BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 2(9)/2014, Kwiecień 2014

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

2/2014
       Kwiecień 2014

Obywatel: Polak, Europejczyk

Wybory do PE już za niespełna 50 dni! Jesteście gotowi?
Już chyba każdy Europejczyk przyswoił sobie na dobre daty wyborów do Parlamentu Europejskiego. W Polsce do urn pójdziemy w ostatnią niedzielę maja, tj. 25.05. br., co oznacza, iż do podjęcia decyzji, na kogo oddamy swój głos zostało niecałe 50 dni! Wydaje się, że jest to odpowiedni moment, aby zebrać informacje na temat wyborów – jak głosować? Na kogo będzie można oddać głos? Gdzie szukać informacji?
Czytaj więcej...

Erasmus+ Młodzież
Podczas gdy trwają ostatnie projekty z programu „Młodzież w działaniu”, program Erasmus+ wyruszył pełną parą. Co się zmieniło? Co zostaje przeniesione z programu „Młodzież w działaniu”? Przeczytajcie, jakie możliwości czekają na uczestników i organizacje pracujące z młodzieżą w nowym programie.
Co nowego w programie?
Przede wszystkim należy otrzymać numer PIC (Personal Identification Code), który powinna posiadać każda organizacja, aby rozpocząć proces wnioskowania w Erasmus +. Taki numer powinna posiadać także organizacja, która jest jedynie partnerem w projekcie, sama natomiast nie składa wniosku. W celu uzyskania numeru należy zarejestrować sięw bazie ECAS (European Commission Authentication System – ECAS) oraz w Portalu Użytkownika URF (Unique Registration Facility).
Czytaj więcej...

Unijny Program Horyzont 2020 wspiera europejskie innowacje
Innowacja to pewne novum. Według słownika stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy cywilizacji), wprowadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów lub sposobów ich realizacji. To zatem coś nowego, odkrywczego i przy tym będącego wartością dla społeczeństwa czy poszczególnych dziedzin życia.
Innowacja to zmiana. Każda, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Jakby nie definiować innowacyjności, słowo to stało się jednym z najczęściej używanych określeń w odniesieniu do współczesnej gospodarki, badań naukowych, ale i życia codziennego.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Młodzi dziennikarze na tropach wyborów do PE
Niewątpliwie to wybory do Parlamentu Europejskiego zdominują rok 2014. Do 25 maja jeszcze trochę czasu, a już teraz promocja i działania zmierzające do zachęcenia obywateli Unii Europejskiej do głosowania są niezwykle widoczne. Jednym z przykładów takich działań był projekt „Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach (młodzieżowych)”, który odbył się w okresie od 1 do 6 marca w Berlinie. W multikulturowym przedsięwzięciu wzięło udział 60 osób, z tym 13 z naszego województwa. Wraz z Polakami udział w inicjatywie wzięła młodzież z Niemiec (Bawaria) i Hiszpanii. Tematem warsztatowego cyklu spotkań była Unia Europejska i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego w młodzieżowym kontekście. Dlaczego? Dlatego, że to wśród młodych ludzi odnotowuje się najniższą frekwencję wyborczą (szczególnie niska miała miejsce w eurowyborach w 2009 r.).
Czytaj więcej...

Strategiczny Szczecin – Dzień Informacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Dzień Informacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego odbył się w czwartek, 27 marca w hotelu Radisson Blu w Szczecinie. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób z najważniejszych dla rozwoju regionalnego instytucji-  uczelni wyższych, instytutów badawczych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Okazało się, że Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego, mimo że funkcjonuje od 2009 r. , nie jest powszechnie znana i często mylona z programem dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zadawane pytania świadczyły o wielkim zainteresowaniu tematem i są dowodem na duże znaczenie organizowania tego typu spotkań nie tylko w stolicach krajów nadbałtyckich  ale także w regionach.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
Innowacje w kapitale społecznym
Zwykle, gdy mówimy o innowacyjności, jest ona kojarzona z nowoczesnymi technologiami, których wdrażanie poprzedzone jest wieloletnim procesem badawczym w zaawansowanych laboratoriach. Tego rodzaju inwestycje wiążą się z nowoczesnym sprzętem, liniami produkcyjnymi lub fabrykami. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że dzięki wsparciu Funduszy Europejskich innowacyjne pomysły wdrażane są również w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji rynku pracy.
Czytaj więcej...

Innowacje w gospodarce morskiej – szczeciński NAVDEC
Europejska gospodarka potrzebuje wzrostu. Europejska gospodarka potrzebuje innowacji, aby być konkurencyjną w stosunku do gospodarki amerykańskiej, czy też intensywnie rozwijających się gospodarek azjatyckich. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że transport jest jedną z głównych gałęzi gospodarki, a transport morski pokrywa olbrzymią większość zapotrzebowania importerów i eksporterów na usługi transportowe. Potrzeby te, w perspektywie wielu lat, rosną. Co prawda okresy spowolnienia gospodarczego odbijają swoje negatywne piętno również na żegludze morskiej, ale fakt iż obecnie jest znacznie więcej statków niż dziesięć lat nie podlega dyskusji. Nie dość, że jest ich coraz więcej, to jeszcze są coraz większe. Oceany są coraz bardziej zatłoczone, dlatego dochodzi do wielu kolizji statków. Tylko w ciągu ostatniej dekady i tylko na Morzu Bałtyckim doszło do 348 kolizji statków.
Czytaj więcej...
Konkursy

Euroscola – wyjątkowe obrady parlamentarne
Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji konkursu Euroscola, w którym nagrodą jest dofinansowanie udziału w symulowanych obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Kto może wziąć udział w konkursie? Uczniowie klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Zainteresowane szkoły powinny wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.euroscola.pl, odpowiedzieć na pytania dotyczące kwestii unijnych. Celem jest uzyskanie jak największej ilości poprawnych odpowiedzi. Szczegóły i regulamin konkursu.

„Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?”
Komisja Europejska ogłosiła konkurs pt. „Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?”, skierowany do młodych ludzi zamieszkujących kraje UE oraz państwa objęte procesem rozszerzenia. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dwudniowej wizyty w Brukseli i e-czytnika.
Czytaj więcej...

Europemobility – doświadczenia z mobilności
Jeśli brałaś/-eś udział w projekcie za granicą (w UE lub poza), jeśli byłaś/-eś na stażu, praktyce, wymianie, spotkaniu biznesowym lub jednym z projektów w ramach Młodzieży w Działaniu i zdobyłaś/-eś doświadczenia, którymi warto się podzielić – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Co trzeba zrobić? Nagrać wideo (od 1 do 3 min), zrobić prezentację zdjęć lub dokument, który pokaże Twoje doświadczenia zdobyte w trakcie wyjazdu i udowodni że mobilność w Europie wzbogaca o nowe możliwości, perspektywy itp.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Pomocna sieć Eurodesk
Wiosna 2014 to okres, kiedy mijają terminy składania pierwszych unijnych wniosków w programie Erasmus+. Wiele osób i organizacji ma pomysły na projekty, ale brak im partnerów. Wiele organizacji szuka też informacji o projektach zagranicznych. Eurodesk Polska tworzy sieć, dzięki której może pomóc zdobyć brakujące informacje. Aby znaleźć partnerów należy skontaktować się z Krajowym Biurem Eurodesk Polska lub jedną z kilkudziesięciu organizacji należących do sieci i poinformować o swoim projekcie. Taka informacje zostanie udostępniona w sieci Eurodesku i trafi do tysięcy organizacji w całej Europie. Istnieje duża szansa na znalezienie partnera/projektu!
Czytaj więcej...

Partner do projektu poszukiwany
Instytut "GALILEO GALILEI" w Legnano (Lombardia) poszukuje partnerów w Europie do współpracy przy projekcie „Świat w piosence". W celu wzięcia udziału w inicjatywie zapraszamy do składania wniosków Erasmus+ (KA2) w terminie do 30 kwietnia 2014 r. Pierwszy etap projektu dotyczyć będzie ustalenia i gromadzenia popularnych popowych piosenek z lat 50-tych do dni dzisiejszych, które w krajach uczniów są popularne i istotne z kulturowego, historycznego i społecznego punktu widzenia. Słowa tych piosenek będą poddane analizie podkreślającej ich słownictwo, rejestry językowe i różnice w tłumaczeniach, a następnie utwory te będą osadzone w historycznym, społecznym i kulturowym tle swoich krajów. Raporty powinny być sporządzone i wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
Czytaj więcej...

Fundusze

Wyszukiwarka projektów
Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Poradnik beneficjenta” bardzo sprawnie działa wyszukiwarka konkursów, w których wciąż można startować. Są to konkursy z poprzedniego okresu programowania (2007-2013), w których zostały jeszcze środki finansowe umożliwiające dalsze działania. Narzędzie nie realizuje zapytań dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, a także działań przeznaczonych tylko dla projektów indywidualnych i systemowych.

Otwarte nabory w ramach konkursów ERA-NET
Projekty ERA-NET realizują decyzje UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) – obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: www.europedirect-szczecin.eu, facebook: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.