Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe w Polsce

Ponad 530 mln EUR z Funduszu Spójności zostanie zainwestowane w strategiczne odcinki dróg w północnej i północno-wschodniej Polsce, w ramach dwóch dużych projektów.

Pierwszy z nich, na który UE przeznacza prawie 463 mln EUR, obejmuje prace modernizacyjne na odcinku Gdańsk-Elbląg drogi krajowej DK7, będącej częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która łączy północ z południem Europy. 
 
Drugi z projektów, którego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi prawie 68 mln EUR, obejmuje przebudowę odcinka międzynarodowej drogi E67 między Wyszkowem i Białymstokiem (położonego w korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie) łączącej zachód Europy z północno-wschodnią jej częścią, poprzez Pragę, Warszawę, Rygę, Tallin i Helsinki. 
 
„Unijna polityka spójności to strategiczne inwestycje w celu poprawy spójności terytorialnej. Dzięki tym projektom obywatele Polski będą mogli szybciej i łatwiej dojechać do głównych ośrodków regionalnych, w tym do Warszawy. Myślimy także o międzynarodowych podróżnych i zagranicznych inwestorach zagranicznych, gdyż projekty te będą miały pozytywny wpływ na turystykę i handel z sąsiednimi krajami, a korzyści odniesie cała gospodarka europejska.” powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.
 
Oprócz skrócenia czasu przejazdu, modernizacja dróg zapewni większy komfort i bezpieczeństwo kierowców. Odcinek Gdańsk-Elbląg powinien być oddany do użytku do października 2018 r., a odcinek Wyszków-Białystok do lipca 2017 r.
 
Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Polsce jest dostępnych tutaj i na platformie otwartych danych
Dodatkowe informacje:  Jakub Adamowicz – tel.:  +32 229 50595, Sophie Dupin z Saint-Cyr – Tel.:  +32 229 56169
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.