Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Stand with Ukraine!

Witamy na stronie EUROPE DIRECT Szczecin!

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja publikuje sprawozdanie końcowe z badania dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy

Komisja Europejska opublikowała dziś wyniki swojego badania sektorowego konkurencji w obszarze konsumenckiego internetu rzeczy. W sprawozdaniu końcowym i towarzyszącym mu dokumencie roboczym służb Komisji opisano, jakie zagrożenia dla konkurencji mogą wystąpić na szybko rozwijających się rynkach produktów i usług związanych z internetem rzeczy w Unii Europejskiej.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Konsumencki internet rzeczy w coraz większym stopniu staje się częścią naszego codziennego życia. Ostateczne ustalenia z badania sektorowego, które przeprowadziliśmy, potwierdzają obawy opisane we wstępnym sprawozdaniu. Jest to rynek, który charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia, na którym obecne są tylko nieliczne podmioty zintegrowane pionowo oraz z którym wiążą się obawy dotyczące m.in. dostępu do danych, interoperacyjności lub wyłączności. Wierzymy, że wyniki badania sektorowego wytyczą kierunek przyszłych działań Komisji w zakresie egzekwowania prawa i regulacji. Mamy również nadzieję, że zachęci to przedsiębiorstwa do proaktywnego rozwiązywania tych problemów.

Opublikowane dziś dokumenty zawierają ustalenia Komisji. Przy ich opracowywaniu uwzględniono uwagi otrzymane w trakcie konsultacji publicznych na temat sprawozdania wstępnego z czerwca 2021 r., potwierdzono także wnioski ze sprawozdania wstępnego opublikowanego w czerwcu 2021 r. Uwagi pochodzą od zainteresowanych stron, takich jak wiodące podmioty z branży konsumenckiego internetu rzeczy, producenci urządzeń inteligentnych, dostawcy usług w zakresie treści kreatywnych, stowarzyszenia lub operatorzy telekomunikacyjni.

Główne ustalenia z badania sektorowego

Główne ustalenia z badania sektorowego w obszarze konsumenckiego internetu rzeczy obejmują następujące kwestie, które figurowały już i w sprawozdaniu wstępnym: (i) charakterystyka produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy, (ii) cechy konkurencji na tych rynkach, (iii) główne obszary mogące budzić obawy zainteresowanych stron w kontekście obecnego funkcjonowania rynków konsumenckiego internetu rzeczy, a także perspektyw na przyszłość.

Charakterystyka produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy

Wyniki badania sektorowego poświadczają, że konsumencki internet rzeczy szybko się rozwija i w coraz większym stopniu staje się częścią naszego codziennego życia. Ponadto obserwuje się tendencję do zwiększania dostępności asystentów głosowych jako interfejsów użytkownika, które umożliwiają interakcje z innymi urządzeniami inteligentnymi oraz usługami konsumenckiego internetu rzeczy.

Cechy konkurencji na rynkach produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy

Większość zainteresowanych stron, które uczestniczyły w badaniu sektorowym, wskazuje, że jedną z głównych barier wejścia na rynek lub ekspansji w tym sektorze są koszty inwestycji technologicznych, które są szczególnie wysokie na rynku asystentów głosowych. Inną sporą barierą utrudniającą wejście na rynek jest sytuacja pod względem konkurencji, ponieważ wiele zainteresowanych stron zgłosiło trudności w konkurowaniu z przedsiębiorstwami zintegrowanymi pionowo, które stworzyły własne ekosystemy w sektorze konsumenckiego internetu rzeczy oraz poza nim (np. Google, Amazon lub Apple). Wspomniani gracze oferują najpowszechniejsze inteligentne systemy operacyjne urządzeń mobilnych oraz wiodących asystentów głosowych, determinując procesy integracji inteligentnych urządzeń i usług w systemie konsumenckiego internetu rzeczy.

Główne obszary mogące budzić obawy

Zainteresowane strony wskazały, że następujące kwestie budzą ich obawy:

  1. Pewne praktyki wyłączności oraz sprzedaży wiązanej w odniesieniu do asystentów głosowych, a także praktyki ograniczające możliwość korzystania z różnych asystentów głosowych na tym samym inteligentnym urządzeniu;
  2. Pozycja asystentów głosowych i systemów operacyjnych urządzeń inteligentnych jako pośredników między użytkownikami, z jednej strony, a urządzeniami inteligentnymi lub usługami konsumenckiego internetu rzeczy, z drugiej strony. Taka pozycja, w połączeniu z ich kluczową rolą w tworzeniu i gromadzeniu danych, pozwala na kontrolowanie relacji między użytkownikami. W tym kontekście zainteresowane strony wyraziły również obawy związane z wykrywalnością i widocznością ich usług konsumenckiego internetu rzeczy;
  3. Szeroki dostęp dostawców usług asystentów głosowych do danych, w tym do informacji na temat interakcji użytkowników z urządzeniami inteligentnymi stron trzecich i usługami konsumenckiego internetu rzeczy. Zainteresowane strony uważają, że dostęp do dużych ilości danych oraz ich akumulacja umożliwiają dostawcom usług asystentów głosowych poprawę ich pozycji rynkowej i łatwiejsze wykorzystanie dźwigni finansowej na rynkach sąsiednich.
  4. Brak interoperacyjności w sektorze konsumenckiego internetu rzeczy wynikający z przeważającego udziału technologii zastrzeżonych, co czasami prowadzi do stworzenia norm de facto. Wydaje się, że w szczególności kilku dostawców usług asystentów głosowych i systemów operacyjnych jednostronnie kontroluje procesy interoperacyjności i integracji; są oni w stanie ograniczyć funkcje urządzeń inteligentnych oraz usług osób trzecich i usług konsumenckich internetu rzeczy w porównaniu z ich własnymi funkcjami.

Działania następcze w związku z badaniem sektorowym

Informacje zgromadzone w kontekście badania sektorowego dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy posłużą jako wytyczne dla przyszłych działań Komisji w zakresie regulacji i egzekwowania prawa. Każdy środek egzekwowania prawa konkurencji, podejmowany w następstwie badania sektorowego, będzie opierać się na indywidualnej ocenie danego przypadku. Ponadto wnioski z badania sektorowego zostaną również wykorzystane przez Komisję w jej dalszych pracach w zakresie wdrażania strategii cyfrowej. W szczególności przyjęte ustalenia posłużą jako wkład do toczącej się debaty ustawodawczej na temat wniosku Komisji dotyczącego aktu prawnego o rynkach cyfrowych.

Ponadto tego typu badania sektorowe mogą skłonić przedsiębiorstwa do przeglądu ich praktyk handlowych. W tym kontekście Komisja zauważa, że Amazon zweryfikował niedawno niektóre swoje warunki biznesowe mające zastosowanie do usług automatycznego i inteligentnego zamawiania produktów.

Kontekst

Badanie sektorowe dotyczące konsumenckiego internetu rzeczy rozpoczęło się 16 lipca 2020 r. i jest częścią strategii cyfrowej Komisji. Poprzedziła je zapowiedź w opublikowanym przez Komisję Komunikacie dotyczącym kształtowania cyfrowej przyszłości Europy. W czerwcu 2021 r. Komisja opublikowała wstępne sprawozdanie zawierające wstępne ustalenia. W trakcie badania Komisja zgromadziła informacje od ponad 200 przedsiębiorstw o różnej wielkości, działających na rynkach produktów i usług powiązanych z konsumenckim internetem rzeczy, których siedziby znajdują się w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Ponadto przedsiębiorstwa podzieliły się z Komisją ponad tysiącem umów. W trakcie konsultacji publicznych dotyczących sprawozdania wstępnego Komisja otrzymała również uwagi od 26 zainteresowanych stron.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem końcowym oraz towarzyszącym mu dokumentem roboczym służb Komisji.

Dalsze informacje: pytania i odpowiedzi dotyczące sprawozdania wstępnego oraz strona poświęcona badaniu.

Sprawozdanie końcowe z badania dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy Pobierz (50.415 kB - PDF)

Komunikat prasowy

20 stycznia 2022, Bruksela

 

Banery/Logo