Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Zaproszenie do możliwości składania wniosków dot. wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2018 r.

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli (zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami).

Wspólna polityka rolna (WPR) jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wykazać. Główne kwestie oraz przesłania powinny być w pełni spójne z wymogiem prawnym Komisji zobowiązującym do przeprowadzenia działań informacyjnych odnoszących się do WPR w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

W odniesieniu do ogółu społeczeństwa celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

W odniesieniu do zainteresowanych stron celem jest współpraca z zainteresowanymi stronami (głównie rolnikami i innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich) w celu dalszego informowania o WPR ich okręgów, jak i ogółu społeczeństwa.

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR nadal przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej.

Powinien on uwypuklać fakt, że WPR jest polityką na rzecz wszystkich obywateli Unii Europejskiej, wpływa na ich życie na wiele sposobów i buduje zaufanie wśród obywateli Unii, zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami.

Docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

Ostateczny termin składania wniosków to 15 grudnia 2017 r.


ORIENTACYJNY HARMONOGRAM
  Etapy

Data i okres

a)

Publikacja zaproszenia do składania wniosków

październik 2017 r.

b)

Ostateczny termin składania wniosków

15 grudnia 2017 r.

c)

Okres oceny

luty 2018 r.

d)

Przekazanie informacji wnioskodawcom

marzec 2018 r.

e)

Podpisanie umów o udzielenie dotacji

kwiecień 2018 r.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.