Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Kształtuj europejskie prawo razem z KE

Komisja Europejska pragnie poznać zdanie opinii publicznej i uwzględnić je przy tworzeniu i aktualizowaniu przepisów UE. Jest to ważny cel programu lepszego stanowienia prawa. Istnieją różne możliwości uczestniczenia w unijnym procesie stanowienia prawa – począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące nowych przepisów, a skończywszy na ocenie funkcjonowania obowiązujących przepisów.

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona konsultacjom społecznym - http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_pl


Program Komisji dotyczący lepszego stanowienia prawa oferuje obecnie więcej możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania prawa UE.


Wstępne propozycje przepisów

Można przesłać nam swoje uwagi na temat wstępnych propozycji nowych przepisów lub planów oceny poszczególnych przepisów czy też tzw. kontroli sprawności różnych przepisów. Proponowane działania określa się w dokumentach takich jak plany działania czy wstępne oceny skutków.

Czas trwania konsultacji:
cztery tygodnie


Potencjalne skutki

Biorąc udział w otwartych konsultacjach społecznych, można wyrazić swoje poglądy na temat poszczególnych aspektów ocen skutków, zanim Komisja zakończy prace nad wnioskami ustawodawczymi. Oceny skutków obejmują zagadnienia, którymi należy się zająć, odpowiadają na pytanie, czy należy podjąć działania na szczeblu UE, oraz omawiają potencjalny wpływ przedstawionych rozwiązań.

Czas trwania konsultacji:
minimum 12 tygodni


Wnioski ustawodawcze Komisji

Po tym jak Komisja przyjmie wniosek ustawodawczy i przekaże go do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, można przekazać swoje uwagi dotyczące tego wniosku oraz opublikowanego sprawozdania z oceny skutków. Komisja zbiera nadesłane opinie i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Okres zgłaszania uwag: osiem tygodni po opublikowaniu wniosku ustawodawczego Komisji we wszystkich językach UE.
Oceny i kontrole sprawności

Biorąc udział w konsultacjach społecznych, można wyrazić swoje zdanie na temat ocen i kontroli sprawności funkcjonowania obowiązujących przepisów w praktyce.

Czas trwania konsultacji: minimum 12 tygodni
Projekty aktów wykonawczych i aktów delegowanych

Można również wyrazić swoją opinię na temat projektów aktów prawnych Komisji, które wprowadzają zmiany lub uzupełnienia do innych niż istotne elementów obowiązujących przepisów (akty delegowane) lub określają, w jaki sposób obowiązujące przepisy mają być stosowane w jednolity sposób w całej UE (akty wykonawcze).

Okres zgłaszania uwag: cztery tygodnie
Jak udoskonalić obowiązujące przepisy

W każdej chwili można przedstawić swoje propozycje udoskonalenia obowiązujących przepisów. Komisja przeanalizuje nadesłane uwagi dotyczące uproszczenia unijnego prawodawstwa i zmniejszenia obciążenia regulacyjnego. Uwagi należy przesyłać do Platformy REFIT.

Okres zgłaszania uwag: w dowolnym terminie
Inne możliwości

Komisja może również zasięgnąć opinii obywateli w sprawie innych rodzajów dokumentów. Na przykład w sprawie zielonych ksiąg, które są publikowane przez Komisję w celu stymulowania dyskusji na dane tematy na poziomie europejskim.

Czas trwania konsultacji: minimum 12 tygodni
Subskrypcja powiadomień

Zamów subskrypcję elektronicznych powiadomień o konsultacjach społecznych.
Zamów subskrypcję elektronicznych powiadomień o nowych planach działania, wstępnych ocenach skutków, wnioskach ustawodawczych i projektach aktów delegowanych i wykonawczych. http://ec.europa.eu


 
Przejrzystość

Osoby, które reprezentują organizacje lub pracują na własny rachunek w dziedzinie mającej wpływ na procesy podejmowania decyzji w UE, przed przekazaniem swoich uwag powinny zarejestrować się w internetowej bazie danych, tzw.unijnym rejestrze służącym przejrzystości
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.