Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Odświeżony Europass ułatwi poszukiwanie pracy i możliwości nauki

W czwartek, 15 marca, posłowie przyjmą zmiany, które mają usprawnić działanie Europass, który pozwala zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Chociaż od 2005 roku z Europass skorzystało ponad 100 milionów osób, to narzędzie jest zbyt skomplikowane - mówi współsprawozdawca Thomas Mann (EPL, Niemcy), wyjaśniając, dlaczego usługi Europass należy uprościć.

Czym jest Europass?
Europass jest inicjatywą przyjętą w 2004 roku. Obejmuje portfolio 5 dokumentów (CV, paszport językowy, Europass - mobilność, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu) funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Dzięki tym przejrzystym standardom umiejętności i kompetencje są prezentowane w jasny i zrozumiały sposób w całej Europie. Europass pomaga osobom udającym się do innego kraju w poszukiwaniu pracy bądź możliwości nauki lub rozwijania kariery zawodowej w Europie.

Strona internetowa Europass ma już ponad 126 milionów odwiedzin, a za jej pośrednictwem stworzono 60 milionów CV. Europass jest jedną z najbardziej udanych i najbardziej znanych inicjatyw UE.

Co się zmieni?
Głównym celem zmian jest sprawienie, by usługi Europass były dostosowane do potrzeb i oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników: od osób nisko wykwalifikowanych, niepełnosprawnych, starszych, długotrwale bezrobotnych po osoby dobrze wykształcone o wysokich umiejętnościach cyfrowych. Dlatego posłowie chcą przeprowadzenia technicznych dostosowań w działaniu platformy.

Do tej pory Europass składał się z pięciu dokumentów. Po zmianach zaoferuje szersze usługi - tzw. "e-portfolio", które będzie gromadzić informacje o danej osobie w jednym miejscu, narzędzie do tworzenia życiorysów i profili umiejętnościowych w sposób przyjaźniejszy dla użytkownika, darmowe narzędzia do samooceny pod kątem umiejętności, zindywidualizowane informacje o możliwościach uczenia się w Europie, a także informacje i wsparcie z zakresu uznawania kwalifikacji.

"To elektroniczna teczka, w której wszystko, co potrzebne, jest w jednym miejscu" - wyjaśnia Swetosław Christow Malinow (EPL, Bułgaria), współsprawozdawca.

Poza tym ma powstać cyfrowy system gromadzenia informacji na temat umiejętności zawodowych, który ma pomóc zrozumieć kwestie niedoboru wykwalifikowanej kadry i wykwalifikowanej siły roboczej, jak również niedopasowania kwalifikacji.

Platforma internetowa zapewni ochronę danych osobowych użytkowników.

Następne kroki
Po formalnym zatwierdzeniu przez Parlament Europejski na sesji plenarnej konieczna jest jeszcze zgoda Rady (państw członkowskich). Decyzja wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Więcej informacji
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.