BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 3/2013, Sierpień 2013

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

3/2013
   Sierpień 2013

Obywatel: Polak, Europejczyk
Prace nad projektem Umowy Partnerstwa, czyli jak każdy z nas może przyczynić się do określenia Założeń Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020
Do 30 sierpnia trwa krajowy cykl konsultacji społecznych i eksperckich projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Akt ten jest ściśle powiązany z wymaganiami Komisji Europejskiej, strategią Europa 2020 oraz celami rozwojowymi Polski w najbliższej przyszłości. Projekt Umowy omawia m.in. analizę potrzeb rozwojowych Polski, zróżnicowanie terytorialne i tematyczne w kontekście celów i priorytetów działań, a także układ programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (zakres finansowania działań Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa).
8 sierpnia odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego celem było m.in. zaangażowanie społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych, artystycznych i gospodarczych sporządzenie założeń dla przyszłego siedmioletniego okresu programowania. 21 sierpnia zaś w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dot. Umowy Partnerstwa, na którym zostanie przedstawiony projekt aktu, informacje o stanie zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową, a także zatwierdzone zasady wchodzące w życie od nowego roku.
Czytaj więcej

 Karciane porządki – Komisja Europejska obniża prowizje od kart
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad projektem zmiany dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz rozporządzenia w sprawie prowizji na rynku kart płatniczych. Oba wnioski określają maksymalny poziom opłaty intercharge, czyli kosztów ponoszonych przez sklepy za przeprowadzanie transakcji kartami płatniczymi. W Polsce opłata za takie transakcje wynosi ok. 1,5% wartości transakcji i należy do najwyższych w Europie. UE dąży natomiast do tego, aby maksymalna wysokość opłat wynosiła 0,2 proc. wartości transakcji dla kart debetowych i 0,3 proc. – dla kart kredytowych. Zabiegi te mają na celu odciążenie klientów płacących kartą, którzy ponoszą dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem transakcji między sklepami a bankami. 
Czytaj więcej
W regionie Morza Bałtyckiego

Szczecin pod żaglami, czyli finał The Tall Ship Races 2013
W miniony weekend, 3-4 sierpnia, Szczecin zamienił się w prawdziwą międzynarodową stolicę żeglarstwa, a to za sprawą Finału Regat Wielkich Żaglowców. Do miasta przypłynęło 91 żaglowców, na ich pokładach zaś ponad 3200 członków załóg, przedstawicieli 36 narodowości. W tylko jednym dniu imprezy uczestniczył aż milion ludzi.
Szczecin może się pochwalić naprawdę dobrą organizacją, atrakcyjnym programem oraz znamienitymi gośćmi. Wśród tych ostatnich był m.in. prezydent RP, Bronisław Komorowski, sprawujący honorowy patronat nad Zlotem, który otworzył finał Regat w sobotę z pokładu Daru Młodzieży. W swojej przemowie podkreślił, że zawsze kojarzy przygodę żeglarską z wolnością. - A wolność to możliwość podróżowania, poznawania innych ludzi i kultur, swoboda wyboru drogi, którą chce się podążać. Żeglarstwo to także szkoła odwagi, skłonność do marzeń o tym, że świat może być lepszy - mówił.
Czytaj więcej

South Baltic Training Programme - Program Szkoleniowy Krajów Południowego Bałtyku
Zapoczątkowany w maju 2012 r., South Baltic Training Programme (SBTP) wspiera międzynarodową wymianę jakości kształcenia i szkoleń zawodowych (VET) oraz  transgraniczną przedsiębiorczość. Program opiera się na działaniach prowadzonych w Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji i na Litwie. W Szczecinie rekrutację prowadzi Uniwersytet Szczeciński.
Program Południowy Bałtyk realizowany jest dwutorowo. Z jednej strony jest to międzynarodowa praktyka kreatywnych studentów w zagranicznych ośrodkach badawczych i biznesowych, z drugiej zaś to cykl seminariów przeznaczonych dla zainteresowanych grup przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli administracji państwowej, którego celem jest upowszechnianie międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Najnowszy dokument zawierający Plan Działań odnoszący się do Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wyróżnił Program Południowy Bałtyk jako szczególnie istotny dla rozwoju tej części Europy. Projekty Flagowe stanowią praktyczne odzwierciedlenie założeń strategicznych polityki dla makroregionu.
Czytaj więcej

Zachodniopomorskie po europejsku
Na zielono w Szczecinie
Europejska wymiana młodzieży „Living Green” („Żyj zielono”) gościła w lipcu w Szczecinie. Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy młodzieży w aktualnych w Unii Europejskiej tematach - zrównoważonego rozwoju, źródłach energii odnawialnych oraz gospodarki odpadami. W projekcie wzięło udział 19 uczestników – młodzież z województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Tallin w Estonii. Projekt został sfinansowany w ramach unijnego programu ,,Młodzież  w działaniu”, Akcja 1.1 Wymiany młodzieży.
Czytaj więcej

Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Życie i dusza Szczecina wraca nad Odrę
Czas letnich wakacji wyjątkowo służy wszelkim aktywnościom i niezwykłą, sprzyjającą im inwestycją, której otwarcie nastąpiło 27 lipca br., są bulwary po obu stronach Odry. Projekt, którego Wnioskodawcą jest Urząd Miasta Szczecin, skupiony jest na kompleksowej przebudowie i zagospodarowaniu trzech bulwarów, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając deficyt miejsc do postoju jednostek sportowych i turystycznych oraz statków białej floty.
Czytaj więcej
Fundusze
EOG: konkurs „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Obszary tematyczne projektów zasadzają się na dziedzinach: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa), muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. Termin mija 16 sierpnia.
Czytaj więcej

Konkurs UE: Europejska sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją
Do 29 sierpnia 2013 r. można składać wnioski w konkursie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury), którego celem jest stworzenie europejskiej sieci działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania.
Czytaj więcej

Młodzież w Działaniu: wnioski do Akcji 4.6. Tworzenie partnerstw
Celem akcji jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi szczebla regionalnego i lokalnego oraz innymi podmiotami działającymi aktywnie w sektorze młodzieżowym. Partnerstwa służyć mają rozwojowi trwałych projektów, wykorzystujących różne rozwiązania dostępne w programie „Młodzież w działaniu”. Termin składania wniosków mija 5 września 2013. Partnerstwa realizować powinny inicjatywy o charakterze non-profit, związane z tematyką młodzieżową i edukacją pozaformalną. Nacisk kładziony jest na międzynarodowe wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe realizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, wolontariat europejski, szkolenia i tworzenie sieci.
Czytaj więcej
Konkursy
Konkurs "Zrób REConesans" – Nagrywaj i Wygrywaj!
„Zrób REConesans” na film promujący Program Infrastruktura i Środowisko nagrywany telefonem komórkowym lub innym przenośnym rejestratorem obrazu i dźwięku. Spostrzegawcza młodzież w wieku 18-29 lat, która chce promować lokalne inicjatywy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zachęcana jest do wzięcia udziału w konkursie na nakręcenie krótkiego filmu. Zmontowany materiał należy umieścić na stronie internetowej konkursu
Filmy można zgłaszać w dwóch kategoriach konkursowych:
• film nakręcony telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym (z montażem),
• film nakręcony kamerą przenośną typu handy-cam (z montażem).
Czytaj więcej

Zostań Euroliderem!
Ruszyła kolejna, już 5., edycja konkursu EUROLIDER realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na czym on polega? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, wyjaśniamy, iż jest to konkurs dla osób mocno zaangażowanych w zmienianie otaczającej rzeczywistości przy pomocy inicjatyw lokalnych dofinansowanych przez Fundusze Europejskie. Jeśli w swojej społeczności znacie takie osoby, nie wahajcie się zgłosić ich kandydatury do 30 września.
Czytaj więcej
Eurodesk
Międzynarodowa konferencja na temat globalnych partnerstw
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej zaprasza na konferencję „Tworzenie przyszłości globalnych partnerstw”. Spotkanie odbędzie się w dniach od 10 do 13 września 2013 r. w tureckim Stambule i jego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy, przykładów dobrych praktyk dot. strategii edukacyjnych oraz innych najważniejszych tematów związanych z edukacją wyższą.
Czytaj więcej

Tydzień Ruchu - rozruszać Polskę!
Wydaje Ci się, że Polska jest smutna, brak jej ruchu i zabawy? Możesz to zmienić! Imprezę pod szyldem MOVE Week, czyli Tygodnia Ruchu, może zorganizować każdy chętny w formie jednorazowego wydarzenia lub cyklu spotkań mających zaktywizować Polaków i uczulić ich na konieczność zdrowego i tym samym aktywnego trybu życia. Ważne, by plany udało się zrealizować między 7 a 13 października 2013 r. Przez te siedem dni podobne imprezy będą się odbywać w całej Europie. Spośród zgłoszonych do 31 sierpnia projektów dzięki głosom Polaków wybranych zostanie 60 zwycięskich propozycji.
Czytaj więcej

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności.
Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy.
Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.
Praktykanci nieposiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia na trzy miesiące. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii A*6 step 1, z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego. Wnioski praktykantów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.
Czytaj więcej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 330 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: www.europedirect-szczecin.eu

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się

 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.