Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek2017

Подробнее на сайте: https://oncomputer.ruGo to top of pagehttps://runcomputer.ru https://catchcomputer.ruhttps://freshcomputer.ruhttps://ddauto.ru https://computertab.ru https://controlcomputer.ruhttps://clearcomputer.ruhttps://init-pc.ru https://autotodrive.ruhttps://robustauto.ruhttps://proavtoremont.ruhttps://repairurauto.ruhttps://avtoforward.ru https://dircomputer.ruEuropejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego.

Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Jak przebiega?
Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku organizatorzy dostosowują program do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień regionów i miast”?
Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?
W 2003 r. Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w „OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast” i stała się kluczowym corocznym wydarzeniem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele innych zainteresowanych stron.
W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?
Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Komitet Regionów UE (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Na początku roku, zwykle w styczniu, organizatorzy zapraszają partnerów do wyrażenia chęci udziału w tym wydarzeniu. Następnie, zazwyczaj wiosną, wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak zorganizowany jest program?
Program organizowany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty mogą się ponadto dzielić na trzy kategorie w zależności od organizatora, którym mogą być: 1) partnerstwa regionalne (1/3 wszystkich warsztatów); 2) Komisja Europejska, tzn. jej poszczególne dyrekcje generalne (1/3); 3) Komitet Regionów (1/3). Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy 30 różnymi punktami w dzielnicy europejskiej Brukseli, przedstawicielstwami państw członkowskich i regionów oraz siedzibą Komisji Europejskiej i KR-u.

Czym jest Miejsce Spotkań („Meeting Place”)?
Miejscem Spotkań nazywa się zarówno wszystkie warsztaty organizowane w KR-ze, jak i miejsce służące tworzeniu sieci kontaktów. Pomysłodawcy tej inicjatywy chcieli ułatwić uczestnikom spotykanie się w jednym miejscu zamiast w wielu punktach rozproszonych w całej dzielnicy europejskiej.

Czym jest Uniwersytet?
Nazywa się  tak szereg warsztatów organizowanych przez DG REGIO, KR i europejskie sieci akademickie specjalizujące się w rozwoju regionalnym, z położeniem szczególnego nacisku na wymiar polityczny. Uniwersytet rozwija świadomość, a także ułatwia wymianę między pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w sprawie wyników badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego, a także polityki spójności UE.

Od 2013 r. na Uniwersytecie prowadzone są również zajęcia Master Class dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. Mają one na celu zapewnienie lepszego zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego przez europejskich doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?
Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli konkretnie w tym celu.

W jaki sposób Europejski Tydzień Regionów i Miast wspiera organizowanie imprez lokalnych w całej Europie?
W związku z odbywającym się w Brukseli Europejskim Tygodniem Regionów i Miast zachęca się wszystkie partnerstwa regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście”. Wydarzenie takie powinno odbyć się w okresie od września do grudnia 2017 r. w postaci dialogu obywatelskiego z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem tych dialogów jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji toczących się w miastach i regionach.

Dialogi obywatelskie są nieodłącznym elementem inicjatywy KR-u „Rozważania nad Europą”, która będzie stanowić wkład w opinię w sprawie: „Rozważania od Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” wiosną 2018 r. Umożliwi to rzeczywisty wpływ miast i regionów na proces polityczny. Wydarzenia lokalne są skierowane do szerokiej grupy uczestników, w tym do ogółu społeczeństwa, decydentów, ekspertów, władz lokalnych i regionalnych oraz prasy, z myślą o podnoszeniu świadomości na temat wpływu polityki UE w regionach i miastach.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?
Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować imprezę.

Tegoroczna edycja
Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 września. Hasłem przewodnim będzie „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Podczas wydarzenia można wziąć udział w wielu warsztatach prowadzonych przez zaproszonych ekspertów.

Termin rejestracji upływa 29 września.

Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny można znaleźć pod linkiem   http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.