Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Wsparcie innowacyjnych projektów

Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz innowacyjnych projektów.
 
Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Konkurencyjne regiony będą mogły przedstawić swoje projekty na szerszym forum i połączyć siły z innymi regionami, mogącymi pochwalić się konkurencyjnością w podobnych dziedzinach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE ich dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami. Niewątpliwie zobaczymy wśród nich przyszłych europejskich liderów innowacyjności.

W wyniku zaproszenia do wyrażania zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję we wrześniu 2017 r., wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełni jeden lub kilka regionów.
Partnerstwo 8 regionów pod przewodnictwem Brabancji Północnej (NL), Flandrii (BE) i Regionu Północnego (Norte) (PT) będzie opracowywać wspólne projekty w dziedzinie druku 3D.
Grupa 9 regionów pod wodzą Flandrii (BE) będzie współpracować w sektorze biogospodarki.
Bretania (FR) wraz z 3 innymi regionami oraz Estonią skupi się na bezpieczeństwie cybernetycznym.
Lombardia (IT) we współpracy z 7 innymi regionami postanowiła wyspecjalizować się w gospodarce o obiegu zamkniętym, a konkretnie w utylizacji produktów w celu regeneracji i ponownego wykorzystywania ich komponentów.
Toskania (IT) wraz z 21 innymi regionami i Estonią będzie wspólnie opracowywać nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania w rolnictwie.
Szkocja (UK) i Kraj Basków (ES) koordynują realizowane przez 16 regionów wspólne projekty w dziedzinie morskiej energii odnawialnej.W tym partnerstwie uczestniczy też norweski region Sogn og Fjordane.
Andaluzja (ES) wraz z 5 innymi regionami za swój priorytet tematyczny przyjęła zrównoważone budownictwo.
Andaluzja (ES) i Emilia-Romania (IT) koordynują grupę 9 regionów, które przedstawią innowacyjne projekty w dziedzinie dużych zbiorów danych i identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym.
Wymienione partnerstwa otrzymają wsparcie ze strony powołanych w ramach Komisji specjalnych zespołów grupujących ekspertów z działów zajmujących się różną tematyką. Będą oni służyć radą np. w zakresie najkorzystniejszego łączenia środków z różnych funduszy UE w celu finansowania projektów.
Oprócz tego bezpośredniego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo będzie mogło korzystać z zewnętrznych usług doradczych do wartości 200 tys. euro na cele komercjalizacji i zwiększania skali działalności. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Dalsze działania
Praca w ramach partnerstw rozpocznie się w styczniu 2018 r. i potrwa do 2019 r.
Działanie pilotażowe umożliwi testowanie nowych podejść do współpracy międzyregionalnej i dostarczy Komisji podstaw merytorycznych do refleksji na temat inteligentnej specjalizacji po 2020 r.

Kontekst 
W obliczu znacznych zmian wynikających z globalizacji regiony Europy muszą stać się bardziej konkurencyjne i odporne na zmienne warunki. Współpraca umożliwi im wspięcie się na wyższy poziom łańcucha wartości dodanej.
Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w uwolnieniu potencjału wzrostu swoich regionów, wspierając ich inwestycje w tych niszowych obszarach, w których poszczególne regiony są konkurencyjne (proces ten określa się jako „inteligentną specjalizację”).
Dotychczas przyjęto 120 regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. Na wsparcie ich realizacji przeznaczono kwotę 40 mld euro z funduszy polityki spójności.
Opisywane działanie pilotażowe w zakresie partnerstw jest częścią nowego zestawu działańprzedstawionych przez Komisję w lipcu 2017 r., które mają służyć postępowi inteligentnej specjalizacji i zwiększeniu innowacyjności regionów UE, aby lepiej radziły sobie w zglobalizowanej gospodarce.

Więcej informacji:
  
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.