BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 2(15)/2015, Maj 2015

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

2(15)/2015
      Maj 2015

Obywatel: Polak, Europejczyk

Partnerstwa dla rozwoju - o polsko-ugandyjskiej przyjaźni, która prowadzi do zmian
W ramach Tygodnia Europejskiego z okazji Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju zapraszamy do udziału w spotkaniu „Polacy pomagają! Współpraca rozwojowa w praktyce” (12 maja, godz. 10:00 – 14:30, więcej szczegółów w następny artykule). Jedną z prelegentek jest Magda Kołba, autorka poniższego artykułu, z wykształcenia suahilistka i antropolożka wspierająca Fundację „Kultury Świata”. Interesuje się nowymi technologiami i ich rolą w rozwoju krajów Afryki Wschodniej, feminizmem i kobietyzmem afrykańskim. W „Kulturach Świata” była wolontariuszką w multimedialnej bibliotece w Moshi w ramach wolontariatu „Polska Pomoc” 2013, teraz jest autorką tekstów, trenerką i koordynatorką projektów wolontariackich.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Tydzień Europejski 3.0
9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji, Robert Schuman, przedstawił gronu polityków (m.in. z Belgii, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch) swój sławetny plan. Dotyczył on propozycji wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). EWWiS była pierwszą w historii ponadnarodową instytucją europejską, która ostatecznie przekształciła się w Unię Europejską, jaką dziś znamy. Punkt Europe Direct – Szczecin zaprasza do obchodów tego wyjątkowego wydarzenia, które otwiera trzecią edycję Tygodnia Europejskiego (ulotka w załączeniu) odbywającego się w Szczecinie. Jak będzie tym razem? Tanecznie, baśniowo, filmowo i rozwojowo! Sprawdźcie naszą propozycję poniżej.
Czytaj więcej...

25 lat reformy czy samorządności w Polsce?
W roku 2015 przypada 25 rocznica odrodzenia idei samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to zatem doskonały moment do podjęcia dyskusji na temat kondycji władz samorządowych, i czynników determinujących aktywność społeczności lokalnych. W przeddzień pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r. tj. 26 maja odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, jak samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, publicystów i dziennikarzy. Konferencja naukowa będzie miała miejsce w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej (kampus Wydziału Humanistycznego). Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku

JESSICA zmienia krajobraz Szczecina. O inwestycji RPO w CENTRUM KOSMOS
W odniesieniu do inwestycji „CENTRUM KOSMOS” w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 8 pragniemy podkreślić, że łączy ona w postaci dwie sfery działania Spółki profit i non profit.
W ścisłym centrum Szczecina przy jednej z jego głównych ulic stawiamy nowoczesny biurowiec klasy A z zapleczem parkingowym z przeznaczeniem na komercyjny wynajem, oraz dokonujemy rewitalizacji budynku dawnego kina KOSMOS z przeznaczeniem na funkcje kongresowe, konferencyjne w połączeniu z funkcją kulturalno-społeczną.
Czytaj więcej...

Przyjazny Plastik w Szczecinie. O projekcie realizowanym w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch
Jest wszędzie. Z niego zrobione są deski rozdzielcze i fotele w samochodach, butelki, które trzymamy w lodówce, telewizory, komórki, a nawet ubrania. Ma jednak jedną zasadniczą wadę: wyrzucony – rozkłada się bardzo długo.
Właśnie temu problemowi chce zaradzić Bogusława Gradzik, doktorantka z zespołu prof. Mirosławy El Frey z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Projekt realizowany przez nią w ramach programu Sciex 2014/2015 dotyczy poli(3-hydroksymaślanu) – przyjaznego dla środowiska polimeru, który rozkłada się znacznie krócej niż tradycyjne plastiki wytwarzane z ropy naftowej. PHB jest bowiem produkowany przez bakterie z surowców odnawialnych, czyli… z roślin uprawnych. Celem młodej doktorantki jest zmodyfikowanie „cudownego” polimeru w taki sposób, by można było z niego wytwarzać włókna dla przemysłu medycznego lub tekstylnego. Instytucją, w które odbywa się staż, jest EMPA w szwajcarskim Sankt Gallen, wyposażona w najnowocześniejsze laboratoria i specjalistyczne aparatury pomocnicze w badaniach nad powstaniem i właściwościami polimerów.
Czytaj więcej...

W regionie Morza Bałtyckiego

Młodzi o Europejskiej Agendzie Cyfrowej dla Regionu Morza Bałtyckiego
Województwo Zachodniopomorskie aktywnie uczestniczy w wielu formach aktywności  międzyregionalnej  szczególnie w Regionie Morza Bałtyckiego. Jedną z nich jest stała obecność młodych mieszkańców naszego regionu w sieciach współpracy młodzieżowej w ramach BSSSC ( Organizacji Współpracy Subregionalnej Państwo Regionu Morza Bałtyckiego ang. Baltic Sea States Subregional Cooperation). Od ponad 10 lat województwo zachodniopomorskie,  a ściślej Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego koordynuje prace Grupy Roboczej ds. polityki Młodzieżowej funkcjonującej w ramach BSSSC. Co robi młodzież w tej grupie i czy ma jakiś wpływ na to co dzieje się w naszym regionie?
Czytaj więcej...


VI Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego!
Jest już otwarta rejestracja na największe wydarzenie w Regionie Morza Bałtyckiego - VI Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego! W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w znanej miejscowości wypoczynkowej Jurmala (Łotwa) po raz 6. odbędzie się Doroczne Forum Unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. Jest to jedna z ważniejszych bałtyckich imprez organizowana co roku we współpracy z Komisją Europejską i podmiotami współpracującymi w SUERMB. W tym roku gospodarzem jest Łotwa, która w I połowie 2015 r. przewodzi pracom Rady UE.  W Dorocznym Forum uczestniczą wysocy rangą politycy państw regionu, przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, regionalnych struktur współpracy, przedstawiciele władz samorządowych państw regionu, a także przedstawiciele instytucji związanych ze współpracą bałtycką w różnych dziedzinach.
Czytaj więcej...

Konkursy

Poszukiwani eksperci oceniający!
Komisja Europejska ogłosiła nabór na stanowisko oceniającego dokumenty instytucji starających się o nagrodę przyznania loga „HR Excllence in Research”. Przyznanie takiego tytułu jest jednym z wielu kroków KE nakierowanych na uatrakcyjnienie warunków pracy, przystosowanie zasady Europejskiej Karty Naukowca. Kandydaci powinni posiadać znajomość oraz doświadczenie w zarządzaniu polityką kadrową w instytucji badawczej. Ocena dokumentów odbywać się będzie cztery razy w roku i nie wymaga nakładu finansowego. Chętne osoby zapraszamy do bezterminowej rejestracji w serwisie KE.
Czytaj więcej...

Społeczny start-up: Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne, które organizowane jest przez fundację Ashoka. Zabawa wspiera pozytywne zmiany jakości życia w społeczeństwie. Tematyka konkursowa skupia się wokół fundamentalnych potrzeb obywatelskich, np.:  edukacja, prawa człowieka, rozwój ekonomiczny, ochrona zdrowia i środowiska. Najważniejszym warunkiem akceptacji zgłoszenia jest minimalizowanie przynajmniej jednego problemu społecznego. Główną wyróżnieniem jest nagroda finansowa w wysokości 3640 euro, dodatkowo organizacja może się ubiegać o specjalną nagrodę 5000 euro. Termin zgłoszeń mija 15 maja 2015r.
Czytaj więcej...

A dla Ciebie co oznacza zjednoczona Europa?
Temat konkursu prowadzącego przez Komisję Europejską jest działaniem zajęcacjącym młodych ludzi do okazywania swoich poglądów dotyczących Europy. Niezwykła szansa na zaprezentowanie swojego zdania stoi na drodze młodzieży w wieku 13 do 15 lat z krajów Unii, państw kandydujących oraz potencjalnie kandydujących, których zadaniem będzie wykonanie minutowego filmu, w którym odpowiedzą na tytułowe pytanie "Co znaczy dla Ciebie zjednoczona Europa?" Zwycięzców  wyłoni krajowe jury, a nagrodą będzie zaproszenie do Brukseli, w celu zwiedzenia instytucji europejskich, miasta oraz poznać ciekawych ludzi z całej Europy. Zgłoszenia należy przysyłać do 17 maja 2015r.
Czytaj więcej...

Fundusze

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs polsko-ukraiński
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczy współpracy między młodzieżą polską a ukraińską. Celem będzie przygotowanie zebrania w czasie pobytu w Polsce młodych Ukraińców, odbywające się w przedziale od 7 do 14 dni. Każda uprawniona organizacja pozarządowa lub jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do złożenia nie więcej niż 5 projektów, z czego każdy finansowany będzie kwotą maksymalną 50 000zł. Odbiorcami składanych projektów są uczniowie polskich szkół gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych a także młodzież z Ukrainy. Projekty prosimy składać do 15 maja 2015r.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Europejski Tydzień Młodzieży 
Tym razem tematem głównym ETM jest pomoc w aktywnym uczestniczeniu młodych ludzi na rynku pracy oraz w społeczeństwie. Każdy głos młodzieży powinien być słyszalny,  zdanie zauważone i docenione, dlatego oferujemy pomoc w zrozumieniu jak rozwijać pewne umiejętności. Wiele ciekawych wydarzeń znajdziemy na stronie Komisji Europejskiej które pozwolą nam na wybranie odpowiedniej drogi przekazu.
Czytaj więcej...

Local Heroes
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest to program finansujący projekt dla młodzieży z sąsiadujących ze sobą krajów mianowicie Polski i Niemiec. Głównym celem jest podjęcie aktywności motywującej ich do współpracy społecznej, uświadomienie że pomoc i współdziałanie niesie za sobą zyski i dobrą zabawę. Nauka przez praktykę jest sposobem pozwalającym osiągnąć zasadnicze przygotowanie z zakresu m.in. organizacji, kontrola czasu oraz komunikacji. Facebook oraz specjalnie utworzona strona z możliwością wymiany pomysłów będą naszą podstawą do komunikacji z uczestnikami. Pierwszym etapem programu będzie w okresie od 18 do 31 maja udział w fazie planowo-szkoleniowej, pierwsza polowa czerwca przeznaczona zostanie na opracowanie mini-projektów oraz zorganizowanie filmowego sprawozdania. Druga połowa czerwca przeznaczona zostanie na rozpoczęcie głosowania internautów na najlepszy projekt, które to wybory wezmą pod uwagę jury pod koniec czerwca w ocenie końcowej, jak i również inne kryteria. Zapraszamy chętnych w wieku między 16 a 26 rokiem życia do 17 maja 2015r. na zwycięzców czeka nagroda w postaci projektu wymiany polsko-niemieckiego na wyspie Uznam.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.