Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

#AskJuncker – szef KE odpowiada na pytania


Jej tematem będzie tegoroczne Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez niego dzień wcześniej w Parlamencie Europejskim. Juncker posumował w nim osiągnięcia minionego roku i zarysował priorytety na kolejne 12 miesięcy.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z serwisami Euronews, Debating Europe i YouTube będzie doskonałą okazją, by przedyskutować z młodymi Europejczykami tematy poruszone w orędziu o stanie Unii oraz w debacie o przyszłości Europy #FutureofEurope(link is external).

W orędziu o stanie Unii Jean-Claude Juncker nawiązał do kwestii poruszonych podczas szeroko zakrojonej debaty o przyszłości Europy #FutureofEurope(link is external), w której uczestniczyli obywatele, Parlament Europejski, parlamenty narodowe, władze lokalne i regionalne oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Podzieli się z nami również swoimi osobistymi przemyśleniami na temat przyszłości Europy i przedstawi priorytety na kolejne lata.

Kontekst
Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Podsumowuje w nim osiągnięcia minionego roku i zapowiada, jakimi priorytetami Komisja będzie się kierować w roku kolejnym. Mówi też o tym, jak Komisja zmierzy się z najpoważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską. Po przemówieniu odbywa się sesja plenarna, wraz z którą rozpoczyna się dialog z udziałem Parlamentu i Rady. Na jego podstawie opracowywany jest program prac Komisji na kolejny rok.
Orędzie o stanie Unii, wprowadzone traktatem lizbońskim, jest także przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją. W porozumieniu tym zapisano również, że przewodniczący przesyła przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady list intencyjny, w którym szczegółowo przedstawia działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja zamierza podjąć do końca następnego roku (w tym przypadku 2018 r.).

Wydarzenie
We czwartek 14 września 2017 r. o godzinie 14.00 przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerweźmie udział w dyskusji w serwisie YouTube. Pozostałymi uczestnikami debaty będą YouTuberzy: Abdel enVrai(link is external) z Belgii, Diana zur Löwen(link is external) z Niemiec i Kovy(link is external) z Czech. Dyskusja będzie transmitowana na żywo w Euronews, na kanale Euronews w serwisie YouTube i na kanale EbS. Dostępne będzie tłumaczenie ustne na wszystkie języki urzędowe UE. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w sali prasowej Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.