Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Minęły cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej księgi w sprawie przyszłości Europy


Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele osób włącza się do debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą Komisja zapoczątkowała, publikując białą księgę w dniu 1 marca 2017r. Wyrażono już wiele różnych opinii, daje się też odczuć silne dążenie do dokonania pozytywnych zmian. Ja swoją wizję przedstawię we wrześniu, ale tak naprawdę to wy nakreślicie kształt Europy przyszłości. To właśnie wy tworzycie historię. Bądźcie więc nadal aktywni i wyrażajcie swoje opinie!

Komisja zaproponowała pięć scenariuszy rozwoju UE w najbliższej dekadzie. Od tego momentu przy wsparciu instytucji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego prowadzona jest szeroko zakrojona debata na ten temat. W ponad 1 750 wydarzeń zorganizowanych przez samą Komisję lub przy jej wsparciu wzięło do tej pory udział ponad 270 tys. obywateli. Jeszcze więcej osób uczestniczyło w tych wydarzeniach za pośrednictwem internetu (zob. dane poniżej).

W nadchodzących miesiącach zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia i debaty, a obywatele mogą również zabierać głos bezpośrednio, korzystając ze strony internetowej:  https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_pl 

Zachęcamy Państwa do dalszego wyrażania opinii, zwłaszcza przed dorocznym orędziem o stanie Unii zaplanowanym na 13 września 2017 r., kiedy to przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi swoją wizję przyszłości Europy.

Kontekst
Dnia 1 marca 2017 r., publikując Białą księgę na temat przyszłości Europy, Komisja zainaugurowała ogólnoeuropejską debatę, która umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw członkowskich.
Zawarto w niej pięć scenariuszy ewolucji Unii do 2025 r.:
„Kontynuacja”: UE-27 nadal realizuje pozytywny program reform;
„Nic poza jednolitym rynkiem”: UE-27 będzie koncentrować się na jednolitym rynku, gdyż 27 państw członkowskich nie będzie w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki;
 „Ci, którzy chcą więcej, robią więcej”: UE-27 będzie funkcjonowała jak obecnie, ale zainteresowane państwa członkowskie będą mogły ściślej współpracować w określonych dziedzinach;
„Robić mniej, ale efektywniej”: UE skoncentruje się na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje działania gdzie indziej;
„Robić wspólnie znacznie więcej”: państwa członkowskie zdecydują się dzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach.

Scenariusze te obejmują szereg możliwości, a wyniki ich zastosowania mogą być różne, w zależności od obszaru polityki. Pokazują one obrazowo przyszłość Europy, nie wykluczają się wzajemnie ani nie są wyczerpujące.

Po zakończeniu szczytu w Rzymie Komisja przedstawiła również szereg dokumentów dotyczących kluczowych zagadnień dla Europy:
1) rozwoju społecznego wymiaru Europy;
2) pogłębienia unii gospodarczej i walutowej;
3) wykorzystania możliwości płynących z globalizacji;
4) przyszłości europejskiej obronności i
5) przyszłości finansów UE.

W orędziu o stanie Unii zaplanowanym na wrzesień 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Pomoże to w podejmowaniu decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na czerwiec 2019 r.

Dodatkowe informacje
Nota informacyjna: Debata na temat przyszłości Europy.
Obejrzyj przemówienie w mediach społecznościowych korzystając z hasztagu #SOTEU. Strona internetowa www.ec.europa.eu/soteu
Badania Eurobarometru na temat przyszłości Europy przeprowadzone w październiku 2016 r. i w kwietniu 2017 r.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.