Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Europa pomaga swoim obywatelom zdobywać niezbędne kwalifikacje

Z najnowszych badań wynika, że jedna czwarta dorosłych w UE nie posiada postawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Komisja Europejska i OECD przeprowadziły badanie dotyczące umiejętności dorosłych w 23 krajach. Okazało się, że 25 proc. dorosłych obywateli UE nie potrafi efektywnie korzystać z komputera, a umiejętności 20 proc. w zakresie czytania, pisania i liczenia są niezadowalające. Z badania wynika, że różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE mogą być ogromne − absolwenci szkół w Finlandii i Holandii mają lepsze wyniki niż absolwenci uczelni wyższych w innych państwach UE. Świadczy to o tym, że w całej UE należy udoskonalić system kształcenia i szkolenia, aby zapewnić wszystkim Europejczykom umiejętności, jakich wymaga współczesny świat.

Perspektywy na przyszłość

Wykształcenie w dużym stopniu decyduje o perspektywach na przyszłość. Osoby z wysokimi kwalifikacjami nie tylko mają szansę na zdobycie lepiej płatnej i bardziej interesującej pracy, lecz również cieszą się lepszym zdrowiem niż osoby słabo wykształcone i bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. I tak tworzy się błędne koło, w którym osoby z niskimi kwalifikacjami tracą szansę na zatrudnienie i dalszą edukację, przez co nie mają okazji zdobyć wiedzy i umiejętności, które pozwolą im funkcjonować na rynku pracy. Z badania wynika, że już teraz mamy do czynienia z tym zjawiskiem: w przypadku osób, które w niewystarczającym stopniu opanowały umiejętność czytania i pisania, prawdopodobieństwo bezrobocia jest dwukrotnie wyższe niż wśród ogółu społeczeństwa.

Co UE robi w tej sprawie?
UE podejmuje różne działania, aby pomóc Europejczykom w podnoszeniu kwalifikacji. Celem inicjatywy na rzecz otwartej edukacji jest doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera, a z programu Erasmus+ wsparcie otrzymają projekty edukacyjne w dziedzinie czytania i pisania, liczenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Powstanie nowy serwis internetowy, w którym użytkownicy będą mogli sprawdzić swój poziom umiejętności i porównać go z wynikami badania. Na podstawie wniosków z badania kraje UE będą mogły dokładniej określić, na co należy w pierwszym rzędzie przeznaczyć środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego finansowane są szkolenia.

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.