Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni - pytania i odpowiedzi

Подробнее на сайте: https://newsentire.ruhttps://bundlenews.ruhttps://foremostnews.ru https://newsdeliver.ru https://newsfire.ru https://dashnews.ruhttps://newsplain.ruhttps://newsdone.ruhttps://mirrornews.ruhttps://newscatch.ruhttps://principalnews.ruhttps://unonews.ruhttps://hundrednews.ruhttps://stacknews.ru https://allnightnews.ru
Długoterminowy budżet UE, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi zapewnia stabilne ramy dla wykonania corocznego budżetu UE. Przełożono w nim priorytety polityczne Unii na warunki finansowe, które będą obowiązywały przez okres kilku lat.

Czytaj więcej...

Reforma zasad finansowania partii politycznych: Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie porozumienia przez unijnych prawodawców

Komisja z zadowoleniem przyjęła wynik głosowania w Parlamencie Europejskim nad jej propozycjami przedstawionymi w orędziu o stanie Unii w 2017 r., dotyczącymi reformy zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Zmiany te zwiększą przejrzystość, tak aby obywatele wiedzieli, za czym opowiadają się w wyborach europejskich, wzmocnią legitymację demokratyczną poprzez finansowanie w większym stopniu odzwierciedlające preferencje wyborców oraz zwiększą skuteczność egzekwowania przepisów, aby w przypadku nadużyć można było podejmować odpowiednie działania i odzyskiwać środki pieniężne.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.