Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Środowisko: W Brukseli odbył się Zielony Tydzień

6 czerwca rozpoczęła się największa konferencja na temat środowiska naturalnego w Europie, pod hasłem "Czyste powietrze dla wszystkich". Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest powietrze - około 3 tys. uczestników przez trzy dni będzie omawiało zagadnienia związane z powietrzem. 

 odmioty zajmujące się ochroną środowiska, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy instytucji UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z powietrzem, takich jak ochrona jakości powietrzaw kontekście rosnącej produkcji przemysłowej i energetycznej, zwiększenia ruchu drogowego i rozwoju urbanizacji, spalania paliw kopalnych i zmian klimatu.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: "Zanieczyszczenie powietrza jest często niewidoczne, ale jego skutki są namacalne. Kiedy jakość powietrza znacznie spada, płacimy wysoką cenę w postaci wzrostu śmiertelności, wysokich kosztów medycznych i spadku wydajności pracy związanego ze zwolnieniami chorobowymi. Zielony Tydzień to ważna platforma, w ramach której politycy, przedstawiciele społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, instytucje publiczne i firmy mogą dzielić się pomysłami, jak poprawić jakość powietrza, które wdychamy. Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje dotyczące polepszenia obowiązujących przepisów".

Organizacje i firmy zademonstrują swoje najlepsze praktyki na 40 stoiskach wystawowych. Równolegle organizowane będą takie imprezy, jak pokaz na świeżym powietrzu pojazdów na paliwa alternatywne czy jazdy próbne samochodami elektrycznymi. Podczas Zielonego Tygodnia odbędzie się również uroczystość wręczenia nagród w ramach programu LIFE (najlepsze projekty w kategoriach "Przyroda" i "Środowisko").

Komisarz Potočnik ogłosił rok 2013 Rokiem Powietrza. W tym roku Komisja przeprowadza przegląd swojej polityki w tej dziedzinie, poszukując zwłaszcza sposobów poprawy jakości powietrza, które wdychamy. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, na najgęściej zaludnionych obszarach UE nadal często przekraczasię niektóre normy jakości powietrza, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej i dwutlenek azotu.

Jesienią wyniki przeglądu zostaną wykorzystane jako podstawa dla nowej wersji strategii UE na rzecz jakości powietrza, obejmującej nowe i potwierdzone cele na rok 2020 i lata następne, a także listę głównych inicjatyw i instrumentów, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.