BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 1/2013, Czerwiec 2013

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

1/2013
Czerwiec 2013

Szanowni Państwo,
      Przekazujemy Państwu Biuletyn Europejski nowo otwartego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin. Nasz punkt jest prowadzony przez Sekretariat do spraw Młodzieży przy samorządzie województwa zachodniopomorskiego. Naszym zadaniem jest przekazywanie informacji mieszkańcom Pomorza Zachodniego o Unii Europejskiej, a w szczególności o prawach obywateli Unii i jej priorytetach. Chcemy też propagować aktywność obywatelską na poziomie lokalnym oraz regionalnym i zachęcać do wpływania na procesy decyzyjne podejmowane przez struktury unijne.
      W czerwcowym wydaniu Biuletynu znajdą więc Państwo zaproszenie do Dialogu Europejskiego z Vivianie Reding, informacje o konkursach i funduszach unijnych oraz inicjatywach regionalnych i lokalnych.
      Bardzo zależy nam na Państwa sugestiach dotyczących treści i formy Biuletynu. Redagujemy go dla Państwa i chcemy, by zaspokajał potrzeby informacyjne jak największej liczby odbiorców.
      Jeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn Europejski raz w miesiącu – wystarczy kliknąć w ten link, aby się zapisać

Małgorzata Ludwiczek
z zespołem Europe Direct-Szczecin

Nasze działania

Europe Direct - Szczecin „Pod Platanami”
VII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych zakończył się hucznie wraz ze XII Szczecińskim Spotkaniem Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 26 maja, i nie zabrakło na nim oczywiście PIE Europe Direct – Szczecin. Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom Szczecina oraz przybyłym gościom bogatego dorobku oraz potencjału szczecińskiego III sektora. W trakcie imprezy uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z działalnością ponad 120 spotkać będzie można przedstawicieli ponad 100 szczecińskich organizacji pozarządowych.
Spotkanie „Pod Platanami” z Punktem Europe Direct - Szczecin było doskonałą okazją dla zetknięcia się mieszkańców Szczecina i całego regionu z Europą, poznania specyfiki Unii Europejskiej, mechanizmów jej działania oraz obopólnych korzyści, jakie można osiągnąć dzięki partnerstwu. Poprzez dyskusje, publikacje, rodzinne gry i konkursy chcieliśmy przybliżyć wszystkim Europę i pokazać wyjątkowość Polaków we Wspólnocie i Wspólnoty w Polakach.
Zdjęcia z wydarzenia

Odwiedziny na Dziecięcym Festiwalu Nauki
W poniedziałek, 3 czerwca, Punkt Informacji Europejskiej Europe-Direct odwiedził na US Dziecięcy Festiwal Nauki. W wydarzeniu brało udział prawie 800 dzieciaków! Z tej okazji nadmuchaliśmy setki niebieskich balonów ED, rozdaliśmy wielkie ilości kolorowanek Syriusza, a na uczestników konkursów i warsztatów czekały europejskie upominki. Mamy nadzieję, że będzie to początek dobrej i intensywnej współpracy z powstającym na Uniwersytecie Szczecińskim Humanistycznym Uniwersytetem Młodych, a dzieciaki zapamiętają, że są także obywatelami UE :)
Zdjęcia z wydarzenia

Zachodniopomorskie po europejsku (polityka morska, młodzież, przedsiębiorczość)

JESSICA pomoże w budowie „Baltic Park Molo”
„Baltic Park Molo” będzie ultranowoczesnym kompleksem hotelowo-apartamentowo-rekreacyjnym obejmującym cztery budynki, 150-metrową promenadę zwieńczoną molem oraz ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną. Projekt zostanie zrealizowany w Świnoujściu i będzie największą inwestycją miejską w Polsce współfinansowaną ze środków mechanizmu JESSICA. Całkowity koszt budowy to 250 milionów złotych. Pożyczka z FROM wyniesie 25 milionów złotych. Uroczystość podpisania umowy odbyła się 7 maja 2013 r. w Świnoujściu w siedzibie ZDROJOWA INVEST Sp. z o.o.
Kompleks ma spełniać normy certyfikatu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). W procesie nadawania certyfikatu są brane pod uwagę takie aspekty inwestycji, jak m.in.: efektywność energetyczna budynku i wykorzystywanych instalacji, przyjazne środowisku materiały wykończeniowe, wykorzystanie wody deszczowej w celu ograniczenia zużycia wody pitnej oraz doskonała lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do środków transportu miejskiego.
Czytaj więcej...

Młodzież zaangażowana w kwestie unijne – dyskusje podczas Sejmiku Młodzieży
27 maja to dzień, w którym sala sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego została przekazana 30 młodym radnym – przedstawicielom młodzieżowych rad województwa zachodniopomorskiego oraz uczestnikom projektu „Lider Zachodniopomorski”. Za stołem prezydialnym zasiedli członkowie Prezydium Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – Joanna Szewczak oraz Karol Droździk.  Młodzi radni wspierani przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dyrektorów wydziałów Urzędu Marszałkowskiego utworzyli podczas Sejmiku Młodzieży cztery zespoły tematyczne: 1) zespół do spraw społecznych 2) zespół do spraw tożsamości regionalnej, 3) zespół do spraw rozwoju i innowacji oraz 4) zespół do spraw transportu i zrównoważonego rozwoju. Młodzież dyskutowała więc tematy, które niejednokrotnie podejmowane są na unijnych szczeblach. Wynikiem prac były wypracowane rekomendacje oraz list intencyjny.
Czytaj więcej...

Gospodarka morska – cała naprzód!
I Międzynarodowy Kongres Morski, który odbędzie się w dn. 13-15 czerwca w Szczecinie ma na celu określenie stanu gospodarki morskiej w Polsce jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, opracowanie wytycznych dla polskiej polityki morskiej oraz integrację gospodarki morskiej krajów Regionu Morza Bałtyckiego.
Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji związanych z branżą morską, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W trzydniowym programie Kongresu znajdą się debaty podzielone na panele tematyczne dotyczące m.in. żeglugi, portów, stoczni, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rybołówstwa, szkolnictwa morskiego. Dyskusja toczyć się nad stanem różnych obszarów gospodarki morskiej, a w szczególności kondycją gospodarki morskiej, problemami, z którymi się boryka oraz z szansami jej rozwoju.
Czytaj więcej...

Spotkanie ,,Dialog Obywatelski” – niech Zachodniopomorskie zabierze głos!
11 lipca w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się szczególne wydarzenie „Citizens’ Dialogue” – czyli „Dialog Obywatelski” – spotkanie Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa z obywatelami Unii Europejskiej. W debacie weźmie także udział Róża Thun (posłanka do Parlamentu Europejskiego). Moderatorem debaty będzie red. Michał Adamczyk (TVP). Debata z udziałem obywateli ma dotyczyć trzech spraw: kryzysu ekonomicznego w Europie, praw obywateli oraz przyszłości Europy (także w kontekście przyszłorocznych wyborów do parlamentu Europejskiego). Również mieszkańcy naszego regionu mogą mieć wpływ na to wydarzenie! Organizatorzy czekają na pytania od obywateli, które zostaną nagrane i zadane podczas debaty. Jeśli mają Państwo chęć włączyć się do tej akcji – zachęcamy do kontaktu z nami: europedirect-szczecin@wzp.pl, tel. 91 421 12 61 – na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca.
Czekamy na każdy głos, każde pytanie, każdą wątpliwość!

Fundusze

Lokalne Grupy Działania ogłaszają kolejne nabory wniosków
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomiono kolejne nabory wniosków. LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza nabór dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz małych projektów (więcej informacji tutaj), natomiast LGD Dobre Gminy uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów ( więcej informacji tutaj).
Aby uzyskać informacje o aktualnych naborach w innych grupach na terenie województwa zachodniopomorskiego warto odwiedzać stronę www.prow.wzp.pl

Program oszczędzanie energii – nabór wniosków
Pod koniec maja został ogłoszony otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych. Tym razem do wykorzystania jest prawie 280 mln zł.  Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 10 czerwca 2013 roku do 12 sierpnia 2013 roku. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niepublicznych realizujące zadania publiczne. Regulamin konkursu, podręcznik wnioskodawcy, a także dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na stronach Operatora programu - Ministerstwo Środowiska.
Czytaj więcej...

Nabór wniosków – Fundusze Norweskie
Do 16 sierpnia można składać wnioski w kolejnym naborze w ramach Funduszy Norweskich - promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (Fundusze Norweskie). Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Wnioski mogą składać m.in. instytucje kultury, szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, które posiadają partnerstwo z jednym z wymienionych krajów. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do miliona  euro w dużych projektach!
Czytaj więcej...

Konkursy

Konkurs i kampania ,,Świat jaki lubisz”
Chcesz mieć realny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu w Europie? Weź udział w konkursie "Świat, jaki lubisz", organizowanym przez Komisję Europejską. Jest on częścią kampanii "Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada". Projekty konkursowe można zgłaszać do 14 czerwca br. Najlepsze pomysły staną się częścią kampanii wizualnej. W ramach inicjatywy szczególną uwagę poświęcono pięciu krajom, w tym Polsce. Do konkursu można zgłosić każdy projekt, niezależnie od jego skali, który przyczynia się do redukcji lub zapobiegania emisji CO2 i poprawy jakości życia. Zgłoszenia mogą składać zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, firmy oraz publiczne i prywatne organizacje.
Czytaj więcej...

Witamy Chorwację w UE - konkurs plastyczny dla uczniów
1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się nowym członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji Fundacja Schumana zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą formę artystyczną prezentującą Chorwację, w kontekście jej wstąpienia do UE. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe można nadsyłać do 7 czerwca.

Czytaj więcej...


Innowacyjny biznes – Galileo Masters
Myślisz o założeniu innowacyjnej firmy? Weź udział w 10. edycji European Satellite Navigation Competition i pomyśl o nawigacji satelitarnej. W konkursie, znanym również pod nazwą Galileo Masters, mogą wziąć udział firmy przemysłowe, inwestorzy, instytuty badawcze, uniwersytety, a także osoby indywidualne. Zadaniem uczestników jest przedstawienie pomysłu na usługi, produkty i innowacje biznesowe, które wykorzystują nawigację satelitarną. Według organizatorów, jedna trzecia uczestników poprzednich edycji utworzyła własne firmy, a około 80 proc. zaprezentowanych aplikacji zostało wdrożonych. Polacy mogą wziąć udział w konkursie – trzeba tylko wybrać zagraniczny region, z którego chce się startować.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Dla Europejczyków – podróżników
Jeśli podróżujesz i chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi odczuciami, to koniecznie zajrzyj na portal cityzer.ue! To internetowa platforma dla miłośników podróży – jej użytkownicy mogą publikować na niej swoje filmy i dzielić wrażeniami z różnych miast Europy, ukazując w ten sposób kulturalne bogactwo Starego Kontynentu i prowokując do dyskusji. Mogą one dotyczyć tak różnych kwestii jak kuchnia regionalna, sztuka ulicy, muzyka czy język. Goście portalu dzięki niemu mogą poznać poglądy osób z różnych miast Europy i przekonać się, w jaki sposób myślą i żyją.
Czytaj więcej...

Młodzi Naukowcy Unii Europejskiej
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza do udziału w krajowych eliminacjach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2013). Wyniki swoich badań zgłaszać mogą uczniowie w wieku od 14 do 20 lat.Do eliminacji zgłosić można prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, nagrodzone wcześniej w jednym z konkursów ogólnopolskich (np. olimpiad przedmiotowych) lub polecone przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Zgłoszenia powinny mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim. Nagrodą dla najlepszych będzie udział w europejskim finale. Trójka jego równorzędnych zwycięzców otrzyma po 7 tysięcy euro!
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 330 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: www.europedirect-szczecin.eu

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się

 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.