Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Miasta i regiony UE stawiają czoła wyzwaniu inwestycyjnemu

Ograniczanie biurokracji, powiększanie wiedzy specjalistycznej w administracji lokalnej i regionalnej, podnoszenie świadomości na temat unijnych narzędzi inwestycji oraz dostosowanie zarządzania gospodarczego pomogą gospodarce europejskiej w uzyskaniu brakujących inwestycji. To jest przekaz przywódców lokalnych i regionalnych, którzy na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w obecności wiceprzewodniczącego EBI Vazila Hudaka przyjęli opinię w sprawie luki inwestycyjnej oraz rezolucję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017.
 
Ożywienie unijnej gospodarki postępuje mimo rosnącej niepewności na świecie. Niemniej poziom bezrobocia jest nadal zbyt wysoki w prawie wszystkich regionach Europy i kilka lat niedoinwestowania – tzw. luka inwestycyjna – wciąż wpływa na konkurencyjność i spójność Europy.
 
„Europejska gospodarka cierpi z powodu luki w inwestycjach publicznych i prywatnych wynoszącej ok. 250 mld EUR w porównaniu do inwestycji przed kryzysem finansowym i gospodarczym. Aby osiągnąć postęp, regiony i miasta potrzebują pieniędzy. Jako polityk lokalnego szczebla z Espoo w Finlandii wiem, że zasoby są ograniczone, a usługi znajdują się pod presją. Starzejąca się infrastruktura i niewystarczające inwestycje w transformację cyfrową i ekologiczną nie tylko spowalniają ożywienie, ale także zagrażają konkurencyjności Europy i jej przyszłemu potencjałowi wzrostu i innowacji” – stwierdził Markku Markkula, przewodniczący KR-u i sprawozdawca opinii Likwidacja luki inwestycyjnej: jak uporać się z wyzwaniami?(zob. infografikę).
 
„Luka inwestycyjna jest faktem w wielu miejscach na naszym kontynencie. Dlatego nadal bardzo potrzebujemy zwiększonych pożyczek EBI na stymulowanie gospodarki. Jednak inteligentne i zrównoważone inwestycje są możliwe tylko wtedy, gdy będą gotowe projekty. W wielu częściach UE obserwujemy niską zdolność do przygotowania projektów, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i finansowego. Dlatego EBI chciałby znacząco zwiększyć swoją ofertę doradztwa – nie tylko w swojej siedzibie w Luksemburgu, ale też lokalnie, w całej Europie” – powiedział Vazil Hudak , wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
 
Władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za ponad połowę (54 %) inwestycji publicznych. Problemy mogą często mieć swoje źródło – ale również i rozwiązanie – w miastach i regionach – uważa Markku Markkula . „Inwestycje strategiczne w złożonym globalnym otoczeniu wymagają nowych zdolności administracyjnych i kierowniczych. Zbyt często zdarza się, że brak świadomości i wiedzy o unijnych funduszach, finansowaniu i możliwościach inwestycyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym hamuje inwestycje publiczne i prywatne”.
 
Spośród 178 kwestii o charakterze terytorialnym, poruszonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2016 r. w ramach europejskiego semestru, prawie 60 % dotyczyło przeszkód dla inwestycji. Wymieniono przede wszystkim uciążliwe przepisy, niedostateczną jakość administracji publicznej, konkretne bariery na rynku pracy i problem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W swojej opinii i rezolucji członkowie KR-u wzywają do dalekosiężnych reform strukturalnych. Chodzi np. o takie kwestie jak:
 
Zdolności administracyjne :
- ograniczenie nadmiernej biurokracji, aby zwiększyć dostępność otoczenia inwestycyjnego,
- współzawodnictwo i rozszerzenie narzędzia „TAIEX REGIO PEER 2 PEER”,
- wsparcie dla platformy fi-compass, jak również dostępnych od ręki instrumentów finansowych Komisji,
- europejska tablica wyników dotycząca inwestycji lokalnych i regionalnych, obejmująca dane o obecnych projektach inwestycyjnych, doświadczeniach i trudnościach na szczeblu lokalnym.
 
Brak wiedzy :
- lepsze wykorzystywanie europejskiego portalu projektów inwestycyjnych, którego celem jest zmniejszenie dystansu pomiędzy unijnymi promotorami projektów poszukującymi finansowania oraz inwestorami,
- ustanowienie funkcji „ambasadora KR-u dla programu InvestEU” z myślą o władzach lokalnych i regionalnych,
- decentralizacja usług doradczych i eksperckich przy jednoczesnym wzmocnieniu roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, aby zająć się kwestią dysproporcji geograficznych projektów EFIS,
- wspieranie połączeń transgranicznych i wielopoziomowej współpracy dzięki czynnemu promowaniu międzyregionalnych inwestycji, aby przyspieszyć rozwój ogólnoeuropejskiego jednolitego rynku i unii rynków kapitałowych.
 
Instrumenty finansowe :
- przesunięcie unijnych narzędzi inwestycyjnych w kierunku korzystania w stosownych przypadkach z kredytów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych,
- zapewnienie unijnej polityki spójności na okres po roku 2020 jako trzonu polityki inwestycyjnej UE,
- dalsze uproszczenie unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego,
- ocena i dostosowanie istniejących instrumentów, np. funduszy spójności i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do działania w sposób wzajemnie się uzupełniający i w synergii.
 
Zarządzanie gospodarcze :
- niezawieszanie płatności z EFSI w wyniku warunkowości makroekonomicznej (bezpośrednia konsekwencja) w ramach paktu stabilności i wzrostu,
- pełne wykorzystanie elastyczności dozwolonej w pakcie stabilności i wzrostu. Inwestycje dokonywane przez władze lokalne i regionalne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych powinny być wyłączone z obliczeń pułapów deficytu i długu,
- silniejsze i bardziej ustrukturyzowane zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w semestr europejski poprzez kodeks postępowania,
- minimalne cele w zakresie inwestycji publicznych włączone do zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru,
- biała księga ustanawiająca na szczeblu UE typologię jakości inwestycji publicznych, uznająca ważną i rosnącą rolę władz lokalnych i regionalnych w planowaniu i wdrażaniu inwestycji publicznych.
 
Źródło: www.cor.europa.eu

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.