Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Spotkanie przedstawicieli państw członkowskich UE w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich

Szefowie państw i rządów UE spotkają się jutro, 25 marca w Rzymie, by uczcić 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Będzie to okazja do refleksji na stanem Unii Europejskiej i nad przyszłością procesu integracyjnego. Przywódcy mają przyjąć deklarację określającą wspólną wizję na najbliższe lata.
 
Uczcimy naszą wspólną historię i podsumujemy 60 lat integracji. Nie ulega wątpliwości, że ta historyczna chwila wymaga głębszej, gruntowniejszej refleksji nad wyzwaniami czekającymi Unię w krótkiej i średniej perspektywie - przewodniczący Donald Tusk, premier Włoch Paolo Gentiloni i premier Malty Joseph Muscat w zaproszeniu do szefów unijnych państw i rządów

Przygotowania do obchodów rocznicy

Wizyta w Rzymie

Na tydzień przed uroczystością przewodniczący Donald Tusk złożył wizytę w Rzymie, gdzie uczestniczył w konferencji przewodniczących parlamentów UE, która odbyła się z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Spotkał się także z prezydentem Włoch Sergiem Matarellą.

Traktaty rzymskie rozpoczęły proces, który do dziś przywrócił wolność i dobrobyt wielu innym krajom – na Wschodzie i na Zachodzie, powiedział Donald Tusk w Senacie Republiki Włoskiej 17 marca 2017 r. Pomógł nam zrozumieć, że jeśli Europa będzie słaba, słabe będą też jej kraje. Jeśli Europa jest silna, silne są też jej państwa członkowskie.

Nieformalne spotkanie w Brukseli

10 marca 27 przywódców na nieformalnym spotkaniu w Brukseli rozmawiało o przygotowaniach do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich i o najważniejszych punktach deklaracji rzymskiej.
Głównym tematem debaty była przyszłość UE, w tym idea Europy wielu prędkości.

Rozważając różne scenariusze dla Europy, powinniśmy dążyć do zwiększenia wzajemnego zaufania i jedności w gronie 27 państw. Po dzisiejszej debacie mogę otwarcie powiedzieć, że wszystkich 27 przywódców zgadza się z tym celem, powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu.


Szczyt na Malcie

Miesiąc wcześniej przywódców spotkali się w tym samym gronie na Malcie, aby rozpocząć przygotowania do rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Dyskusja była kontynuacją politycznej refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej mającej liczyć 27 członków. Refleksję rozpoczęto po tym, jak 23 czerwca 2016 r. Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, i kontynuowano w Bratysławie 16 września 2016 r.

• Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE na Malcie (3 lutego 2017)

Kontekst
 
Traktaty rzymskie były traktatami założycielskimi: ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA). Zostały podpisane 25 marca 1957 r., a weszły w życie 1 stycznia 1958 r.
  
• Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 

Podobnie jak Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) nowe wspólnoty także miały dysponować 4 instytucjami: Komisją, Radą oraz wspólnymi z EWWiS Zgromadzeniem i Trybunałem.
 
Pierwsze posiedzenie Rady EWG odbyło się 25 stycznia 1958 r. Przewodniczył mu belgijski minister spraw zagranicznych Victor Larock.
  
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.