Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Подробнее на сайте: https://domobuilding.ruhttps://sdelaietosam.ruhttps://smartesthouse.ruhttps://do-construction.ru
https://constructstroi.ru https://worknhouse.ruhttps://houseconstructor.ruhttps://trueconstruction.ruhttps://endconstruction.ruhttps://plusconstruct.ru
https://domenter.ruhttps://constructme.ruhttps://domconstructor.ruhttps://svoiastroika.ruhttps://homestrong.ru

Jakie korzyści wypływają z polityki spójności?

Wyniki Generalnej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) są namacalnym dowodem na to, że polityka spójności przeprowadziła nas pomyślnie przez największy kryzys ekonomiczny w historii UE i że będzie nadal wspierać europejskie regiony w obecnych czasach.
 
Pod artykułem zamieszczamy materiały nadesłane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), które są wynikiem podsumowania: „Ex Post Evaluation exercise of Cohesion Policy interventions in 2007-2013. The evaluation, carried out by independent experts, focused on the ERDF and the Cohesion Fund.”
 
Na czym polega polityka spójności Unii Europejskiej?
Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.
Polityka regionalna/spójności Unii Europejskiej to przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów w Unii Europejskiej. Polityka regionalna/spójności polega na realizacji trzech najważniejszych celów:

- konwergencji– czyli spójności – Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
- podniesienia konkurencyjności regionów i zatrudnienia– czyli Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowego w mniej rozwiniętych regionach (prawie 16 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
- europejskiej współpracy terytorialnej– czyli wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

 
Polityka spójności polega zatem na wspieraniu wzrostu gospodarczego, społecznego (np. walka z bezrobociem) i przestrzennego (m.in. poprawa komunikacji szynowej, drogowej i lotniczej).
 
Które kraje otrzymują wsparcie i dlaczego?
Unia Europejska określa, który region powinien uzyskać unijne fundusze, na podstawie jego poziomu PKB. Jeśli PKB na jednego mieszkańca w danym regionie jest mniejsze niż 75 proc. średniej w Unii Europejskiej, wówczas taki region może liczyć na wsparcie z dotacji unijnych. Jeśli więc wszystkie regiony danego kraju mają niskie PKB, wówczas cały kraj może liczyć na wsparcie finansowe (tak jest w przypadku Polski). Są jednak takie kraje, w których tylko niektóre regiony są objęte pomocą unijną (np. część wschodnia Niemiec).
 
Bardziej strategiczna polityka
Ustanowienie strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz narodowych strategicznych ram odniesienia jest głównym wkładem nowych regulacji prawnych. Dokumenty te nadają polityce spójności strategiczny wymiar. Państwa członkowskie i regiony są w ten sposób zachęcane do integracji priorytetów wspólnotowych z priorytetami krajowymi, zachowując równocześnie ich specyfikę. Pomoc finansowa jest mniej rozproszona i skupia się na celach wynikających ze strategii Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (nazywanej strategią lizbońską). Obszarami priorytetowymi są: badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, społeczeństwo oparte na wiedzy, transport, energia, ochrona środowiska naturalnego, jak również inwestowanie w kapitał ludzki, polityka rynku pracy oraz lepsze przystosowanie pracowników i spółek. Komisja Europejska jest pod wieloma względami gwarantem wdrażania tej strategii poprzez programowanie. Dba o to, by inwestycje skupiały się na tych właśnie priorytetach.
 
Regularnie uaktualniane informacje są dostępne na stronie Inforegio: ec.europa.eu/inforegio

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.