Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nowy nabór na dofinansowanie w ramach programów Interreg

Polskie instytucje publiczne i prywatne mogą teraz ubiegać się o środki unijne w programach Interreg Europa Środkowa (nabór trwa do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (nabór trwa do 9 kwietnia 2018).

Ww. nabory wniosków  mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020. Dla instytucji opracowano formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego w Europie projektu. Dystrybucją otrzymanych ofert zajmie się Ministerstwo Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy programów).
Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski (warunek: osobowość prawna).

  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego,organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.
30 listopada br. Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju organizuje w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat trwającego naboru projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uczestniczyć w nim będą eksperci ze Wspólnego Sekretariatu programu, oferując m.in. konsultacje pomysłów projektowych dla polskich wnioskodawców. Informacje o wydarzeniu oraz zasady korzystania z konsultacji, zawiera strona  http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-5/

 
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Programy transnarodowe z udziałem Polski dotują projekty, w których wielu partnerów z różnych państw wspólnie podejmuje wyzwania, jakich nie da się skutecznie rozwiązać na poziomie regionu czy kraju. Projekty dotyczyć mogą np. ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury badawczej, innowacji nietechnologicznych, organizacji ruchu pasażerskiego i towarowego wzdłuż korytarzy transportowych, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów naturalnych oraz energii odnawialnej. Przedsięwzięcia takie umożliwiają polskim podmiotom wymianę wiedzy i doświadczeń oraz testowanie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

W projektach mogą uczestniczyć m.in. instytucje administracji centralnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego, wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, instytucje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. W każdym z projektów wymagany jest udział podmiotów z co najmniej trzech państw. W zależności od programu, można współpracować z instytucjami z państw Europy Środkowej lub z państw leżących wokół Morza Bałtyckiego.

W zatwierdzonych dotychczas projektach transnarodowych bierze udział prawie 250 polskich partnerów, dysponujących kwotą ponad 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dwanaście polskich instytucji pełni rolę partnera wiodącego.

W załączeniu u góry strony znajdziecie Państwo informacje o programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz o zaplanowanych spotkaniach informacyjnych dla polskich wnioskodawców.

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.