BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 6(13)/2014, Grudzień 2014

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

6(13)/2014
Grudzień 2014

To już ostanie dni starego roku - roku 2014 - który obfitował w wiele ważnych dla Europejczyków wydarzeń: wybory do Parlamentu Europejskiego, wybór nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej i nowego Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, powołanie nowego składu Komisji Europejskiej, a także uchwalenie istotnych dla funkcjonowania obywateli dyrektyw dotyczących m.in. zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, budownictwa energooszczędnego, ochrony konsumenckiej. Rok 2014 był także rokiem realizacji wielu przedsięwzięć popularyzujących Unię Europejską zrealizowanych przez nasz Punkt - Tydzień Europejski, Konkurs EUforia, Tydzień Aktywności, lekcje europejskie. O tych wszystkich sprawach staraliśmy się informować Państwa w naszym Biuletynie, na stronie www i Facebooku.
W nowym roku będziemy służyć Państwu rzetelną wiedzą i profesjonalną informacją oraz nadal zachęcać do korzystania z unijnych funduszy, do udziału w unijnych inicjatywach i konkursach.

Wszystkim odbiorcom Biuletynu Europejskiego życzymy pomyślności i samych sukcesów w nowym 2015 roku!

Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct Szczecin

Obywatel: Polak, Europejczyk

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość"
Rok 2015 jest granicznym rokiem spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) i dlatego został ogłoszony przez Parlament Europejski Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Będzie to pierwszy w historii Europejski Rok związany z działaniami zewnętrznymi” UE i zapewni niespotykaną do tej pory okazję do zaangażowania obywateli w zwalczanie ubóstwa na całym świecie. Europejski Rok na rzecz Rozwoju ma także pokazać społeczeństwo Unii Europejskiej, że każde euro wsparcia zmienia życie wielu ludzi w najbiedniejszych krajach na całym globie.
Czytaj więcej...

Europejska zmiana warty. Rok 2014 rokiem zmian w UE
Rok 2014 był dla Unii Europejskiej rokiem wielkich zmian. Eurowybory, zmiana władz i jednoczesne wprowadzanie w życie nowego budżetu na lata 2014 – 2020 to największe wyzwania z którymi musiały sobie poradzić unijne instytucje, a w nich Polacy, ci odchodzący i ci, którzy rozpoczynają pracę w UE.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Całym sercem na rzecz swojej społeczności – Tydzień Aktywności w województwie zachodniopomorskim 
Od dwudziestu ośmiu lat 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to wyjątkowy moment do spotkania aktywistów chcących dzielić się swoimi spostrzeżeniami, wartościami, doświadczeniami z innymi: organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, przedstawicielami sektora prywatnego. W 2009r. po raz pierwszy w Szczecinie zorganizowano Tydzień Aktywności, czyli cykl wydarzeń promujących ideę wolontariatu wśród szczecinian i mieszkańców regionu. W tym roku, w szóstą odsłonę Tygodnia, włączył się również Punkt Europe Direct – Szczecin. Co wspólnego ma Unia Europejska i wolontariat? Przede wszystkim akcję „10 x 10 – PL x UE” oraz spotkanie „Popularny wolontariat”. Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu
Czytaj więcej...

Boże Narodzenie w całej Unii
W całej Unii Europejskiej grudzień upływa wszystkim pod znakiem przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dorośli gotują wyjątkowe potrawy, dzieci ubierają pachnącą choinkę. Każdy naród jednak cechuje się swoimi własnymi tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. O tym, jak obchodzi się święta w innych państwach, przekonali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie, uczestnicy inicjatywy Europejska Wymiana Ozdób Bożonarodzeniowych.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
Zakończenie negocjacji RPO. Do regionu trafi 6,7 miliarda zł
Pomyślnie zakończył się proces negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Do regionu trafi blisko 6,7 miliarda zł. W środę, 10 grudnia, podczas briefingu prasowego, marszałek województwa Olgierd Geblewicz podsumował proces wielomiesięcznych rozmów w Brukseli i w Warszawie.
Czytaj więcej...
Bałtyckie Newsy

Nowe możliwości finansowania w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w momencie jej tworzenia  w 2009 r nie została wyposażona w odrębne akty prawne, struktury czy dedykowane środki finansowe, ponieważ według Komisji Europejskiej wdrażanie strategii makroregionalnych nie powinno pociągać za sobą tworzenia nowych uregulowań, stanowienia nowych organów czy zatwierdzenia nowych środków finansowych, a raczej zapewnić synergię działań istniejących instytucji i wykorzystania dostępnych programów i źródeł finansowania.  Nielicznym krajom udało się dostosować swoje programy operacyjne do założeń Strategii tak, aby umożliwić finasowanie tzw. projektów flagowych zawartych w Planie Działania Strategii. Program dla Regionu Morza Bałtyckiego 2009-2014, największy program współpracy terytorialnej pokrywający się zasięgiem działania z obszarem działania Strategii, w swoich dokumentach programowych nie zawierał odniesień do Strategii RMB, choć jak się okazało stał się głównym programem, z którego środków finansowane były projekty wpisane w Plan Działania.
Czytaj więcej...

Fundusze

Kreatywna Europa MEDIA – zbliżają się termin aplikacji dla TV Programming i Developement – projekt pojedynczy
Przypominamy, iż w ramach schematu TV Programming (EACEA 24/2014) 13 stycznia 2015, godz. 12:00 upływa termin nadsyłania aplikacji, natomiast dla schematu development projektów pojedynczych (EACEA/17/2014) – 15 stycznia, godz. 12:00.
Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.
Czytaj więcej...

Nabór wniosków do programu Eurostars 2
Trwa nabór wniosków w trzecim konkursie programu EUROSTARS. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.
Zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład których wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z przynajmniej dwóch krajów uczestniczących w programie EUROSTARS. Nabór trwa do 5 marca 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej...

Niebiesko-zielony wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego – 26 – 27 marca 2015r.
Zapraszamy na spotkanie inaugurujące forum współpracy Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się 26-27 marca 2015 w Kilonii (Niemcy). Komisja Europejska uruchamia platformę skupiającą wszystkie najważniejsze podmioty ze świata biznesu, nauki i sektora publicznego z całego regionu Morza Bałtyckiego. Celem narzędzia jest omówienie inteligentnych specjalizacji,  strategii działania dotyczących niebiesko-zielonego wzrostu oraz wymiany praktyk i umiejętności w zakresie rozwijania gospodarki morskiej. Szczegółowe informacje na temat programu spotkania i rejestracji online będą dostępna wkrótce. W przypadku pytań na temat wydarzenia, zachęcamy do kontaktu mailowego z organizatorami (adres:  johan.magnusson@ec.europa.eu).

Konkursy

Europejski  duch Karola Wielkiego – najnowsza odsłona konkursu!
Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych obywateli UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z integracją i tożsamością europejską.
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

  • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
  • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
  • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.
Projekty mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty on-line o wymiarze europejskim. Najlepsi mają szansę wygrać nawet 5 000 euro! Termin składania zgłoszeń upływa 2 lutego 2015r. Formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej konkursu.

Im nas więcej – tym… ? Konkurs na esej na temat rozszerzenia UE
„Jakie jest twoje doświadczenie w rozszerzonej Unii Europejskiej? Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości?” – między innymi nad takimi pytaniami głowią się uczestnicy konkursu „Tak podobni, tak różni, tak europejscy” organizowanego przez Biuro Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia. Ich zadaniem jest napisanie artykułu na temat powiększenia UE o nowe kraje.
Każdy chętny (w wieku 18 – 25 lat) może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst, w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Do finału konkursu trafią zwycięzcy z poszczególnych krajów.
Nagrodą jest wyjazd w maju 2015 r. na trzydniową wycieczkę do Brukseli. Artykuły wszystkich finalistów zostaną udostępnione na stronie Komisji Europejskiej oraz przesłane do publikacji czołowym mediom na Starym Kontynencie. Termin nadsyłania prac mija 27 lutego 2015 r. Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj.
Eurodesk

Model European Union – symulacja obrad w Strasburgu (zgłoszenia do 11 stycznia 2015r.)
Model European Union (MEU) to wyjątkowa symulacja unijnego procesu decyzyjnego i formułowania polityk unijnych, która odbywa się co roku w Strasburgu - mieście, które nosi w sobie wiele symboliki w odniesieniu do pokoju i demokracji w Europie. Tematami najbliższego spotkania będą Europejska Unia Bankowa oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Szansę na udział w projekcie mają osoby w wieku od 18 do 26 lat z Unii Europejskiej, Rosji, Bałkanów, krajów Partnerstwa Wschodniego i Regionu Morza Śródziemnego. By otrzymać zaproszenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, napisać list motywacyjny oraz krótki esej dotyczący wybranego zagadnienia. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 stycznia 2015r.
Czytaj więcej...

Młodzi do młodych – Litwa 2015 (zgłoszenia do 15 stycznia 2015r.)
Zapraszamy młodzież w wieku 18 – 35 lat do Wilna, gdzie w dn. 16 – 19 kwietnia odbędzie się międzynarodowe spotkanie International Youth to Youth (Y2Y) Summit. Celem wydarzenia jest zgromadzenie najzdolniejszych studentów, działaczy młodzieżowych, liderów społecznych, przedsiębiorców, profesorów i biznesmenów i wspólne podjęcie dialogu na temat globalnych wyzwań dziś i jutro oraz zmotywowanie do tworzenia konkretnych rozwiązań z zamiarem ich rozwiązania. Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2015r.
Czytaj więcej...

Erasmus + - nowa wyszukiwarka dla Sojuszy na rzecz wiedzy i Sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych
Komisja Europejska uruchomiła wyszukiwarkę organizacji gotowych do działania w ramach Sojuszu na rzecz wiedzy oraz Sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych. Podmioty uwzględnione w bazie można przeszukiwać według krajów, typu organizacji i rodzajów planowanych działań. By skorzystać z wyszukiwarki, wystarczy założyć swój profil. Nowe narzędzie dostępne jest pod tym linkiem.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.