Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga milionom dzieci w potrzebie na całym świecie

Komisja przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach do poziomu 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną, począwszy od 2019 r. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy.
 
„Na całym świecie rośnie skala kryzysów humanitarnych, przez co miliony dzieci dorastają bez dostępu do edukacji. Ciąży na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do powstawania straconych pokoleń. Nasza nowa strategia pozwoli nam lepiej i szybciej niż przedtem pomagać dzieciom nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W tym celu wzmocnimy współpracę z naszymi darczyńcami i partnerami oraz skuteczniej powiążemy ze sobą pomoc krótko- i długoterminową. UE jest obecnie światowym liderem w dziedzinie przywracania dzieciom możliwości nauki w szkole, W tym roku 8 proc. naszego budżetu na pomoc humanitarną idzie właśnie na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych – to aż 8 razy więcej niż w 2015 r. Dążymy do poziomu 10% w 2019 r.", powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarzadzania kryzysowego Christos Stylianides w przemówieniu, jakie wygłosił dzisiaj w Brukseli przy okazji wydania komunikatu UE w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach.

W nowej strategii wyznaczono kilka priorytetów: poprawa dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, zabezpieczenie placówek edukacyjnych przed atakami oraz wprowadzenie szybkich i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Dzisiejsza decyzja stanowi kamień milowy w realizacji zobowiązania komisji Junckera do udzielenia wsparcia milionom dzieci, które zostały pozbawione dostępu do szkoły w wyniku konfliktu, przymusowego wysiedlenia, przemocy, zmiany klimatu i katastrof. Największym w historii unijnym programem pomocy humanitarnej na rzecz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych jest realizowany w Turcji program warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji o wartości 84 mln EUR, który pomaga zapewnić kształcenie szkolne 290 000 dzieci uchodźców.

Kontekst
Na całym świecie miliony dzieci są pozbawione dostępu do edukacji z powodu konfliktów, przymusowego wysiedlenia, przemocy, zmian klimatu i katastrof. Syria, Irak, Jemen, okupowane terytoria palestyńskie, Afganistan, Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga to tylko niektóre spośród 35 państw dotkniętych kryzysem, gdzie blisko 75 milionów dzieci w wieku szkolnym nie może korzystać z edukacji. Wśród uchodźców do szkoły podstawowej uczęszcza zaledwie nieco ponad połowa dzieci, mniej niż ćwierć chodzi do szkoły średniej, a zaledwie 1 proc. kształci się na uczelniach wyższych.

UE stała się światowym liderem w dziedzinie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych, gdyż w ujęciu globalnym na edukację przypada zaledwie 3% środków przeznaczonych na pomoc humanitarną. Komisja stale zwiększa poziom finansowania. Dla przykładu w roku 2012 finansowaniem z budżetu humanitarnego objęte były projekty w zaledwie 6 krajach, podczas gdy obecnie dotyczy to 52 krajów na całym świecie. W sumie z takiego finansowania, które licząc od roku 2016, wyniosło przeszło 270 mln EUR, skorzystało ponad 5,5 miliona dziewcząt i chłopców. Ponadto od 2011 r. UE zmobilizowała przeszło 1,5 mld EUR w związku z kryzysem syryjskim. Udało się to osiągnąć za pomocą szeregu instrumentów i mechanizmów unijnych (Europejskiego Mechanizmu Sąsiedztwa, pomocy humanitarnej, Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, który zapewnia także szanse edukacyjne dla znajdujących się pod presją krajów przyjmujących uchodźców, takich jak Liban i Jordania, oraz Instrumentu Pomocy UE dla Uchodźców w Turcji). Program ERASMUS+ pozostaje otwarty dla studentów z Syrii, dając im możliwość czasowego studiowania za granicą, oraz dla syryjskich uczelni jako narzędzie budowy potencjału instytucjonalnego i modernizacji programów nauczania.

W ramach dzisiejszej propozycji UE połączy dostępne narzędzia pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju. Podstawą tych działań będzie istotny wkład, jaki już teraz UE wnosi za sprawą pomocy rozwojowej do programów edukacyjnych w niestabilnych i ogarniętych kryzysem krajach i regionach na całym świecie, w tym za pośrednictwem wielostronnych inicjatyw globalnych, takich jak Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji i fundusz „Edukacja nie może czekać”.

Dodatkowe informacje
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.