Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach. Unia Europejska jest pionierem w dziedzinie walki z dyskryminacją ze względu na płeć i możemy być dumni z dokonanych postępów: Europa jest jednym z najbardziej bezpiecznych i sprawiedliwych dla kobiet miejsc na świecie.
 
Nie możemy jednak na tym poprzestać – droga do pełnej równości w praktyce jest nadal bardzo długa. Kobiety i dziewczęta w dalszym ciągu narażone są na molestowanie, znęcanie się i przemoc. Zbyt często kobiety wciąż nie mogą przebić szklanego sufitu, otrzymują niższe wynagrodzenie i mają mniej szans na rozwój zawodowy czy prowadzenie własnej firmy.

Chcemy, aby kobiety i dziewczęta miały zapewnione równe traktowanie we wszystkich aspektach życia, takich jak: dostęp do kształcenia, równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości, możliwość awansu na najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach i w polityce, a także ochrona przed przemocą.

Wzmocnienie przywódczej roli kobiet i ich pozycji ekonomicznej jest dla nas absolutnym priorytetem. Unia Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także przedstawiła plan działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dokładamy starań, by stanowić przykład dla innych: w lutym 2018 r. kobiety na kierowniczych stanowiskach w Komisji Europejskiej stanowiły 36 proc., co oznacza 11 proc. wzrost w stosunku do listopada 2014 r., gdy obecna Komisja rozpoczęła urzędowanie. Przewodniczący Jean Claude Juncker zobowiązał się, że do 31 października 2019 r., gdy upływa kadencja Komisji, odsetek ten wyniesie 40 proc.

Jesteśmy również konsekwentni we wszystkich aspektach wszystkich naszych polityk, zarówno wewnątrz UE, jak i w ramach działań zewnętrznych, opowiadając się za równością płci i wzmocnieniem pozycji kobiet. Polityka Unii przyczynia się do osiągania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem na świecie oraz do udanej realizacji programu dotyczącego kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju skupi się na ważnej roli kobiet i dziewcząt w kontekście zrównoważonego rozwoju, ich równym uczestnictwie i przywództwie we wszystkich sferach życia. Ponadto w tym roku UE odgrywa wiodącą rolę w inicjatywie wzywającej do działania na rzecz ochrony przed przemocą ze względu na płeć (ang. Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence). Inicjatywa ta zrzesza ponad 60 państw i organizacji, które dążą do wyeliminowania przemocy na tle płciowym w przypadku kryzysów humanitarnych.

Na całym świecie Unia Europejska wspiera kobiety i dziewczęta, które się przemieszczają lub zostały przesiedlone, są ofiarami przemocy (np. za pośrednictwem inicjatywy Spotlight) lub które pozbawione zostały równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i usług w zakresie planowania rodziny, rynku pracy, a także zostały wyłączone z życia politycznego. Na całym świecie ponad 15 mln dziewcząt w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły, dlatego UE pomaga poprawić dostęp do edukacji w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.

Równość płci to nie tylko kwestia uczciwości i sprawiedliwości w Europie. To również konieczność zapewnienia trwałego pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, dobrobytu i wzrostu gospodarczego na całym świecie.

Inwestowanie w potencjał kobiet i dziewcząt jest inwestycją w całe nasze społeczeństwo i odpowiedzialni za to są mężczyźni i chłopcy, tak samo jak kobiety i mężczyźni.

Sygnatariusze:
pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans
wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini
komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger
komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych Johannes Hahn
komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica
komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos
komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen
komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici
komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Styliandes
komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová
komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics
komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu
komisarz do spraw badań, nauki i innowacji Carlos Moedas
komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel

Więcej informacji
Komunikat prasowy Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn dotyczący sprawozdania na temat kobiet z branży IT.

W dniu 8 marca Komisja ogłosi dwanaście finalistek konkursu o Europejską Nagrodę dla Innowacyjnych Kobiet. Jest to największa tego rodzaju nagroda na świecie. Przyznawana jest od 2011 r. kobietom, które potrafią połączyć wybitne zdolności naukowe z sukcesem odniesionym jako przedsiębiorca.

W dniach 5-6 czerwca Komisja zorganizuje Europejskie Dni Rozwoju (# shEDDs) poświęcone kobietom i dziewczętom odgrywającym pierwszoplanową rolę w zrównoważonym rozwoju.

Na dorocznym sympozjum na temat praw podstawowych poświęconym prawom kobiet w burzliwych czasach skupiono się na problemie przemocy wobec kobiet i ich molestowania, a także na nierówności między kobietami i mężczyznami w sferze politycznej i gospodarczej, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Komisja Europejska wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych rozpoczęły inicjatywę Spotlight mającą na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć na szczeblu globalnym.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.