Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Unijne partnerstwa branżowe będą stymulować innowacje dzięki miliardowi euro przeznaczonemu na projekty

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły dzisiaj pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020” – programu unijnego w zakresie badań naukowych i innowacji o budżecie 80 mld euro. Pierwsza runda finansowania, o łącznej wartości 1,13 mld euro, która zostanie uzupełniona o porównywalną kwotę ze strony partnerów prywatnych, zostanie przeznaczona na projekty, które podniosą poziom życia ludzi, a także zwiększą międzynarodową konkurencyjność przemysłu europejskiego. Tematy obejmują m.in. nowe metody leczenia cukrzycy i chorób oczu oraz wprowadzenie na rynek kilkudziesięciu pojazdów drogowych napędzanych wodorem i uruchomienie stacji uzupełniania tego paliwa (zob. MEMO/14/468).

Czytaj więcej...

Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych

Jean-Claude Juncker został dziś wybrany na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej wyraźną większością głosów – podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oddano na niego 422 głosy. Po tym jak Rada Europejska w dniu 27 czerwca 2014 r. wysunęła jego kandydaturę na urząd przewodniczącego Komisji, do zdobycia większości potrzebował 376 głosów. Przemawiając przed głosowaniem, Jean-Claude Juncker przedstawił wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, określone w dokumencie zatytułowanym „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”.

Czytaj więcej...

Bezrobocie młodych Polaków po kryzysie

Wyższe wykształcenie w latach 2005-2013 generalnie zwiększało szanse młodych ludzi na zdobycie zatrudnienia. Po kryzysie ta przewaga jednak zaczęła gwałtownie topnieć – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Stopa zatrudnienia wśród osób o wyższych poziomach wykształcenia znalazła się zatrważająco blisko odsetka tych pracujących, którzy ukończyli tylko szkoły średnie. Bezrobocie wśród młodych w naszym kraju rosło szybciej niż średnio w krajach UE. Co szczególnie niepokojące, w 2013 roku stopa bezrobocia wśród młodych w Polsce rosła najszybciej spośród państw naszego regionu. Stało się tak pomimo tego, że przed kryzysem spadek bezrobocia w Polsce był najszybszy spośród większości krajów ujętych w badaniu. Przy okazji warto zwrócić uwagę na brak większych różnic między trendem stopy bezrobocia w strefie euro i w innych krajach UE.

Czytaj więcej...

Polski uczeń zwycięzcą konkursu literackiego Komisji Europejskiej

Jan Getek, 15, z Polski i Anastasia Liopetriti, 21, z Cypru, zostali zwycięzcami konkursu na prace pt. „Czym jest dla mnie rozszerzenie Unii Europejskiej?”, zorganizowanej przez Komisję Europejską. Konkurs ogłoszono z okazji dziesiątej rocznicy kolejnego rozszerzenia UE w 2004 roku, w którym do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć nowych państw.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.