Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Brexit: Warunki poparcia Parlamentu dla porozumienia między UE i Wielką Brytanią

Posłowie wyraźną większością głosów (516 za, 133 przeciw i 50 wstrzymujących) przyjęli rezolucję w sprawie kluczowych zasad i warunków, od których spełnienia zależeć będzie zgoda Parlamentu na porozumienia dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Każda umowa zawarta w wyniku negocjacji z Wielką Brytanią będzie wymagała akceptacji Parlamentu Europejskiego.

Posłowie podkreślają w rezolucji znaczenie zabezpieczenia prawa do równego traktowania dla obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii i dla obywateli brytyjskich mieszkających w UE. Zaznaczają też, że Wielka Brytania pozostaje członkiem UE do czasu oficjalnego zakończenia procedury, co oznacza, zachowuje zarówno prawa jak i obowiązki państwa członkowskiego. Dotyczy to również zobowiązań finansowych, których termin płatności wypadać może przed terminem wystąpienia z UE ale też po tym terminie.

Posłowie ostrzegają przed uzależnianiem współpracy dotyczącej bezpieczeństwa od wyniku negocjacji nad przyszłymi stosunkami gospodarczymi, a także sprzeciwiają się wybiórczemu traktowaniu tych przepisów oraz przepisom sektorowym i przypominają o nierozdzielności czterech wolności związanych z uczestnictwem w rynku wewnętrznym: swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług oraz ludzi.

Stwierdzaja też, że jedynie w przypadku osiągnięcia „znacznych postępów” na drodze do przyjęcia umowy o wystąpieniu można przystąpić do rozmów o możliwych rozwiązaniach przejściowych, które nie powinny trwać dłużej niż trzy lata, podczas gdy porozumienie o przyszłych stosunkach może zostać zawarte dopiero po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.
 
Po pierwsze prawa obywateli UE
Interesy obywateli powinny być w centrum negocjacji od samego ich początku, podkreślają posłowie, szczególnie interesy obywateli Irlandii, dla których Wystąpienie Wielkiej Brytanii będzie miało „szczególne konsekwencje”. Posłowie wzywają strony do „zapewnienia ciągłości i stabilności północnoirlandzkiego procesu pokojowego oraz uniknięcia powrotu do kontroli granicznych” oraz do traktowania tej sprawy priorytetowo podczas negocjacji.

W rezolucji posłowie ostrzegają Zjednoczone Królestwo przed próbami ograniczenia prawa do swobodnego przepływu osób zanim wystąpi ono z UE oraz zwracają się do pozostałych członków UE o zbadanie, w jaki sposób załagodzić niepokój obywateli brytyjskich o utratę obecnych praw obywatelskich w związku z Brexitem.

Zasady negocjacji
Posłowie wzywają strony do działania w dobrej wierze i z pełna przejrzystością, w celu zapewnienia uporządkowanego procesu wyjścia.
W rezolucji stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo złamałoby prawo negocjując umowy handlowe z krajami trzecimi zanim opuści UE, ponadto posłowie ostrzegają, przed wszelkimi rozmowami dwustronnymi pomiędzy Wielką Brytanią a państwem członkowskim, na temat procesu wyjścia lub przyszłych relacji.

Zobowiązania Brytyjczyków wobec UE pozostają w mocy
Zjednoczone Królestwo posiadać będzie wszelkie prawa państwa członkowskiego przed formalnym wystąpieniem z UE, ale będzie również musiało wywiązywać się ze zobowiązań, w tym tych podjętych w obecnych wieloletnich ramach finansowych. Termin płatności tego typu zobowiązań finansowych może przypadać już po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, przypomniano w rezolucji.

Rola Parlamentu Europejskiego
Umowa w sprawie Brexitu będzie musiała zostać zatwierdzona przez Parlament. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i główny negocjator po stronie UE Michel Barnier, którzy wzięli udział w debacie plenarnej poprzedzającej głosowanie, podkreślili kluczową rolę Parlamentu podczas negocjacji.Przyjęta w środę rezolucja będzie podstawą do dalszych inicjatyw Parlamentu podejmowanych w miarę postępu w negocjacjach. Kolejne rezolucje mogą być poświęcone konkretnym rozwiązaniom przyjętych w poszczególnych obszarach negocjacyjnych, podkreślili posłowie w rezolucji.

Debata przed głosowaniem: liderzy grup politycznych określają warunki Brexitu
Podczas debaty przewodniczący klubów politycznych w Parlamencie określili swoje priorytety w negocjacjach dotyczących wycofania się Wielkiej Brytanii z UE.
Otwierając dyskusję, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani powiedział, że głosowanie w Parlamencie będzie miało decydujące znaczenie dla ostatecznego określenia warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i dla przyszłych stosunków między UE i Wielką Brytanią. Podkreślił konieczność ściślej współpracy wszystkich krajów w obliczu zagrożenia terrorystycznego, które znów o sobie przypomniało. Zabierający głos przywódcy ugrupowań politycznych zgodzili się co do konieczności uznania za najwyższy i najpilniejszy priorytet negocjacyjny obronę interesów obywateli Unii.

Większość podkreślała też, że choć bardzo ważne jest, aby rozmowy odbywały się w spokojnej atmosferze, to Unia 27 państw musi zdecydowanie bronić własnych interesów i pozostać zjednoczona. Przedstawiciele ugrupowań lewicowych zgodnie uznali też za priorytet negocjacji utrzymanie wysokiego poziomu ochrony socjalnej obywateli. Kilku przywódców grup politycznych uznało,że Brexit powinien posłużyć za katalizator odnowy integracji europejskiej, bo szczególnie wyraźnie unaocznil  jak silne są wewnętrzne powiązania między państwami należącymi do Unii. Zadowolenie z powodu rozpoczęcia Brexitu wyrazili natomiast przywódcy grup EFDD i ENF, zarzucając jednocześnie Unii chęć "ukarania" Wielkiej Brytanii.

Kliknij na nazwiska mówców poniżej, aby obejrzeć ich wystąpienia
.
Otwarcie debaty przez przewodniczącego Tajaniego.

- Manfred Weber (EPP, DE)
- Gianni Pittella (S&D, IT)
- Helga Stevens (ECR, NL)
- Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
- Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)
- Philippe Lamberts (Zieloni/EFA, BE)
- Nigel Farage (EFDD, UK)
- Marcel De Graaf (ENF, NL)
- Danuta Hübner, (EPL, PL) przewodnicząca komisji konstytucyjnej
- Ian Borg, w imieniu prezydencji Rady UE
- Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej
- Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu

Poza Danutą Hübner, przewodniczącą komisji konstytucyjnej Parlamentu, w dalszej części debaty zabrali też głos trzej inni posłowie z Polski: Zdzisław Krasnodębski (EKR, PL), Janusz Lewandowski (EPL, PL), Bogusław Liberadzki (S&D) - nagrania ich wystąpień będą wkrótce dostępne.
Wystąpienia wszystkich mówców można obejrzeć tutaj (debata 09:07 - 12:05).
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.