Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu Unii

W środę, 15 marca, posłowie przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku.


Posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych Jana Olbrychta (EPL, Polska) i Isabelle Thomas (S&D, Francja), w którym wzywają Unię Europejską do dalszego wspierania wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, a także polityki spójności.

W sprawozdaniu zaznaczono, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny "znacznie zwiększyć" budżety dwóch sztandarowych programów: Horyzontu, który finansuje badania naukowe, i programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Te działania mają zapewnić postęp w walce z bezrobociem młodych oraz we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw.

"Zgadzamy się i potrzebujemy nowych priorytetów, badań, innowacji, digitalizacji, są one bardzo ważne, ale nie możemy zrezygnować ze starych priorytetów" - przekonuje poseł Olbrycht.

Jak sfinansować wieloletni budżet po 2020 roku?

Następny wieloletni budżet Unii Europejskiej, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi, ma obejmować finansowanie po 2020 r. na co najmniej pięć lat.

Ramy zaczną obowiązywać niedługo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które będzie miało "ważne konsekwencje" - wyjaśnia posłanka Thomas, ponieważ "będziemy mieć o 14 miliardów euro mniej w puli".

Po to by wypełnić tę lukę, Parlament proponuje zmianę sposobu finansowania budżetu UE w przyszłości. W osobnym głosowaniu posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przygotowane przez posłów Gérarda Depreza (ALDE, Belgia) i Janusza Lewandowskiego (EPL, Polska). W sprawozdaniu określono koszyk potencjalnych nowych zasobów własnych UE, w tym podatek od przedsiębiorstw, podatki środowiskowe, podatek od transakcji finansowych na poziomie europejskim czy specjalne opodatkowanie przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym.

Wielkie oczekiwania

Najnowsze badanie Eurobarometru z 2017 r. pokazało, że znaczna większość Europejczyków chce, by UE robiła więcej w odpowiedzi na bieżące wyzwania, takie jak walka z terroryzmem (80%) i bezrobocie (78%), ochrona środowiska (75%) i zwalczanie oszustw podatkowych (74%).

Aby sprostać tym oczekiwaniom społecznym, posłowie chcą zwiększyć budżet UE z około 1% dochodu narodowego brutto do 1,3%. Ponieważ udział w finansowaniu wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. zostanie obliczony dla 27, a nie 28 państw członkowskich, nie musi to powodować, że - licząc w liczbach bezwględnych - kolejne ramy będą wymagać więcej środków niż obecnie obowiązujące. Ponadto nowe źródła dochodów powinny przynieść oszczędności dla państw członkowskich.

Następne kroki

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedłoży projekt wieloletniego budżetu UE najprawdopodobniej 2 maja. Negocjacje powinny zostać sfinalizowane w ciągu 12 miesięcy.

Wieloletni budżet Unii Europejskiej

Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej.

Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okresie mogła podejmować wiążące zobowiązania.

Obecnie obowiązujące ramy finansowe na lata 2013-2020 opiewają na 963,5 mld euro.

W ostatnich latach Parlament Europejski walczył o to, by wieloeltnie ramy finansowe były bardziej elastyczne, a Unia mogła lepiej opowiedzieć na takie wyzwania jak kryzys strefy euro, migracja czy bezpieczeństwo.

Więcej informacji
Komunikat prasowy (EN) 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.