Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Dyskusje o Europie - IX Forum Samorządowe w Kołobrzegu

„Dziś jesteśmy w momencie trudnym, ale i przełomowym dla Europy, decyduje się jak ma wyglądać gospodarka europejska, by uniknąć kryzysów, z którym się zmaga od 6 lat. Musimy podjąć również dyskusję, by Europa w ogóle miała szansę na rozwój gospodarczy nie tylko w oparciu o usługi, ale również o gospodarkę innowacyjną” tymi słowami wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz rozpoczął dyskusję podczas IX  Forum Samorządowego, które odbyło się 3-4 czerwca w Kołobrzegu. 

W trakcie dwóch dni debat ponad 300 uczestników – samorządowców z województwa zachodniopomorskiego oraz Niemiec, Szwecji, Chorwacji i Szwajcarii, wzięło  udział w czterech panelach tematycznych. Pierwszy z nich  koncentrował się na jakże istotnym dla polskich regionów  zagadnieniu  „Skutecznego wykorzystywania potencjału regionów poprzez inwestycje w naukę i innowacje”. Paneliści w swoich wypowiedziach  poszukiwali efektywnych  i funkcjonalnych  rozwiązań pozwalających na rozwijanie już  istniejących  silnych ośrodków inwestycyjnych i technologicznych oraz ulepszenie regionów mało konkurencyjnych pod względem atrakcyjności biznesowej. Receptą na sukces, wg. ekspertów zaproszonych do panelu,  może być stworzenie gospodarczej mapy Europy, na której każdy region charakteryzowałby się określoną specjalizacją,  a także efektywniejsze wykorzystanie unijnych funduszy. Stwierdzono, że mimo iż Polacy umieją zadbać o uzyskanie dofinansowania, nie zawsze skutecznie nimi gospodarują, nie do końca ufając nowo powstającym przedsiębiorstwom.  Tę część Forum można podsumować stwierdzeniem : więcej odwagi w innowacyjności, rozwój specjalizacji oraz mądre zarządzanie zasobami ludzkimi to solidne fundamenty dla rozwoju regionalnego.
 
W następnej części  Forum Samorządowego poruszono zagadnienie integracji Europy  poprzez infrastrukturę energetyczną  i transportową. Panel  „Jak prawdziwie połączyć Europę”  miał charakter międzyregionalny i międzynarodowy, koncentrował się bowiem wokół inicjatywy jedności komunikacyjnej oraz wspólnej osi interesów. Stwierdzono że,  utworzenie „Środkowoeuropejskiego korytarza transportowego” łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim czy ”Partnerstwa na rzecz jakości transportu towarowego”  są inicjatywami umożliwiającymi rozwój regionalny i ponadregionalny oraz promującymi politykę współpracy międzynarodowej, jeszcze bardziej spajających wewnętrznie Europę.
 
Drugiego dnia Forum Samorządowego miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i szwedzkim regionem Skania. Region ten  jest jednym z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie i przodującym wśród krajów nadbałtyckich. . Marszałek województwa Olgierd Geblewicz stwierdził, że osiągnięcia regionu Skania w dziedzinie zarządzania innowacyjnością mogą być doskonałym przykładem dla polskich regionów. Pomorze Zachodnie, dzięki zacieśnieniu współpracy z pewnością skorzysta z dobrych praktyk w działaniu w obszarach, które są przedmiotem podpisanego porozumienia tj. rozwój regionalny, transport, wspieranie inicjatyw klastrowych w płaszczyznach IT, chemicznej, gospodarki morskiej i sektora transport-spedycja-logistyka, a także kultura i turystyka.
 
W dalszej części Forum poruszano  istotne problemy finasowania inwestycji w sytuacji coraz trudniejszych budżetów samorządów regionalnych, możliwości jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne, zaciągania kredytów przez samorządy a także ukierunkowania dofinasowania Unii Europejskiej na wsparcie mocnych stron regionów, na inteligentne specjalizacje. Dyskusję podsumował wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego -  Andrzej Jakubowski stwierdzeniem, że „ rolą władz samorządowych jest określenie takich regionalnych priorytetów, które pozwolą sięgnąć po środki w następnej perspektywie finansowej.”

Nie zabrakło również przedstawicieli sieci Europe Direct. Zjednoczone Punkty z Kołobrzegu i Szczecina cieszyły się dużą popularnością. Goście z zainteresowaniem sięgali po publikacje dotyczące nie tylko regionu, ale i m.in. kwestii profitów płynących z wejścia do strefy euro, innowacyjnych gospodarek, dobrych praktyk przedsiębiorczych, zadawali pytania i nawiązywali przyszłościową współpracę. Nie możemy się doczekać już wspólnych działań!
 
Program wydarzenia dostępny: http://www.wzp.pl/uploads/pliki/Program_9_Forum_Samorz%C4%85dowego.pdf

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.