Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Konsultacje społeczne w sołectwie

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych. Pokażemy, w jakich sprawach i okolicznościach warto prowadzić konsultacje społeczne, a także jak spożytkować ich rezultaty na rzecz wspólnoty mieszkańców.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty biorąc mając na uwadze, że:
sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich;
jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców;
mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.

Warsztaty zostały przygotowane, aby - doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności - wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach:
wykorzystania zapisów prawa,
zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.

Do udziału zapraszamy sołtysów i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - do 16 kwietnia 2018 r.

Warsztaty poprowadzą: Karol Mojkowski oraz dr Anna Przybylska.

Miejsce: Warszawa, ul. Jasna 14/16a, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Termin: 18 kwietnia 2018 r., godz. 10.00-17.00
 
Celem warsztatu jest przekazanie sołtysom i sołtyskom wiedzy oraz umiejętności korzystania z mechanizmu konsultacji społecznych w samorządzie.

UWAGA! Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zwróci uczestnikom warsztatu koszt podróży (na podstawie dokumentu podróży). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o zakwalifikowaniu się na warsztaty.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.