Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

W regionie Morza Bałtyckiego

Województwo Zachodniopomorskie od 13 lat koordynuje współpracę młodzieżową w ramach Organizacji Współpracy Sub-regionalnej Państw Morza Bałtyckiego. Po przejęciu przewodnictwa w organizacji przez Stowarzyszenie Wschodnich Regionów Norwegii  polityka młodzieżowa stała się priorytetowym tematem współpracy regionów członków BSSSC.  W państwach nordyckich a także wielu bałtyckich polityka młodzieżowa jest realizowana w sposób systemowy zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym, co przejawia się wspieraniem młodzieżowych rad miast i gmin a także rad regionalnych i autentycznym słuchaniem i uwzględnianiem opinii młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji. Z kolei w BSSSC młodzież ma możliwość, z której skrzętnie korzysta, wyrażania swojej opinii na temat istotne dla rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego – a są nimi zanieczyszczenie Bałtyku, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, polityka morska a także udział młodzieży w procesie podejmowania decyzji dotyczących tych wszystkich dziedzin zgodnie z zasadą „ nic o nas bez nas”, bo przecież wszystkie decyzje rozwojowe podejmowane dziś będą miały dalekosiężne skutki oddziałujące w przyszłości na obecnie najmłodszych mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.
 
„Nic o nas bez nas” seminarium w ramach  UE SRMB
 
Podczas VIII Forum  Unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego duża grupa młodzieży z regionów nadbałtyckich uczestniczyła w warsztatach w dniu poprzedzającym  Forum a następnie w seminarium w ramach samego Forum. Seminarium młodzieżowe było poświęcone wymianie dobrych praktyk  w obszarze angażowania  i wspierania młodzieży na poziomie lokalnym i regionalnym  w regionie Morza Bałtyckiego oraz dyskusji na temat różnych strategii i sposobów angażowania  młodzieży w każdym z 10 krajów nadbałtyckich.
W panelu dyskusyjnym w czasie Forum wzięli udział zarówno przedstawiciele władz organizacji bałtyckich t.j. BSSSC, Euroregionu Bałtyk , Unii Miast Bałtyckich  jak też młodzi ludzie z tych właśnie organizacji z Rosji, Finlandii, Polski, Danii i Szwecji.  
 
W czasie dyskusji podnoszono kwestię przyczyn dotyczących słabego zaangażowania młodzieży w życie polityczne regionu. Stwierdzono, że młodzież chce widzieć konkretne rezultaty podejmowanych działań, dlatego działania te muszą mieć dla młodzieży głęboki sens. Niezależność i zaufanie to kolejne warunki konieczne by zaktywizować młodych ludzi. Nauka na własnych błędach i pozwolenie na popełnianie błędów są również koniecznymi do przejścia etapami dorastania do zaangażowania społecznego. Co ważne, młodzież podkreślała, ze w dalszym ciągu ważne dla nich są kontakty osobiste i taki sposób zaangażowania nie może zostać zastąpiony przez media społecznościowe, choć są one dobrym środkiem komunikowania się.  
Innym dyskutowanym zagadnieniem był udział młodzieży w wyborach. Stwierdzono, że głosowanie na kandydatów do władz lokalnych, regionalnych czy krajowych jest podstawionym elementem demokracji i niezależnie od wyniku wyborów należy nadal działać na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego.


Doroczna konferencja BSSSC w Berlinie

Głos młodzieży jest uważnie słuchany podczas dorocznych konferencji BSSSC, które od 26 lat odbywają się na jesieni w jednym z regionów członkowskich BSSSC. Zazwyczaj konferencje te są poprzedzane seminarium młodzieżowym, podczas którego młodzież zapoznaje się z tematyką konferencji BSSSC i formułuje swoje rekomendacje w odniesieniu do zagadnień podejmowanych przez regiony.
 
Tegoroczne Spotkanie Młodzieży Regionu Morza Bałtyckiego 2017 odbyło  się w Trebnitz (w Niemczech) w dniach 18-20 września br. Wszyscy uczestnicy wzięli  również udział w 25. dorocznej konferencji BSSSC w Poczdamie (20-22 września), gdzie przedstawili  wyniki pracy uzyskane podczas warsztatów młodzieżowych. Tematy, które zostały podjęte, dotyczyły tożsamości bałtyckiej, celów zrównoważonego rozwoju ONZ,  przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego widzianej oczami młodzieży oraz  wymian młodzieżowych w RMB.

Młodzież wypracowała rekomendacje dla sześciu omawianych obszarów. Oto niektóre z nich:
1) zrównoważony rozwój
- włączenie organizacji młodzieżowych do wszelkich partnerstw międzynarodowych
- wspieranie badań i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, z włączeniem młodych naukowców
2) zrównoważona gospodarka
- wprowadzenie obowiązkowego recyklingu
- sprawienie aby wybór odpowiedzialny był wyborem najtańszym
3) zmiany klimatu
- ograniczenie transportu zasilanego paliwem płynnym
- wspieranie korzystanie i zarabianie na energii słonecznej przez prywatnych odbiorców
4) równe prawa i ochrona socjalna dla wszystkich
- obniżenie wieku uprawnionych do głosowania do 16 lat
- budżet obywatelski w miastach dzielony z uwzględnieniem głosów młodzieży
5) zrównoważone i prężne miasta
- rozwijanie samowystarczalne, przyjazne ekologicznie i wygodne otoczenie dla mieszkańców miast,
- tworzenie miejsca, co-workingowe, tak by osoby z różnych grup i zawodów mogły spotykać się ze sobą
6) wysoka jakość edukacji i edukacja  przez całe życie dla każdego
- zapewnienie  mikrogranty dla projektów tworzonych przez młodych ludzi,
-włączanie  młodych ludzi w dyskusje i procesy podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Podczas seminarium wybrano młodzieżowych członków zarządu BSSSC, którymi zostali Martin Ruemmelein ze Schleswiku-Holsztyna w Niemczech i and Timo Nikolaisen z Buskerud w Norwegii. W BSSSC reprezentanci młodzieży zasiadają w Zarządzie BSSSC i przysługuje im takie samo  prawo głosu jak innym  członkom zarządu.

Filmowa relacja z tego wydarzenia

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.