Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Pierwszy Sejmik Młodzieży

Sejmik Młodzieży to wydarzenie bezprecedensowe. Po raz pierwszy młodzi mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą przekazać ważne dla nich postulaty – tak powitała uczestników Sejmiku Młodzieży Wicemarszałek  Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. 27 maja to dzień, w którym sala sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego została przekazana 30 młodym radnym – przedstawicielom młodzieżowych rad województwa zachodniopomorskiego oraz uczestnikom projektu „Lider Zachodniopomorski”.

Za stołem prezydialnym zasiedli członkowie Prezydium Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – Joanna Szewczak oraz Karol Droździk.  Młodzi radni wspierani przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dyrektorów wydziałów Urzędu Marszałkowskiego utworzyli podczas Sejmiku Młodzieży cztery zespoły tematyczne: 1) zespół do spraw społecznych 2) zespół do spraw tożsamości regionalnej, 3) zespół do spraw rozwoju i innowacji oraz 4) zespół do spraw transportu i zrównoważonego rozwoju.

Obradom przysłuchiwał się Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego Arkadiusz Litwiński, informacje na temat kompetencji sejmiku wojewódzkiego przekazał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Witold Ruciński, radni województwa uczestniczyli w dyskusji z młodzieżą nad ich pomysłami i opiniami.

Ponad dwie godziny wystarczyły na dopracowanie treści, które na koniec sesji zostały przekazane Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierdowi Geblewiczowi, Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Witoldowi Rucińskiemu oraz Przewodniczącemu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego – Arkadiuszowi Litwińskiemu.

Wśród rekomendacji młodzieży znalazły się stwierdzenia dotyczące długofalowych działań samorządu związanych z wyborem regionalnych specjalizacji w nowym okresie programowania do 2020 r, przezwyciężania problemów związanych z innowacyjnością, rozwojem struktury transportowej oraz pomysły możliwe do zrealizowania w niedalekiej przyszłości. Przykładowe rekomendacje:
- skierowanie listu otwartego do Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego w sprawie zainicjowania działań na rzecz przyspieszenia prac
nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii,
- rozwijanie regionalnej infrastruktury transportowej w sposób zabezpieczający, zapewnienie bezpiecznego i szybkiego dostępu do sieci dróg krajowych i europejskich,
- uproszczenie procedur oraz zwiększenie i zróżnicowanie wsparcia dla mniejszych ośrodków w celu wyrównania szans, zatrzymania młodych ludzi i stworzenia im warunków rozwoju,
- zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół, na którym zostanie przedstawiony punkt widzenia młodzieży na problemy związane z funkcjonowaniem szkoły oraz prezentacja dobrych praktyk,
- przygotowanie i wdrożenie w województwie zachodniopomorskim programu pomocy rówieśniczej.

Rekomendacje Sejmiku Młodzieży
Odbierając listę rekomendacji młodzieży Marszałek Olgierd Geblewicz przedstawił perspektywy rozwoju województwa zachodniopomorskiego w kontekście opracowywanego obecnie pakietu regionalnych specjalizacji, którymi  są: biogospodarka, działalność morska i logistyczna, sektor metalowy, usługi oparte na wiedzy oraz turystyka, a szczególnie  turystyka zdrowotna. Marszałek Geblewicz stwierdził, że młodzi ludzie powinni szukać swojej szansy w tych właśnie dziedzinach gospodarki. „Województwo przygotowuje się do wykorzystania funduszy unijnych w następnej perspektywie finansowej. Do wykorzystania będzie 1,405 miliarda euro – „Chcemy by nasz region dzięki tym funduszom mógł z jednej strony skutecznie walczyć z wykluczeniem społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym, a z drugiej stać się miejscem rozwijania innowacyjnych technologii, nowatorskich rozwiązań systemowych i gospodarki opartej na wiedzy. Te zmiany dokonują się dla was, ponieważ to wy w bardzo niedalekiej przyszłości będziecie szukać dla siebie miejsca rozwoju zawodowego i społecznego. Mam nadzieję, że właśnie nasz region będzie najlepszym dla was miejscem. Z wielką ciekawością zapoznam się z przygotowanymi przez was rekomendacjami”.

Sejmik młodzieży został zorganizowany przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – jednostkę samorządu województwa zachodniopomorskiego prowadzącą projekty wspierające aktywność społeczną młodzieży tj.” Lider Zachodniopomorski”, Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz współpracę młodzieży subregionów bałtyckich.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.