Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy ws. siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Warszawie

 

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w październiku 2016 r. na bazie Fronteksu - agencji, która już od ponad 10 lat koordynuje współpracę operacyjną państw członkowskich UE na jej zewnętrznych granicach. Wraz z rozszerzeniem swoich funkcji i zakresu działalności, agencja planuje zwiększenie zatrudnienia z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec bieżącego roku i do 1000 w roku 2020.

Do głównych zadań agencji należą:
monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka,
monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE,
zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej,
wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych,
wspieranie - wraz z innymi agencjami UE - krajowych organów straży przybrzeżnej.

Jednym z zadań agencji jest nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich. Dysponuje ona także grupą specjalistów ds. powrotów, których zadaniem jest m.in. identyfikacja migrantów i uzyskiwanie dokumentów podróży za pośrednictwem konsulatów państw przyjmujących z powrotem swoich obywateli. Agencja może także przetwarzać dane osobowe dotyczące osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej, takiej jak przemyt migrantów, terroryzm lub handel ludźmi.

Ustawę, przyjętą przez Sejm 20 lipca, prezydent podpisał 2 sierpnia - poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie prezydenta.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Umowa ratyfikacyjna, którą w imieniu rządu umowę podpisał 9 marca 2017 r. w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, oprócz siedziby agencji reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Zakłada również powstanie europejskiej szkoły dla dzieci pracowników agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona prawie trzykrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020.

Budżet agencji ma się zwiększać z 281 mln euro w 2017 r., tak, aby w 2020 r. osiągnąć 322 mln euro. Poza funduszami UE budżet agencji zasilają środki przekazywane przez państwa stowarzyszone w ramach Schengen (ok. 8 proc. rocznej dotacji UE).

Więcej informacji
Strona agencji:
Rekrutacja pracowników:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.