Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Turystyka w Unii Europejskej. Optymistyczne badania Eurobarometru

Подробнее на сайте: https://leadingnews.ruhttps://topallnews.ruhttps://estascredit.ru
https://news101.ruhttps://priornews.ruhttps://maincredit.ruhttps://automobyle.ruhttps://newsexplore.ru https://hotsnews.ru https://flarenews.ru https://newshead.ruhttps://pc-room.ru https://ultimnews.ru https://holdnews.ru https://prime-pc.ru

W najcięższych chwilach mijającego kryzysu największą odporność w unijnej gospodarce przejawiała turystyka. Korzystne tendencje w tej branży powinny się utrzymać w 2014 r., skoro zaledwie 11 proc. Europejczyków nie zamierza wcale wyjeżdżać z domu.

Czytaj więcej...

Imigranci jednak „opłacalni”

Migracja wewnątrz UE spowodowana jest w większości przyczynami zarobkowymi, a nie – wbrew często słyszanym argumentom środowisk antyimigracyjnych – poszukiwaniem lepszych systemów opieki społecznej, gdzie na bezrobociu można „zarobić” więcej niż pracując we własnym kraju – podaje najnowszy raport Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Komisja nakazuje Polsce odzyskanie od portu lotniczego Gdynia-Kosakowo nienależnie wypłaconą pomoc państwa

Komisja Europejska stwierdziła, że środki publiczne przekazane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz portu lotniczego Gdynia-Kosakowo przyznają beneficjentowi nienależną przewagę konkurencyjną, w szczególności nad lotniskiem w Gdańsku, co stanowi naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Zasady te nie zezwalają państwom członkowskim na przyznanie pomocy państwa w celu powielenia infrastruktury portów lotniczych, jeśli popyt na nią jest niewystarczający, jako że prowadziłoby to do zakłóceń konkurencji między portami lotniczymi i marnotrawienia pieniędzy podatnika.

Czytaj więcej...

MEDIA i Kreatywna Europa w blasku jupiterów na Berlinale

Prawie 30 filmów zrealizowanych przy wsparciu ze środków programu Unii Europejskiej „MEDIA” zostało wybranych do oficjalnego programu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (w dniach 6–16 lutego). Filmy te, z których cztery zakwalifikowano do konkursu głównego (zob. pełna lista poniżej), otrzymały do tej pory 2,2 mln euro w ramach finansowania z UE. Większość środków z programu „MEDIA” – części nowego programu „Kreatywna Europa” – wspiera dystrybucję europejskich filmów na arenie międzynarodowej, poza ich krajami pochodzenia. W ciągu kolejnych siedmiu lat w ramach programu „MEDIA” ponad 800 europejskich filmów otrzyma wsparcie w postaci środków na rozwój i dystrybucję w łącznej wysokości 800 mln euro.

Czytaj więcej...

320 mln euro dla dzieci

Unia Europejska poinformowała wczoraj, że przekaże UNICEF 320 mln euro na programy zwalczające niedożywienie i choroby zakaźne u dzieci – jedne z najczęstszych przyczyn śmiertelności. 320 mln euro przekazane przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i  Współpracy EuropeAid (DG EuropeAid), odpowiedzialną m.in. za wsparcie humanitarne i rozwojowe, stanowi 350-procentowy wzrost w finansowaniu UNICEF przez UE od 2008 r.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.