Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Wszyscy równi - relacja

Polacy są bardziej tolerancyjni niż kilka lat temu. Nadal jednak jesteśmy mniej tolerancyjni od innych nacji w Unii Europejskiej. 20 listopada, w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, spotkaliśmy się z młodzieżą, aby podyskutować o prawach mniejszości, tolerancji oraz równości.

W ramach wydarzenia „Wszyscy równi” zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  „Od stereotypu do dyskryminacji”. Poprowadzili je Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski z Fundacji Motywacja i Działanie.  Dwie grupy pracowały równocześnie, dyskutując na temat równości kobiet i mężczyzn, opracowując model „prawdziwej kobiety” (tak, tak czuli ten zgrzyt, że to ćwiczenie pokazuje stereotypy w naszych głowach). 
 
Uczestników warsztatów powitała Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która podkreśliła jak ważne są  spotkania oraz praca na rzecz wyrównywania szans pomiędzy kobietami a mężczyznami, osobami niepełnosprawnymi, osobami o odmiennym pochodzeniu czy odmiennej orientacji seksualnej.
Podsumowaniem wydarzenia Wszyscy równi była dyskusja z zaproszonymi gośćmi, którą poprowadziła Sandra Jędras. Oto kilka wypowiedzi, które padły podczas dyskusji:
– Przepisy dotyczące tolerancji oraz niedyskryminacji są obecne w Unii Europejskiej dopiero od 60 lat. To stosunkowo niedługo, jesteśmy wciąż pośród krajów, które uczą się w tym temacie  – powiedziała Marta Szulc, ekspert ds. europejskich.  
– Porównując, od 100 lat kobiety mają prawa wyborcze, i mimo wielu zmian, nadal nie mają zapewnionej płacy na równi z mężczyznami – Julia Jeremicz wprowadziła młodzież w tematykę równości szans kobiet i mężczyzn.  – Jak wynika z badań zarobki te są niższe o około 18 %, a wpływ na to mają korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, częstsze nieobecności w pracy związane z wychowaniem dzieci. Kobiety też muszą się częściej niż mężczyźni przebranżawiać.
– Patrząc na badania, Europejczycy są coraz bardziej przychylni mniejszościom narodowym. Gorzej niestety w tym rankingu wyglądają Polacy. Patrząc na największą obecnie mniejszość przebywającą w Polsce, Ukraińców -  wciąż ponad 40 % Polaków twierdzi że nie lubi Ukraińców, 40% jest wobec nich obojętnym – powiedziała Dorota Kowalewska, ekspert ds. mniejszości narodowych.
– Młodzi dyskryminują sami siebie, ale są też dyskryminowani przez dorosłych – Natalia Wieretienow, Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Województwa Zachodniopomorskiego tak podsumowała swoje obserwacje i rozmowy z młodymi ludźmi. – Młodzież ocenia zwłaszcza wygląd – tego typu „hejt” najbardziej widoczny jest w Internecie, gdzie można pozostać anonimowym. Należy zreformować system oświaty, który obecnie przyczynia się do „hejtu” pośród młodzieży.
O tym jak wygląda sytuacja osób z dysfunkcją wzroku opowiedziała Katarzyna Kozak z Fundacji Szansa dla Niewidomych. – Osoby te były bardzo długo marginalizowane, nie wychodziły z domu, nie pracowały.  Mimo wielu pozytywnych zmian oraz włączanie osób niewidomych do życia społecznego, nadal często osoby te są pozbawione dostępu do dóbr publicznych, które są w zasięgu pełnosprawnych ludzi. Ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą wyjść do teatru , kina, domu kultury. 
Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin wraz z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.