Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Obronnemu powstają nowe paneuropejskie projekty badawcze

Europejski Fundusz Obronny przyczynia się do realizacji kolejnej transzy finansowanych przez UE projektów badawczych w dziedzinie obronności.

Fundusz ten, zainicjowany przez przewodniczącego Junckera w czerwcu 2017 r., działa jak katalizator, sprzyjając tworzeniu silnego unijnego przemysłu obronnego. Stymuluje zdolności obronne i buduje nowe transgraniczne partnerstwa.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Europejski Fundusz Obronny odgrywa istotną rolę w zacieśnianiu współpracy między przedsiębiorstwami z branży obronnej a wojskiem w Unii Europejskiej oraz w zapewnianiu strategicznej autonomii Europy. Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze w dziedzinie obronności wspierane z Funduszu mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy, a także położenie podwalin pod przyszłe zdolności obronne oraz wspieranie bardziej innowacyjnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego.

W ramach projektu Ocean2020 wspierane są misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu. W tym celu projekt zakłada włączenie dronów i bezzałogowych okrętów podwodnych do operacji floty. Zdobyte w ten sposób informacje, w połączeniu z systemami konwencjonalnymi, pozwolą na uzyskanie całościowego obrazu dynamicznych sytuacji, potrzebnego dowódcom wojskowym.

Projekt będzie realizowało konsorcjum pod kierownictwem przedsiębiorstwa Leonardo S.p.A zrzeszające 42 partnerów z 15 krajów UE. Otrzyma ono dotację w wysokości około 35 mln euro. W 2019 r. w ramach projektu odbędą się dwie demonstracje w warunkach rzeczywistych – jedna na Bałtyku pod dowództwem szwedzkiej marynarki wojennej, a druga na Morzu Śródziemnym pod dowództwem włoskiej marynarki wojennej.

Pozostałe trzy projekty, których celem jest udoskonalenie elementów wyposażenia indywidualnego żołnierzy, otrzymały dotacje w wysokości od 1 do 3 mln euro:

ACAMSII – w ramach tego projektu opracowywany będzie kamuflaż adaptacyjny, który ma chronić żołnierzy przed czujnikami działającymi w kilku zakresach długości fal;
Gossra – projekt zakłada poprawę kompatybilności elementów złożonych systemów (np. czujników lub gogli cyfrowych) noszonych przez żołnierzy;
Vestlife – celem projektu jest opracowanie ultralekkiego pancerza osobistego dla spieszonych żołnierzy.
Umowy o udzielenie dotacji na te projekty zostaną podpisane w najbliższych tygodniach. 
Dzisiejsza informacja o przyznaniu wsparcia dla wspomnianych projektów badawczych w dziedzinie obronności zbiega się w czasie z otwarciem corocznej Konferencji Bezpieczeństwa odbywającej się w Monachium. Przewodniczący Jean-Claude Juncker zaprezentuje na niej dalsze działania służące wzmocnieniu pozycji Europy w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Będą mu towarzyszyć: wiceprzewodniczący Frans Timmermans, oraz komisarze Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska i Julian King.

Kontekst
W ramach filaru badawczego Europejskiego Funduszu Obronnego 90 mln euro zostanie przeznaczonych na dotacje na badania w dziedzinie obronności. Będą to dotacje finansowane w całości i bezpośrednio z budżetu UE (w latach 2017–2019). Projekty, które mają otrzymać finansowanie, zostały wyłonione w 2017 r., w wyniku pierwszego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów badawczych w dziedzinie obronności. W grudniu 2017 r. podpisano pierwszą umowę o udzielenie dotacji z konsorcjum PYTHIA. Celem tego projektu jest zidentyfikowanie głównych tendencji w szybko zmieniającej się branży innowacyjnych technologii obronnych.

 Komisja przyjmie również niedługo program prac dotyczący badań nad obronnością na 2018 r. i zwróci się do Europejskiej Agencji Obrony o opublikowanie jeszcze w tym roku nowych zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie badań nad obronnością. Zaproszenia te będą dotyczyły technologii projektowania elektronicznego do zastosowań obronnych oraz europejskiego efektora laserowego o dużej mocy. Kolejna transza dotacji na badania nad obronnością zostanie podpisana przed końcem 2018 r.

Jak ogłoszono w czerwcu 2017 r., Komisja przedstawi wniosek w celu ustanowienia po 2020 r. Europejskiego Funduszu Obronnego o budżecie wynoszącym 1,5 mld euro rocznie w celu wsparcia zdolności obronnych. Szacuje się, że w ramach tej kwoty roczny budżet w wysokości 500 mln euro zostanie przeznaczony na badania nad obronnością, dzięki czemu UE będzie jednym z największych inwestorów w badania nad obronnością w Europie.

Więcej informacji o projektach
Ocean 2020: celem projektu jest poprawa orientacji sytuacyjnej w środowisku morskim dzięki wykorzystaniu systemów załogowych i bezzałogowych oraz uzyskaniu pełnego oglądu sytuacji na podstawie wielu różnych danych wejściowych. W projekcie biorą udział ministerstwa obrony Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Partnerzy po stronie przemysłu to: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri oraz Qinetiq. Uczestniczące ośrodki badawcze: Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) oraz Istituto Affari Internazionali (IAI) we Włoszech.

ACAMSII: w ramach tego projektu będzie opracowywany kamuflaż adaptacyjny, który ma chronić żołnierzy przed czujnikami działającymi w kilku zakresach długości fal. W projekcie biorą udział partnerzy z Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii i Szwecji. Uczestniczące przedsiębiorstwa pochodzą z branży włókienniczej, kosmicznej i integracji systemów obronnych. Są to: CITEVE, Damel oraz Safran. Uczestniczące ośrodki badawcze: szwedzki Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer oraz Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: celem projektu jest zapewnienie, aby elementy złożonych systemów noszone przez żołnierzy współdziałały ze sobą. Żołnierze mają na wyposażeniu szereg urządzeń, które muszą być kompatybilne. Celem projektu jest stworzenie metodologii w celu określenia, jak komponenty się ze sobą łączą, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie opracowywać nowe urządzenia, które mogą współdziałać z istniejącym sprzętem. Projekt będą realizowali partnerzy z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwecji i Włoch. Będą w nim uczestniczyć przedsiębiorstwa: Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart oraz Saab, a także MŚP Tekever i iTTi wraz z instytutem badawczym Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: celem projektu jest stworzenie odzieży ochronnej dla żołnierzy. Prace będą dotyczyły odzieży, która jest skuteczna do celów obrony, lecz jednocześnie lżejsza, bardziej elastyczna i wygodniejsza. W projekcie biorą udział partnerzy z Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Włoch, wraz z przedsiębiorstwami CITEVE i FY-composites oraz instytutami badawczymi AITEX i TECNALIA. W pracach będą także uczestniczyć dwa MŚP: BRAPA i Petroceramics.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.