Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Piąty Szczyt Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi – mówił podczas przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Partnerstwo to projekt zainicjowany w 2009 r. przez rządy Polski i Szwecji, skierowany do krajów postsowieckich zainteresowanych bliższymi relacjami z UE.
W piątek 24 listopada odbył się Piąty Szczyt Partnerstwa Wschodniego, któremu przewodniczyli: szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Na spotkanie do Brukseli przyjechały delegacje 28 państw członkowskich UE oraz i sześciu partnerów wschodnich: ArmeniiAzerbejdżanuBiałorusiGruzjiRepubliki Mołdawii oraz Ukrainy.

Uczestnicy Szczytu Partnerstwa Wschodniego uzgodnili wspólną deklarację, a także zaakceptowali program 20 inicjatyw (Pytania i odpowiedzi), które określają plany na przyszłość w czterech priorytetowych obszarach dla Europy Wschodniej: silniejsza gospodarka, lepsze zarządzanie, lepsze powiązania infrastrukturalne oraz silniejsze społeczeństwo obywatelskie. Uzgodniono również nowe, wielostronne podejście do Partnerstwa, które ma bardziej skupiać się na efektach i doradztwie politycznym.

- Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi. Ma polepszać życie we wszystkich naszych krajach, przybliżając tym samym do siebie społeczeństwa. Chodzi o ochronę wartości, zasad i aspiracji, które podzielają ludzie w Unii Europejskiej i w naszym wschodnim sąsiedztwie – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. - Podczas Szczytu zgodziliśmy się na program dwudziestu inicjatyw, który mają zostać zrealizowane do 2020 r. Poprzez Partnerstwo Wschodnie Europa pomogła w stworzeniu 10 000 miejsc pracy, wyszkoleniu 20 000 pracowników i zapewnieniu ponad 100 000 pożyczek dla firm. Poprawiliśmy dostęp do bezpłatnych usług prawniczych, zainwestowaliśmy w sieci transportowe, zaczęliśmy promować równość płci i pomogliśmy tysiącom studentów w poruszaniu się pomiędzy Europą a regionami Partnerstwa Wschodniego. Kiedy patrzymy na rok 2020 i dalej wiemy, że nadszedł czas na intensywniejsze działania. Jesteśmy na dobrej drodze, pozwólcie nam kontynuować obrany kurs.

Pełna wypowiedź przewodniczącego Junckera znajduje się TUTAJ

Szczyt Partnerstwa Wschodniego był także okazją do świętowania osiągnięć ostatnich dwóch lat w stosunkach Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi partnerami. W życie weszła Umowa Stowarzyszeniowa obejmująca Kompleksową i Pogłębioną Strefę Wolnego Handlu pomiędzy Gruzją, Republiką Mołdawii oraz Ukrainą. Poprawiono możliwości łatwego podróżowania pomiędzy krajami Unii Europejskiej i państwa partnerskimi. Znacząco wzrosła wymiana handlowa. Podczas Szczytu uzyskano także postępy dotyczące Umowy o Kompleksowym i Rozszerzonym Partnerstwie z Armeniąumowy dotyczącej wspólnego obszaru lotniczego między Armenią a Unią Europejską oraz rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.