EUROPE DIRECT Szczecin

Unijna polityka spójności: blisko 385,5 mln euro z Funduszu Solidarności UE dla 19 państw na walkę z pandemią koronawirusa

Komisja zrealizowała płatności środków pomocowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) dla 19 państw z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa; łączna kwota płatności to blisko 385,5 mln euro. Kwota ta stanowi uzupełnienie kwoty 132,7 mln euro wypłaconej państwom członkowskim, które wystąpiły z wnioskiem o zaliczkę z FSUE w 2020 r. O wsparcie z FSUE zwróciło się 17 państw członkowskich i trzy kraje kandydujące: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. Albania, Czarnogóra i Serbia. 

W kontekście stanu zagrożenia zdrowia publicznego w następstwie pandemii COVID-19 wsparcie finansowe z FSUE przeznacza się na pokrycie kosztów pomocy medycznej, zakupu szczepionek i zarządzania nimi, środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych, opieki zdrowotnej, badań laboratoryjnych, wsparcia ludności w sytuacjach nadzwyczajnych oraz środków zapobiegawczych, monitorowania i kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby. W ten sposób wsparcie przyczynia się do ochrony zdrowia publicznego.

Jak zaznaczyła komisarz ds. spójności i reform Elisa FerreiraPaństwa Unii Europejskiej połączyły siły, by wspólnie zwalczyć pandemię koronawirusa i dowiodły w tym trudnym momencie swojej solidarności. Unijny Fundusz Solidarności stał się tego wyraźnym symbolem. Dzięki niemu udzielono wsparcia państwom borykającym się z bezprecedensowym stanem zagrożenia zdrowia publicznego, bez względu na to, czy były to państwa członkowskie UE czy państwa znajdujące się w procesie przystąpienia do UE.

Komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi dodał: Od początku pandemii staliśmy ramię w ramię z naszymi partnerami z regionu Bałkanów Zachodnich. Cieszę się, że Albania, Czarnogóra i Serbia mogły skorzystać z wsparcia FSUE. Jest to kolejnym dowodem zaangażowania UE we wspieranie regionu w jego walce z koronawirusem, w miarę możliwości z pomocą tych samych mechanizmów wsparcia, które przysługują naszym państwom członkowskim.

Spośród krajów kandydujących, które zwróciły się o pomoc z FSUE, Albania i Czarnogóra otrzymały wsparcie finansowe pod koniec 2021 r., natomiast w odniesieniu do Serbii nadal trwa procedura podpisania umowy o delegowaniu zadań, po zakończeniu której przewiduje się szybką wypłatę pomocy finansowej z FSUE.

Kontekst

W ramach nadzwyczajnej reakcji UE na pandemię COVID-19 w marcu 2020 r. rozszerzono zakres Funduszu Solidarności UE (FSUE) tak, aby obejmował również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego.

W marcu 2021 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie ogólnego pakietu w wysokości niemal 530 mln euro jako finansowego wsparcia z FSUE dla 17 państw członkowskich i trzech krajów przystępujących do UE w ich zmaganiach z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego w następstwie pandemii COVID-19. W dniu 20 maja 2021 r. Rada i Parlament Europejski zatwierdziły ten wniosek.

Trzy kraje przystępujące złożyły pełny wniosek o wsparcie z FSUE w czerwcu 2020 r. Latem 2021 r. Komisja przyjęła decyzje wykonawcze przyznające krajom będącym beneficjentami środki finansowe z FSUE. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie FSUE państwa członkowskie UE zarządzają wsparciem finansowym w ramach zarządzania dzielonego, natomiast kraje kandydujące zobowiązane są do podpisania z Komisją umowy o delegowaniu zadań. 

Więcej informacji

Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na walkę z pandemią koronawirusa

Wykaz płatności FSUE na rzecz zwalczania pandemii koronawirusa według krajów

#EUSolidarity #EUSolidarityFund

 

Unijna polityka spójności: blisko 385,5 mln euro z EFS Pobierz (45.275 kB - PDF)

Komunikat prasowy

19 stycznia 2022, Bruksela