BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 4(11)/2014, Lipiec 2014

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

4(11)/2014
      Lipiec 2014

Obywatel: Polak, Europejczyk

Świat, jaki lubisz – kilka słów o polityce środowiskowej w UE
Sposób, w jaki zmieniamy środowisko naturalne dziś, ma istotne znaczenie dla życia przyszłych pokoleń nie tylko w kontekście biologicznym, ale również gospodarczym. Z tego względu polityka unijna kładzie silny nacisk na tzw. zrównoważony rozwój, który obejmuje segment społeczny i właśnie środowiskowy oraz gospodarczy. Charakter ochrony środowiska wykracza poza granice poszczególnych państw, dlatego tak ważna jest efektywna współpraca między członkami Unii Europejskiej i resztą świata. W tym artykule prezentujemy programy oraz narzędzia finansowe wspierające proekologiczny aspekt funkcjonowania UE.
Czytaj więcej...

Nasze działania

10. Forum Samorządowe
„Kiedy spoglądam na salę, to widzę, jak zmieniła się rzeczywistość i nasze forum, bo musimy pamiętać, że jego idea narodziła się dekadę temu. (…) Jak mawiał Cyceron historia jest najlepszą nauczycielką życia, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Państwu, aby historia tworząca się tu i teraz nauczyła nas czegoś nowego i wartościowego” tak powitał uczestników 10. Forum Samorządowego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. Przez dwa dni (2-3 czerwca) w Kołobrzegu blisko 500 gości z regionu, kraju i zagranicy debatowało nad samorządowym kształtem Pomorza Zachodniego. Tegoroczna jubileuszowa odsłona Forum poświęcona była 10-letniemu członkostwu Polski w Unii Europejskiej.
Czytaj więcej...

EUforycznie! Aktywnie! Europejsko!
Tak właśnie spędzamy wakacje z Europe Direct – Szczecin! Zanim jednak na dobre poczuliśmy wakacyjną labę, razem z laureatami konkursu EUforia (wyniki) wzięliśmy udział w wyjeździe do Warszawy. Była to forma nagrody dla grupy zwycięzców, która zaprojektowała najlepszy nadruk na koszulkę, plakat, a także nagrała najlepszy film – wszystkie kategorie miały zachęcać młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja br.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
Szczecin obchodzi Święto Cykliczne
Za nami kolejna, V edycja Święta Cyklicznego, czyli wielkiego przejazdu rowerowego ulicami Szczecina. Organizatorem imprezy był Rowerowy Szczecin – organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz zwiększania udziału rowerów w transporcie miejskim. Według obliczeń organizatorów w przejdzie wzięło udział ponad 3000 cyklistów.
Hasło tegorocznej imprezy to “Śluzy malować, zalegalizować!”. Organizatorzy domagali się od rządu jak najszybszego opracowania rozporządzeń do znowelizowanej w 2011 roku ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” legalizujących m.in. śluzy rowerowe, których do dnia dzisiejszego nie udało się utworzyć. Przekazali tę wiadomość, licząc, że prace nad rozporządzeniami nabiorą tempa.
Czytaj więcej...

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne
Wkrótce po raz kolejny nasz region stanie się miejscem wydarzenia na skalę międzynarodową. Po 10. Forum Samorządowym i II Międzynarodowym Kongresie Morskim czas na forum ekologiczne. W dniach 16-18 września Kołobrzeg będzie stolicą ekologii, w której spotkają się przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią, w celu dokonania analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie energii odnawialnej, gospodarki odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych.
Czytaj więcej...
Bałtyckie newsy

Region Morza Bałtyckiego – trudne wychodzenie z kryzysu
Po raz piąty reprezentanci rządów, biznesu, struktur regionalnych, świata nauki oraz licznych instytucji wdrażających Unijną Strategię dla Regionu Morza Bałtyckiego spotkali się na Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Turku w dniach 4-5 czerwca br. Wydarzenie zorganizowane przez Komisję Europejską, Bałtyckie Forum Rozwoju, fińską prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz władze miasta Turku było filarem Dni Bałtyckich w Turku 5.06.2014 r. obejmujących, poza Forum, XVI Szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju, XII Forum Organizacji Pozarządowych oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących – między innymi spotkanie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct działających na terenie regionu Morza Bałtyckiego (RMB).
Czytaj więcej...

Młodzi o przyszłości gospodarki morskiej – interaktywne warsztaty projektu Generation BALT
Czym jest Generation BALT?
Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego od ponad 2 lat realizowany jest nowatorski projekt z pogranicza gospodarki, edukacji i nauki szeroko rozumianej działalności morskiej  w rejonie południowego Morza Bałtyckiego – Generation BALT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Południowy Bałtyk. Oprócz nas (Uniwersytet Szczeciński – przyp. ED-Szczecin), w projekcie aktywnie działają również instytucje z Niemiec (Uniwersytet w Rostocku jako partner wiodący), Polski, Szwecji, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego (partner towarzyszący). Naszym wspólnym celem jest lepsze powiązanie szkolnictwa wyższego z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w sektorze morskim.
Czytaj więcecj...

Fundusze

Fundusze norweskie: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Ministerstwo Środowiska - Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie oszczędzania energii.  Nabór trwa do 15 września 2014 do godz. 15:00. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Konkurs skierowany jest do podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne. Minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. euro, tj. 711 127 zł, zaś maksymalna to  3 mln euro, tj. 12 549 300 zł.
Czytaj więcej...

Konkurs UE: Innowacyjne polityki społeczne
Do 30 lipca 2014r. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego prowadzi nabór wniosków w konkursie "Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych" w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014-2020. Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie reform w sektorze usług socjalnych w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań stosownych do realiów krajowych, regionalnych i lokalnych. Obszary tematyczne zaproszenia oscylują wokół podejścia one-stop-shop, zindywidualizowanych metod oraz innowacyjnych partnerstw. Całkowita orientacyjna kwota udostępniona w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 9 200 000 €. Minimalna wnioskowana kwota dotacji to 750 000 €, natomiast maksymalna: 2 000 000 €.
Czytaj więcej...

Konkurs UE: Zdrowie 2014
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) zaprasza do składania wniosków „Zdrowie – 2014” w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Konkurs obejmuje aplikacje o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt oraz przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność). W obu przypadkach termin składania wniosków upływa 25 września br.
Czytaj więcej...

Projekty

Open Days 2014, czyli Europejski Tydzień Regionów i Miast
Znana jest już data tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast! Konferencja odbędzie się w Brukseli w dniach 6–9 października br. Rejestracja ruszyła już 8 lipca i dostępna jest pod tym linkiem. Co roku na Open Days gromadzi się ok. 6 000 przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, ekspertów, przedsiębiorców, badaczy oraz inicjatorów zmian społecznych, którzy wspólnie uczestniczą w ponad stu warsztatach i debatach. Zbliżającej się edycji przyświecać będzie hasło „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”.
Czytaj więcej...

Duńska młodzież poszukuje partnerów
Młodzież jednej z bornholskich szkół poszukuje uczniów gimnazjów do prowadzenia konwersacji w języku angielskim. Jeśli zależy Ci, aby Twoja klasa poprawiła swoje umiejętności językowe, nawiązała nowe kontakty z rówieśnikami z zagranicy oraz poznała duńskie obyczaje i kulturę, skontaktuj się z nauczycielem koordynującym inicjatywę. Platformę dla rozmów będzie stanowił Skype oraz poczta mailowa. Dane kontaktowe.

Eurodesk

Stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla osób zainteresowanych tematyką środowiska naturalnego
Skorzystaj z najnowszej szansy, jaką daje XVIII Edycja Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Staż w renomowanych niemieckich instytutach badawczych, przedsiębiorstwach i urzędach to jest to, co pomoże Ci zwiększyć wiedzę na temat funkcjonowania środowiska i jego odpowiedniej ochrony, ukształtuje zdolności organizacyjne oraz pozwoli na nawiązanie kontaktów w nowym otoczeniu (nie tylko w znaczeniu ekologicznym!). Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1060,00 euro/miesiąc. Termin składania wniosków: 16.06.2014 - 16.09.2014. Program stypendialny DBU ma na celu profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, które ułatwi młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Czytaj więcej...

Młodzi eksperci plus polska gospodarka – raport
„Młodzi Reformują Polskę” to projekt, w którym młodzi ekonomiści pod nadzorem ekspertów analizują najważniejsze sektory naszej gospodarki, badają jej największe wyzwania i szukają rozwiązań, które pozwoliłyby Polsce dogonić Europę Zachodnią. Urynkowanie i wejście naszego państwa do UE spowodowało w ciągu ostatnich 25 lat relatywny poziom bogactwa przypadający na jednego mieszkańca w Polsce, gdzie rósł on najszybciej wśród wszystkich krajów postsocjalistycznych. W 1989 r. polski PKB per capita wynosił ok. 35 proc. PKB per capita USA, w 2012 r. wzrósł do 43 proc. „Młodzi Reformują Polskę” to również raport omawiany podczas serii konferencji w największych polskich uczelniach, organizowanych od września 2014 r. do czerwca 2015 r. Na każdym ze spotkań studenci oraz eksperci będą analizować wybrany rozdział z publikacji. Sam raport dostępny jest na stronie internetowej projektu.

Młodzież o członkostwie Polski w Unii Europejskiej – konkurs na materiał prasowy
Konkurs organizowany przez Związek Miast Polskich kierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. W ramach inicjatywy należy zredagować artykuł (samodzielnie lub pod okiem opiekuna), który dotyczyć będzie jednego z następujących tematów:

- Udział w młodzieżowej wymianie międzynarodowej w ramach krajów Unii Europejskiej i państw aspirujących.
- Obchody 10-lecia członkostwa Polski w UE w mojej miejscowości (reportaż).
- Moje pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego – dlaczego głosuję? (reportaż)
- Jak żyło się w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej?
Swoje teksty należy nadsyłać do 30 września 2014 roku. Honorowy patronat nad konkursem objęła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Dodatkowe informacje. Regulamin konkursu.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.