Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Marszałek Geblewicz przewodniczącym Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Terytorialnego ARLEM w ramach Europejskiego Komitetu Regionów

„Bez budowy stabilnego otoczenia gospodarczego i politycznego, bez podnoszenia jakości życia w krajach ościennych, presja migracyjna nie ustanie. Ona będzie powstrzymywana bardziej profesjonalną ochroną granic, do tego zmierza polityka europejska, ale póki nie dojdzie do wyrównywania poziomu życia, ta presja będzie obecna. Jest to na pewno gigantyczne wyzwanie” – twierdzi Marszałek Geblewicz. 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz od 2011 roku zasiada w gronie członków Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie aktywnie działa w ramach Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Terytorialnego Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Regionalnych i Lokalnych (ARLEM) oraz Komisji Zasobów Naturalnych (NAT).

W lipcu 2017 roku Marszałek Olgierd Geblewicz, został powołany przez Europejski Komitet Regionów na Przewodniczącego Komisji ARLEM. Komisja ARLEM zajmuje się pomocą krajom śródziemnomorskim, sąsiadującym z UE od południa i południowego wschodu. Jedną z ważniejszych kwestii które uwzględnia w ramach swojego działania, jest problem migracji.

Na przestrzeni ostatnich lat rola ARLEM-u dynamicznie wzrosła ze względu na nasilające się problemy wynikające z tzw. kryzysu uchodźczego. Zadaniem grupy jest zacieśnianie współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi na rzecz wyrównywania różnic cywilizacyjnych tj. wspierania  rozwoju gospodarczego poprzez rozwój handlu, współpracy przedsiębiorców, poprzez wzmacnianie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy, a także poprzez podnoszenie jakości życia w krajach sąsiadujących poprzez współpracę w dziedzinach ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury, zarządzania miastami, ochrony zdrowia. Te właśnie działania stanowią długofalową strategię pomocy na miejscu, co ma zahamować napływ imigrantów upatrujących w Europie atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Ponadto ALREM podejmuje działania na rzecz realizacji pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną a także intensyfikację działań zwalczających grupy przemycających ludzi do Europy, z poziomu regionalnego.

Plan pracy ARLEM wpisuje się w szerszą Politykę Sąsiedztwa UE, a dla jej realizacji przygotowane zostały narzędzia, m.in. instrument na rzecz wspierania rozwoju (DCI).  W ramach tego instrumentu przewidziano programy geograficzne i tematyczne, ukierunkowane na takie zagadnienia jak prawa człowieka (demokratyczne rządy, poprawa jakości żywności, równouprawnienie, walka z korupcją), inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny, kontrola migracji i azylu, walka z degradacją środowiska, bezpieczeństwo i zapobieganie konfliktom. Na realizację DCI w okresie 2014-2020 UE przeznaczyła 19,6 mld EUR. 

Europejskie samorządy przy realizacji pomocy mogą skupić się na potrzebach, które nie tracą na aktualności, mimo upływu czasu, jak polepszanie stanu infrastruktury publicznej np. wodociągowo-kanalizacyjnej. Fundusze unijne są kluczowym elementem realizacji tej strategii, w ramach partnerstwa jest kilka. Z jednej strony fundusze inwestycyjne na poprawę infrastruktury, ale są również granty na tworzenie rządów prawa, wdrażania lepszej administracji. Kolejnym krokiem w celu ustabilizowania sytuacji politycznej musi być bowiem współpraca gospodarcza.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.