Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Debata o przyszłości relacji między UE a Wielką Brytanią

Wszelkie ustalenia co do przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią muszą przestrzegać zasady integralności jednolitego rynku UE i czterech swobód – apeluje Parlament.

Porozumienie ramowe ws. relacji UE-Wielka Brytania musi gwarantować poszanowanie unijnych czterech swobód

We wtorek, podczas debaty na temat stanu negocjacji w sprawie Brexitu posłowie potwierdzili, że ich zdaniem układ o stowarzyszeniu między UE a Wielką Brytanią mógłby stworzyć odpowiednie ramy prawne dla przyszłych stosunków. W debacie wzięli udział przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i główny negocjator ze strony Unii Michele Barnier.

Posłowie podkreślili jednak również, że niezależnie od kształtu przyszłych stosunków, porozumienie musi gwarantować poszanowanie integralności jednolitego rynku UE, unii celnej i czterech swobód oraz chronić unijny porządek prawny. Nie może więc stanowić podstawy do rozwiązań sektorowe w wybranych dziedzinach.

Parlament domaga się też przyjęte przez Unię Europejską i Wielka Brytanię uzgodnienia dotyczące praw obywatelskich, zobowiązań finansowych i kwestii irlandzkich granic stały się elementem porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które musi zostać zawarte przed rozpoczęciem ewentualnego okresu przejściowego.

Wystąpienia przedstawicieli Komusji Rady i klubów parlamentarnych
Komisja Europejska - przewodniczący Jean-Claude Juncker
Rada UE - Wiceminister Monika Panatojowa w imieniu bułgarskiej prezydencji Rady
Elmar Brok (EPL, Niemcy)
Roberto Gualtieri (S&D, Włochy)
Peter van Dalen (EKR, Królestwo Niderlandów)
Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia)
Philippe Lamberts (Zieloni/EFA, Belgia)
Gabi Zimmer (GUE/NLG,Niemcy)
Nigel Farage (EFDD, Zjednoczone Królestwo)
Janet Atkinson (ENF, Zjednoczone Królestwo)
Nagranie wideo wystąpień pozostałych mówców

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.