Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Innowacje w UE: jest poprawa, ale niezbędne są bardziej równomierne postępy

Подробнее на сайте: https://primohouse.ruhttps://dohomebuild.ruGo to top of pagehttps://econedvijimosti.ruhttps://thehousebuilder.ruhttps://samsdelairemont.ru https://inedvijimosti.ru https://zedconstruct.ruGo to top of pagehttps://daoconstruct.ru https://buildthehouse.ruGo to top of pagehttp://repair-yourself.ru https://sdelaisvoidom.ruhttps://fullconstruct.ruhttps://currenthouse.ru
https://houseconstruct.ruhttps://buildbighouse.ru
Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie.Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej dziś przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji.

Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi. Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji. W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji „Start-up” i „Scale-up” oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji.”

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: „Tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, by poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” .”
Europejska tablica wyników innowacji w 2017 r. – ranking państw
Oś Y: wyniki w zakresie innowacji w 2016 (słupki kolorowe), 2015 (kreski poziome) i 2010 r. (słupki szare) w stosunku do średniej UE w roku 2010 – zbiorczo dla 27 wskaźników
Oś X: Państwa UE


Tablica wyników innowacji w UE w 2017 r., której towarzyszy tablica wyników innowacji regionów, pokazuje że:

  • Szwecja po raz kolejny została liderem innowacji UE, a za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania – która po raz pierwszy dołączyła do grona liderów innowacji – oraz Niemcy.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne; Finlandia – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Irlandia – innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie; Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; Wielka Brytania – wpływ na sprzedaż.
  •  Również w państwach zaliczających się do „umiarkowanych innowatorów” istnieją regionalne ośrodki innowacji, jak pokazano w tablicy wyników regionów: są to Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja) i Kraj Basków (Hiszpania).
  • Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinie międzynarodowych wspólnych publikacji, nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, liczby absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich oraz szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka i udział MŚP wprowadzających innowacje bardzo zmalały.
  •  W ciągu najbliższych dwóch lat wyniki w zakresie innowacji powinny wzrosnąć o 2 proc.
  •  
W tablicy wyników z 2017 r. zastosowano precyzyjną metodykę, która lepiej oddaje inwestycje w umiejętności, gotowość cyfrową, przedsiębiorczość i partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie innowacji. Aby umożliwić śledzenie postępów, nową metodykę zastosowano również do danych z lat poprzednich (zob. porównanie na wykresie powyżej). Tablica wyników zawiera również wytyczne mające na celu poprawę jakości analizy i porównania różnic strukturalnych między krajami i regionami.

Kontekst
Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Interaktywne narzędzie internetowe umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach.
Tablica wyników innowacji regionów zawiera ocenę wyników w różnych regionach Europy. Stosuje ona tę samą metodykę co europejska tablica wyników, w miarę dostępności danych.

Dodatkowe informacje
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.