BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 5(12)/2014, Październik 2014

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

5(12)/2014
        Październik 2014

Obywatel: Polak, Europejczyk

Pomorze Zachodnie w sercu Europy – wywiad z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierdem Geblewiczem
Rok 2014 to czas wyjątkowych dla wszystkich Polaków rocznic: od 10 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej, od 15 – NATO, a od 25 lat cieszymy się wolną Polską. Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, a które nabrały mocnego przyspieszenia w ostatniej dekadzie, są bardzo pozytywne, a przy tym widoczne i odczuwalne w całym kraju. Przełom i rozwój nastąpił w każdej sferze życia Polaków: nowe inwestycje krajowe i zagraniczne rosną jak grzyby po deszczu, ulepszana jest infrastruktura – od tej przemysłowej po naukową i wysokiej technologii. Coraz lepszy dostęp do edukacji i kształcenia ustawicznego oraz różnorodnych form realizacji siebie czy rekreacji wpływa na naszą mentalność, stajemy się bardziej otwarci i tolerancyjni, optymistyczni, coraz większe znaczenie ma dla nas ekologia, zdrowie i sport. Wszystkie te elementy prowadzą do podniesienia poziomu i jakości życia ludzi, a co za tym idzie zadowolenia z niego. Wiele zmieniło się również na Pomorzu Zachodnim. Nasze województwo jest dobrym przykładem efektywnego wykorzystywania środków unijnych, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców, co widać w każdym zakątku naszego regionu. Rocznice, oprócz świętowania, prowokują jednak do refleksji, do pytań o jutro, dlatego poprosiliśmy o rozmowę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Przy tej okazji  uzyskaliśmy odpowiedź na pięć najciekawszych pytań z naszego facebookowego konkursu, które skierowali do Pana Marszałka mieszkańcy regionu.
Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej...

Jednolity Rynek Europejski w budowie – kolejne zadanie minister Bieńkowskiej
Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi skład Komisji Europejskiej, 1 listopada Elżbieta Bieńkowska obejmie tekę komisarza ds. rynku wewnętrznego. Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker zdecydował się na istotne zmiany struktury i kompetencji poszczególnych komisji, dlatego nowa komisarz będzie odpowiedzialna nie tylko za rynek wewnętrzny, ale także za przemysł, przedsiębiorczość oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Co to właściwie oznacza i jaki jest zakres działania Komisji w tak określonych dziedzinach, można przeczytać tutaj.
Czytaj więcej...

EaSI, czyli Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
Każda nowa perspektywa finansowa jest pewną odpowiedzią na potrzeby grup jednostek i społeczności, a także szeroko zakrojone zmiany gospodarczo-polityczne. Stanowi również swoistą wypadkową dostępnego budżetu, nowych narzędzi wspomagających osiąganie założonych celów oraz udoskonalanych stosowanych już wcześniej rozwiązań. „Obecnie głównym przedmiotem troski społeczeństw oraz rządów unijnych jest sytuacja społeczna i sytuacja w dziedzinie zatrudnienia, gdyż stwarza ona zagrożenie dla średnio- i długoterminowej spójności UE, jej stabilności, konkurencyjności i dobrobytu” pisał László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego w ogólnym programie UE w dziedzinie polityki społecznej. Odpowiedzią na tak kształtującą się rzeczywistość Europejczyków jest jeden z nowych instrumentów unijnych – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), który jeszcze w październiku prowadzi trzy nabory wniosków na dofinansowanie (więcej szczegółów na końcu artykułu).
Czytaj więcej...

Nasze działania

Zaplanuj swój rok po europejsku
Jedną z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka (zarówno tego dorosłego, jak i całkiem młodego) jest umiejętność planowania. Właśnie tego postanowiliśmy uczyć najmłodszych mieszkańców naszego regionu poprzez korzystanie z Europejskich Kalendarzy Szkolnych 2014/2015. Cały nakład rozszedł się błyskawicznie, jednak aby otrzymać egzemplarz kalendarza, należało przystąpić do zabawy zorganizowanej przez Europe Direct – Szczecin.
Czytaj więcej...

W wirze działań – wstąp do nas i poznaj Europę
Wakacje za nami, pierwszy miesiąc nauki również już się skończył, a Punkt Europe Direct – Szczecin wcale nie zwalnia tempa. W sierpniu zorganizowaliśmy wydarzenie „Polub Europę” – wspólnie z mieszkańcami regionu oraz wolontariuszami europejskimi celebrowaliśmy sukcesy na naszym fan page na Facebooku, przeprowadzając lekcję europejską na temat możliwości, jakie daje Unia Europejska młodym ludziom. Każdy z uczestników miał wiele historii i doświadczeń do zaprezentowania, których przeżycie możliwe było dzięki członkostwu ich ojczyzn w UE. Zdjęcia z wydarzenia można oglądać na naszej stronie.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020
RPO WZ na lata 2014-2020 to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. Głównym celem rozwojowym Polski w nowej perspektywie finansowej jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój oraz poprawa jakości życia ludności.
Czytaj więcej...

SME Instrument – złoto dla zuchwałych
SME Instrument to część jednego z największych na świecie programów finansujących badania i rozwój z publicznych pieniędzy – Horyzontu 2020. Siedem procent z ponad 77 mld euro, które Komisja Europejska przeznaczy w latach 2014-2020 na rozwój innowacji w UE, jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających pomysł na innowacyjny produkt, usługę itp., które chcą wprowadzić na międzynarodowy rynek.
Czytaj więcej...
Bałtyckie newsy
„Czas na nowy początek i innowacje w Regionie Morza Bałtyckiego” – regiony pokazują swoją receptę na pobudzenie innowacyjności
Już za 2 tygodnie (17-19 października) w łotewskim mieście Jurmala odbędzie się doroczna, XXII konferencja BSSSC. BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation) jest organizacją współpracy subregionalnej, której najważniejszym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy regionami nadbałtyckimi. Konferencji w regionie Morza Bałtyckiego organizowanych jest bardzo wiele, lecz doroczne spotkania organizowane przez BSSSC są o tyle ciekawe, że poruszają tematy, które są istotne dla krajów nadbałtyckich z pozycji regionów (polskich województw, niemieckich krajów związkowych, czy związków miast i gmin łotewskich).
Czytaj więcej...

Program Południowy Bałtyk w Województwie Zachodniopomorskim
Województwo Zachodniopomorskie uczestniczy aktywnie w dwóch transgranicznych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jednym z nich jest Program Południowego Bałtyku (South Baltic Programme). Lata 2007-2013 można uważać za pilotażowe dla Programu, gdyż Komisja Europejska zdecydowała się eksperymentalnie zainaugurować go, aby wesprzeć współpracę transgraniczną dla regionów położonych bezpośrednio wokół Bałtyku. Można w tym przypadku pokusić się o stwierdzenie, (które de facto jest prawdziwe) że Morze Bałtyckie jest doskonałym łącznikiem dla wspólnych projektów. To samo mogą aktualnie potwierdzić beneficjenci zrealizowanych już projektów.
Czytaj więcej...
Fundusze

Program LIFE – ekologia i nie tylko!
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE) ogłasza, że Komisja Europejska otworzyła już w czerwcu nabór do programu LIFE na rzecz środowiska oraz klimatu (2014-2017). Wnioski dotyczące projektów tradycyjnych należy składać w systemie e-proposal do 16 października 2014r. do godz. 16:00. Tematyka dotyczy tradycyjnych projektów, projektów przygotowawczych, projektów zintegrowanych, projektów pomocy technicznej oraz projektów służących budowaniu potencjału dotyczących najlepszych praktyk – projektów pilotażowych.
Czytaj więcej...

Konkursy

To dla mnie ważne!
Ten konkurs to szansa na realizację planów i inicjatyw aktywnych osób, które chcą ułatwić życie dzieci i ich rodziców ze swojej okolicy. Od 15 września aktywiści mogą zgłosić swój wniosek i starać się o realizację inicjatywy. Szansę ma zarówno projekt zgłoszony w pojedynkę, z sąsiadami, w ramach organizacji pozarządowej, a także w imieniu jednostki samorządowej (np. przedszkola lub szkoły). Następnie pomysły zostaną poddane ocenie internautów, a spośród wszystkich wybrane 20 najlepszych. Głosowanie potrwa do 14. listopada.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Time to Move! – rusz w Europę
Celem konkursu jest promocja międzynarodowej mobilności. By mieć szanse na zwycięstwo, wystarczy przesłać zdjęcie opowiadające o nowej wiedzy lub doświadczeniach zdobytych podczas zagranicznej podróży. Jeśli jesteś w grupie wiekowej 13 - 30 lat, przyślij fotografię dokumentującą twoje doświadczenia! Sieć Eurodesk do 19 października co tydzień wybierać będzie najlepsze prace. Na zakończenie konkursu spośród trzech „Zdjęć tygodnia” Eurodesk wybierze jedno – zwycięskie.
Czytaj więcej...

Akademia Młodych Dyplomatów 
Zapraszamy na IX edycję programu dla studentów i absolwentów uczelni wyższych dotyczącą stosunków międzynarodowych. Program zakłada organizację siedmiu trzydniowych, wyjazdowych sesji edukacyjnych (piątek-niedziela). Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w wizytach studyjnych i programie praktyk w ambasadach, a także skorzystać z ofert Biura Karier.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.