Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Korzystaj ze swoich abonamentów cyfrowych za granicą

 Począwszy od 1 kwietnia 2018 r. Europejczycy będą mieli dostęp do treści online, na które wykupili abonament w swoim kraju, niezależnie od miejsca pobytu na terytorium UE. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, komisarz Marija Gabriel, bułgarski minister transportu, technologii informacyjnych i komunikacji Iwajło Moskowski oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Pavel Svoboda i Jean-Marie Cavada wydali następujące oświadczenie.

"Obywatele są w centrum wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych. Począwszy od 1 kwietnia podróżujący do innego państwa członkowskiego UE będą nadal mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. Zasady te będą miały zastosowanie do płatnych usług, ale mogą je stosować również dostawcy bezpłatnych treści online. Nowe przepisy przyniosą korzyści także usługodawcom: zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania przez nich licencji obejmujących terytoria państw, do których podróżują abonenci.

Usunięcie ograniczeń, które uniemożliwiały Europejczykom korzystanie z abonamentów na media lub treści cyfrowe za granicą, to kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych, z którego konsumenci w całej Europie korzystają od czerwca 2017 r.

Nowe przepisy odzwierciedlają nowe zachowania i nawyki obywateli Europy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Przykładowo w latach 2010–2014 wydatki konsumentów na subskrypcje usług wideo zwiększały się o 113 proc. rocznie, a liczba użytkowników w latach 2014–2015 wzrosła o 56 proc. Ponadto szacuje się, że z możliwości transgranicznego przenoszenia skorzystać może co najmniej 29 mln osób (5,7 proc. konsumentów UE), a w przyszłości liczba ta znacznie się zwiększy – do 72 mln osób do 2020 r.

Prawie 60 proc. młodych Europejczyków twierdzi także, że możliwość korzystania z abonamentu w trakcie podróży jest ważnym czynnikiem przy wyborze subskrypcji usług online. Przepisy gwarantujące możliwość przenoszenia odpowiadają na te potrzeby, dlatego ułatwią one dostawcom zwiększenie liczby abonentów".

Osiągnięcie porozumienia w sprawie przenoszenia jest wynikiem ścisłej współpracy między instytucjami UE a europejskimi przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami. Jesteśmy przekonani, że nadawcy i platformy wykorzystają tę szansę, aby poprawić jakość usług oferowanych użytkownikom. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w kierunku stworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i jednolitego europejskiego społeczeństwa cyfrowego, dostępnego dla wszystkich obywateli i rentownego dla europejskich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.