Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Integracja uchodźców – wspólna sprawa

Polska odmówiła uczestnictwa w unijnym programie relokacji i przesiedleń, a tym samym przyjęcia osób poszukujących ochrony międzynarodowej. Warto jednak zdać sobie sprawę, że cudzoziemcy, w tym również nieliczni uchodźcy, już mieszkają w Polsce. Integracja tej grupy migrantów to proces, w który zaangażowani powinni być różni współpracujący aktorzy, w tym także społeczności przyjmujące.

18 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Migranta. Warto w tym kontekście przypomnieć kilka liczb. Zgodnie z danymi Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Narodów Zjednoczonych (UNHCR) od stycznia do 20 czerwca 2017 r. liczba osób, które utonęły w Morzu Śródziemnym w drodze do Europy przekroczyła 2 tys. Z kolei według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) liczba tych, którzy stracili życie podczas przeprawy przez Morze Śródziemne w 2016 r. wyniosła 5 079 [1]. To najwięcej w historii trwającego od 2015 r. kryzysu migracyjnego. Jednocześnie – między innymi dzięki kontrowersyjnemu porozumieniu między Unią Europejską (UE) a Turcją z marca 2016 r. oraz zamknięciu tzw. szlaku bałkańskiego – liczba tych, którzy dobili do brzegów Europy w 2016 r. zmalała o prawie dwie trzecie w stosunku do 2015 r. i wyniosła 363 tys.[2] Coraz mniej łodzi dociera do brzegów Unii Europejskiej, więc i o śmierciach na morzu jest coraz ciszej.

Wobec niechęci części państw członkowskich do realizacji postanowień nadzwyczajnego szczytu UE w sprawie uchodźców z 23 września 2015 r. dotyczących kwot przesiedleń i relokacji, próby rozwiązania kryzysu uchodźczego w UE oraz wypracowania skutecznych rozwiązań na przyszłość utknęły w martwym punkcie. Z zaplanowanych 160 tys. osób, w ramach relokacji od września 2015 r. do września 2017 r. schronienie w innych państwach członkowskich UE znalazło jedynie 27 695 uchodźców z Grecji i Włoch [3]. Wobec tak skromnego wyniku we wrześniu 2017 r. UE wycofała się z mechanizmu obowiązkowego rozdziału uchodźców.

Tymczasem tysiące migrantów żyją w Grecji i Włoszech w warunkach nie spełniających podstawowych norm humanitarnych, w zawieszeniu, bez szans na pracę czy edukację, i bez przyszłości. Codziennych obrazków z obozów w tych państwach nie zobaczymy jednak w popularnych mediach; lata 2016 i 2017 nie miały też tak rozbudzającego wyobraźnię, prowokującego i  poruszającego symbolu obecnego kryzysu, jakim w 2015 r. było zdjęcie martwego Alana Kurdi.

Niezależnie od tego, czy i kiedy państwa członkowskie UE wypracują nowe rozwiązanie w zakresie relokacji i przesiedleń oraz od tego, w jakim stopniu będzie uczestniczyć w nim Polska, warto już teraz podjąć inicjatywy zmierzające do zapewnienia integracji cudzoziemców, w tym również uchodźców żyjących w naszym kraju. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców z lipca 2017 r. liczba cudzoziemców, którzy mają pozwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła już 300 tys. Osób objętych ochroną międzynarodową (w tym z przyznanym statusem uchodźcy) oraz krajowymi formami ochrony mieszka w Polsce ponad 5 tys.

Kluczowym dokumentem UE dotyczącym integracji cudzoziemców jest plan działania przyjęty 7 czerwca 2016r.[4] Należy jednak pamiętać, że polityki integracyjne pozostają w kompetencjach państw członkowskich. Ocena i monitorowanie tych polityk możliwe są dzięki dedykowanym instrumentom, takim jak np. Migrant Integration Policy Index (MIPEX) [5]. Ocenie polityk integracyjnych w odniesieniu do tej specyficznej kategorii cudzoziemców, jaką są uchodźcy, służyć będzie także nowy mechanizm wypracowywany obecnie w ramach międzynarodowego projektu Instytutu Spraw Publicznych (ISP) „National Integration Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) [6], finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji UE. Warto, aby państwa (w tym Polska, która obecnie nie ma ani strategii migracyjnej, ani integracyjnej) wykorzystywały te dostępne narzędzia w procesach programowania, realizacji i ewaluacji krajowych polityk integracyjnych.

Integracja realizuje się przede wszystkim poprzez interakcje i nawiązywanie relacji między cudzoziemcami a społecznościami przyjmującymi w określonych, lokalnych kontekstach – w tym w miastach. Takie spojrzenie wybrzmiewa dość jasno w unijnej Urban Agenda, przyjętej w maju 2016 r.[7] W tym kontekście na uwagę zasługuje deklaracja współpracy w zakresie migracji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeciwdziałania wykluczaniu imigrantów, do której w czerwcu 2017 r. przystąpiło dwanaście miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Deklaracja wskazuje, iż „w celu przyjaznego przyjęcia imigrantów konieczne jest wspólne działanie organów władzy samorządowej i rządowej, służb publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów, uczelni wyższych, instytucji kultury oraz organizacji biznesu i rynku pracy”. To dojrzałe i odpowiedzialne podejście do problematyki integracji, które, miejmy nadzieję, przekute zostanie na konkretne działania.

Ogromną pracę w zakresie integracji cudzoziemców wykonały i wciąż wykonują w Polsce organizacje pozarządowe, w tym także te, które prowadzone są przez społeczności migranckie. Mowa tu o różnych działaniach: od pomocy prawnej (związanej np. z legalizacją pobytu), poprzez organizację kursów języka polskiego, doskonalenie zawodowe i pomoc w orientacji na rynku pracy, po organizację otwartych wydarzeń umożliwiających prezentację i promocję kultury migrantów. Organizacje pozarządowe działają także w ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie prowadzą m.in. zajęcia dla najmłodszych oraz kursy zawodowe dla ich opiekunów. Ich praca i zaangażowanie uzależnione są od dostępności publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych środków.

Niezwykle ważną rolę w procesie integracji odgrywają także lokalne społeczności oraz ich członkowie. W jaki sposób możemy włączyć się w działania integracyjne? Na przykład poprzez wspieranie bądź aktywne uczestnictwo w programach wolontariatu na rzecz cudzoziemców, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Naszą rolą jako wolontariuszy może być, dla przykładu, wspieranie migrantów w kontaktach z polskimi instytucjami bądź pomoc w nauce języka polskiego. Niezalżnie od miejsca zamieszkania, w życiu codzinnym możemy i powinniśmy odpowiadać na przejawy przemocy i dyskryminacji, wspierając tym samym budowanie wzajemnego zaufania i szacunku. Warto zdać sobie sprawę, że odpowiedzialność za wynik procesu integracji spoczywa nie tylko na samych migrantach, lecz także na nas samych. 
 
Opracowała:
Agnieszka Kulesa
Specjalistka ds. Międzynarodowej Koalicji NIEM
Program Polityki Migracyjnej
Instytut Spraw Publicznych

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.