle ważnym tematom, jakim są zrównoważony rozwój, zmiany klimatu i ochrona środowiska. Ze względu na odbywający się w Katowicach Szczyt Klimatyczny był to głośny również w naszym kraju, w ostatnim czasie, temat. Także w Szczecinie nie zabrakło dyskusji na ten temat. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami, które opisujemy w tym numerze Biuletynu Europejskiego. Wszystkim naszym czytelnikom i czytelniczkom życzymy mnóstwa radości z okazji świąt oraz pomyślności i łatwości w realizacji postanowień w nowym roku 2019!

Obywatel: Polak, Europejczyk

Szczyt Klimatyczny – Katowicka Księga Reguł podpisana!
Po wejściu na oficjalną stronę COP24 w Katowicach wita nas odpowiedź na pierwsze pytanie zadane w tytule. „Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.”   Co zatem kryje się pod stwierdzeniem polityki klimatycznej? Definicji jest wiele. Na pewno można stwierdzić, że wszystkie działania i zasady zebrane w ramach polityki klimatycznej powinny dążyć do wspólnego dobra, czyli działania na korzyść naszej planety. To, co również jest pewnie i co widać wyraźnie w Katowicach,  jest to coś, co wymaga kompromisów i ustępstw, niejednokrotnie rezygnacji z własnych ambicji na rzecz poprawy jakości życia członków społeczeństwa, także tych, którzy jeszcze nie przyszli na świat.
Czytaj więcej...

Unia idzie na wojnę z plastikiem – koniec jednorazówek!
Aż 70% odpadów morskich, czyli śmieci, które każdego roku znajdowane są w wodach i na plażach w całej Europie to plastik! Jednorazowe talerze, kubeczki, słomki, ale również filtry od papierosów zawierające plastik, czy patyczki higieniczne zanieczyszczają nasze środowisko. Część z tych rzeczy to także akcesoria połowowe, które porzucane są przez pracowników, bo nie nadają się już do użytku. Aktualnie ponad 150 milionów ton plastiku znajduje się w morzach i oceanach, a każdego roku trafia do nich jeszcze od 4.8 do 12.7 milionów ton!  Rozkład tworzyw sztucznych trwa od 100 aż do 1000 lat!
Czytaj więcej...

„Mówicie, że kochacie dzieci ponad wszystko na świecie. A jednak kradniecie nam naszą przyszłość.”
Tuż przed szczytem klimatycznym COP24, w Katowicach odbyła się Globalna Konferencja Młodzieży czyli COY14. To trzydniowe spotkanie, podczas którego młodzi ludzie z całego świata debatują o zmianach klimatycznych, wpływie człowieka na środowisko oraz możliwych do implementacji przez młodzież rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianej polityki klimatycznej. Do Katowic zjechało się ponad 2 000 osób w wieku od 15 do 35 lat ze 102 krajów z całego świata. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Śląskim i organizowana była głównie przez wolontariuszy i aktywistów.
Czytaj więcej...

Dlaczego warto przestrzegać zobowiązań czyli postępowanie o naruszenie zobowiązań traktatowych przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Fenomen zawansowanej już wiekowo   organizacji ponadnarodowej jaką jest Unia Europejska (UE) można rozpatrywać na wielu różnych płaszczyznach, biorąc pod uwagę różne kryteria i rozmaicie (czytaj: nawet skrajnie) podchodząc do tematu. Jednym z bardziej zasadnych ujęć i zarazem kryteriów jest zagadnienie efektywności. Dla bardzo pojemnego zaś zagadnienia efektywności duże znaczenie ma wykonywanie zobowiązań traktatowych przez państwa członkowskie. Ponieważ początkowy idealizm państw tworzących Wspólnotę Europejską już nieraz musiał rywalizować z bieżącymi i partykularnymi interesami poszczególnych państw członkowskich; w traktaty unijne wbudowano specjalne mechanizmy zabezpieczające wykonywanie zobowiązań traktatowych. Jednym z ważniejszych z nich jest postępowanie prowadzone przez  Komisję Europejską (KE) i Trybunał Sprawiedliwości (TS UE) na podstawie art. 258 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE).
Czytaj więcej...

Listopad i grudzień pełne nagród
Unia Europejska nagradza artystów, którzy w swoich dziełach poruszają najważniejsze dla wspólnoty wartości. Często są to obrazy i książki, które dotykają trudnych tematów społecznych, pokazują rzeczywistość, która otacza Europejczyków, komentują sytuację polityczną. W listopadzie i grudniu wręczone zostały m.in. Nagroda filmowa LUX, Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli oraz Le Prix du Livre Europeen.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Zrównoważony rozwój w Szczecinie
Pytania o tym, czy należy odmawiać plastikowej rurki w napojach, kto produkuje najwięcej śmieci, czym są cele zrównoważonego rozwoju oraz kogo dotyczą – tak wyglądało ostatnie wydarzenie realizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin. Wolontariusze mają swoje święto w grudniu – był więc dodatkowy powód do świętowania. Jak połączyć to wszystko w jedno, spójne spotkanie? Odpowiedź poniżej!
Czytaj więcej...

Szczecińskie dzieciaki ozdabiają drzewka rówieśników z zagranicy
W Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przygotowania do świąt rozpoczęły się już w listopadzie! To właśnie wtedy skontaktowaliśmy się z Katolicką Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym i zaprosiliśmy do wzięcia w wielkiej wymianie bożonarodzeniowej. To akcja, której koordynatorem jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrexham w Walii, a biorą w niej udział dzieci, młodzież i dorośli z całej Europy! Aby zostać jej uczestnikiem należy skonsultować się najbliższym Punktem Europe Direct i przygotować swoje ozdoby świąteczne.
Czytaj więcej...

Fundusze
Projekt “Ponadnarodowa mobilość uczniów” zaakceptowany
11 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 "Programy mobilności ponadnarodowej" Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój". Projekt został wybrany w procedurze pozakonkursowej. Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" – realizowany będzie w latach 2018-2023. Wartość projektu wynosi 105 289 723 zł (kwota dofinansowania).
Czytaj więcej...

Pojedziemy wygodniej w okolicy Ińska
Zakończyła się przebudowa odcinka Ińsko - Ciemnik. To kolejna część drogi wojewódzkiej nr 151, która zyskała nowe oblicze.
– Pracujemy nad modernizacją całej DW 151, która jest ważną nitką w naszej sieci, bo prowadzi ze Świdwina na południe, aż do Gorzowa Wielkopolskiego – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
Czytaj więcej...
Eurodesk

What Europe Does for me?
Parlament Europejski zaprasza obywateli Starego Kontynentu do odwiedzin strony "What Europe Does For Me". To interaktywna platforma, na której zebrano wiele przykładów tego, jakie działania podejmuje UE, aby wszystkim nam żyło się lepiej.
Interfejs strony pozwala szybko i łatwo znaleźć projekty, które dzięki funduszom UE zostały zrealizowane w naszym regionie. Od takich skierowanych do dzieci i młodzieży, po wszystkie te, na których skorzystali rolnicy, nauczyciele czy drobni przedsiębiorcy.
Czytaj więcej...

Krok w stronę nowej strategii młodzieżowej UE
Rada UE przyjęła rezolucję dotyczącą nowej strategii młodzieżowej. To istotny krok w stronę uchwalenia ostatecznej wersji dokumentu, który ma wyznaczać priorytety unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019-2027. Sporo miejsca poświęcono w niej informacji młodzieżowej.
Nowa strategia UE ma identyfikować potrzeby i być odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi Europejczykami. Skupia się na trzech celach: angażowaniu, łączeniu i wzmacnianiu młodych ludzi.
Czytaj więcej...

Kłajpeda Młodzieżowa Stolicą Europy 2021
Kłajpeda, trzecie co do wielkości miasto na Litwie, zwyciężyła w rywalizacji o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy 2021. Pokonała Kiszyniów, Nikozję, Varaždin i rosyjski Jarosław.
Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy przyznaje Europejskie Forum Młodzieży. O to zaszczytne miano mogą starać się metropolie, które zaproponują najciekawszy program wydarzeń skierowanych do młodzieży.
Czytaj więcej...

Konkursy

Unia Film Festival
Wystartował konkurs filmowy Unia Film Festival. Konkurs jest adresowany do uczniów w wieku 13 do 19 lat. Do wygrania jest m.in. sprzęt filmowy.
Celem konkursu jest promowanie sztuki filmowej wśród uczniów i inspirowanie młodzieży do kreatywnego wyszukiwania szeroko dostępnej technologii audio-video.
Czytaj więcej...

W regionie Morza Bałtyckiego

Spotkanie Baltic Youth 2030 w Rydze
10 grudnia 2018 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Łotewskiej zorganizowało spotkanie Baltic Youth 2030, które zgromadziło reprezentantów organizacji młodzieżowych z całego Regionu Morza Bałtyckiego. Moderowana przez Ugis Zanders, przewodniczącego Grupy Ekspertów CBSS ds. Zrównoważonego Rozwoju (EGSD), dyskusja koncentrowała się wokół tematu zaangażowania młodzieży w EGSD. Spotkanie zostało wsparte przez projekt Baltic Youth 2030, finansowane przez Instytut Szwedzki i zgromadziło 20 uczestników z Niemiec, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.