Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Utworzenie Prokuratury Europejskiej wyznacza początek nowego etapu w walce z nadużyciami finansowymi mającymi wpływ na budżet UE

Подробнее на сайте: https://autotodrive.ruhttps://avtoforward.ruhttps://clearcomputer.ruhttps://runcomputer.ru
https://init-pc.ru
https://catchcomputer.ru
https://oncomputer.ruhttps://freshcomputer.ruhttps://controlcomputer.ruhttps://dircomputer.ruhttps://computertab.ruhttps://ddauto.ruhttps://repairurauto.ru
https://robustauto.ruhttps://proavtoremont.ru
W tym kontekście Komisja Europejska proponuje dzisiaj wprowadzenie zmian do rozporządzenia (UE, Euratom) 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Zmiany zmierzają do tego, by zapewnić OLAF-owi możliwości współpracy z Prokuraturą Europejską przy wykrywaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych w całej UE.

Czytaj więcej...

W sprawozdaniu z konwergencji z 2018 r. dokonano oceny postępów państw członkowskich na drodze do przystąpienia do strefy euro

Sprawozdanie obejmuje siedem państw członkowskich spoza strefy euro, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro: Bułgarię, Czechy, Chorwację, Węgry, Polskę, Rumunię i Szwecję. Stwierdza się w nim, że te państwa członkowskie ogólnie charakteryzują się znaczną nominalną konwergencją, ale obecnie żadne z nich nie spełnia wszystkich formalnych warunków wejścia do strefy euro. Dwa z tych państw członkowskich – Bułgaria i Chorwacja – spełniają wszystkie kryteria konwergencji z wyjątkiem kryterium kursu walutowego, ponieważ nie uczestniczą one w mechanizmie kursowym (ERM II).

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.