Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Większe wsparcie KE dla producentów owoców i warzyw

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

EBI: nowe porozumienie daje większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z Santander Consumer Bankiem Polska (SCB) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy dotyczące rozwiązań, które nie były wcześniej stosowane na polskim rynku sekurytyzacji i zabezpieczeń gwarancyjnych. Obie operacje finansowania EBI – pozwalające w innowacyjny sposób zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w Polsce – są objęte gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi jeden z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Po spotkaniu z komisarz Coriną Creţu w Warszawie: "Polityka spójności jest spoiwem Unii Europejskiej"

Zwiększenie inwestycji w celu wyrównywania poziomów rozwoju i zachęcania regionów oraz miast do stwarzania obywatelom lepszych warunków do działania i poprawy jakości życia, powinno stanowić kluczową odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, także w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa. Tak brzmi główne przesłanie członków Komisji COTER, komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriny Crețu oraz ministrów odpowiedzialnych za realizację polityki spójności z Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii, z dzisiejszego spotkania w Warszawie.

Czytaj więcej...

Komisja wzywa do przyspieszenia tempa relokacji

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, Komisja (w formie trzech sprawozdań z postępów) ponownie wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia tempa relokacji, aby złagodzić presję wywieraną na Włochy i Grecję. Tylko kilka państw w pełni wywiązuje się ze swych zobowiązań.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.