Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Handel to miejsca pracy

Handel towarami z UE ma większe znaczenie niż kiedykolwiek – obecnie wspiera 36 mln miejsc pracy w całej Europie. To o dwie trzecie więcej niż w 2000 r. 14 mln tych miejsc pracy zajmują kobiety. Unijny eksport do państw trzecich generuje w UE wartość dodaną w wysokości 2,3 bln euro. Komisja Europejska opublikowała dwa nowe badania wskazujące na rosnące znaczenie unijnego eksportu dla zatrudnienia w Europie i poza nią.

Czytaj więcej...

Obywatele UE obawiają się ingerencji zewnętrznej przed wyborami europejskimi

Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że obywatele obawiają się ingerencji zewnętrznej przed wyborami europejskimi. Tematem corocznego sympozjum Komisji Europejskiej na temat praw podstawowych jest w tym roku demokracja w UE. Zbiega się w to w czasie z wyborami, w których Europejczycy obawiają się ingerencji zewnętrznej.

Czytaj więcej...

Stop przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. W niedzielę 25 listopada przypadł Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet.

Czytaj więcej...

Rośnie popyt na soję z Europy

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat perspektyw produkcji białka roślinnego w UE. Wynika z niego, że ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów, największy potencjał, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na białko roślinne we wspólnocie, mają sektory pasz i żywności klasy premium. Obecnie europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest w stanie nadążyć za popytem.

Czytaj więcej...

Lepsza ochrona i skuteczniejsza profilaktyka pomagają żyć dłużej i zdrowiej

W wydanym 22 listopada 2018 roku wspólnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” stwierdza się, że stały wzrost średniego trwania życia uległ spowolnieniu, oraz że istnieją znaczne luki między krajami i w obrębie poszczególnych krajów – w szczególności osoby o niskim poziomie wykształcenia są w gorszej sytuacji. Sprawozdanie opiera się na analizie porównawczej stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 28 państwach członkowskich, 5 krajach kandydujących i 3 krajach EFTA.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.