Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

30 lat Erasmusa

Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów UE. W ciągu 30 lat istnienia zapewniał młodym osobom możliwości kształcenia i szkolenia oraz zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Z opublikowanego dzisiaj raportu wynika, że dzisiaj Erasmus funkcjonuje lepiej niż kiedykolwiek i cieszy się coraz większym powodzeniem.   
 
W 2015 r. dzięki programowi Erasmus+ 678 000 Europejczyków – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – mogło podjąć studia, pracę, zdobyć doświadczenie zawodowe i zostać wolontariuszami za granicą. W tym samym roku UE zainwestowała 2,1 mld euro w ponad 19 600 projektów, w których uczestniczyło 69 000 organizacji. Powyższe ustalenia to główne wnioski zawarte w sprawozdaniu rocznym na temat programu Erasmus+ za 2015 r., które dziś opublikowała Komisja Europejska. Rezultaty tego programu potwierdzają również, że jego realizacja przebiega pomyślnie i że spełniony zostanie cel udzielenia wsparcia 4 milionom osób w latach 2014–2020.
 
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność oraz były student w ramach programu Erasmus na uniwersytecie w Leicester (Zjednoczone Królestwo) powiedział: Kształcenie jest kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o zapewnianie obywatelom wiedzy, kompetencji, umiejętności i zdolności służących jak najlepszemu wykorzystaniu ich potencjału oraz dostępnych im możliwości. Mobilność poszerza horyzonty i jeszcze bardziej nas wzmacnia. Program Erasmus ma do zaoferowania obie te możliwości. Jako były student w ramach tego programu mogę osobiście potwierdzić to doświadczenie. Zachęcam studentów, a w szczególności nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą oraz uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego do korzystania z możliwości, jakie stwarza im program Erasmus+.
 
Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Już od trzech dziesięcioleci program Erasmus oferuje młodym ludziom możliwości rozwoju kluczowych umiejętności, w tym umiejętności społecznych i międzykulturowych, oraz wspiera aktywne obywatelstwo. Łącząc ludzi i wspierając ich współpracę, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodzieży do budowania lepszego społeczeństwa. Jest to wyraz solidarności, której Europa potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pragnę zapewnić, że w ramach programu Erasmus+ możliwe będzie udzielenie w przyszłości wsparcia jeszcze większej liczbie osób pochodzących z różnych środowisk.

W 2015 r. zakres programu Erasmus+ został dodatkowo rozszerzony: po raz pierwszy w historii umożliwiono instytucjom szkolnictwa wyższego wymianę studentów i pracowników z uczelniami poza Europą, z czego skorzystało ponad 28 000 osób. Francja, Niemcy i Hiszpania pozostają trzema krajami wysyłającymi największą liczbę osób, a Hiszpania, Niemcy i Zjednoczone Królestwo przyjmują najwięcej uczestników programu. Reakcje uczestników programu potwierdzają, że czas spędzony za granicą w ramach Erasmus+ to czas dobrze wykorzystany: 94 proc. twierdzi, że zwiększyły się ich umiejętności, a 80 proc. odczuło, że czas ten wpłynął bardzo korzystnie na ich możliwości kariery zawodowej. Co trzecia osoba odbywająca staż w ramach programu Erasmus+ otrzymuje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, które ją na staż przyjęło.
 
Opublikowane dziś sprawozdanie zawiera także przegląd działań podejmowanych przez Komisję w celu dostosowania programu Erasmus+ do pomocy UE i państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak integracja uchodźców i migrantów. Przykładowo, system wsparcia językowego online programu Erasmus+ został rozszerzony, tak aby w ciągu trzech kolejnych lat mogło z niego skorzystać 100 000 uchodźców. Na ten cel przeznaczono 4 mln euro. Działanie to ma umożliwić zwłaszcza osobom młodym uczestnictwo w systemie kształcenia państwa przyjmującego i rozwijanie umiejętności. 
 
Opublikowanie sprawozdania zbiega się w czasie z uruchomieniem kampanii z okazji 30-lecia programu Erasmus (zwanego Erasmus+ od 2014 r. z uwagi na fakt, że przynosi on korzyści większej liczbie osób dzięki szerszemu zakresowi możliwości). Przez cały 2017 r. będą organizowane wydarzenia na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mające na celu podkreślenie pozytywnego wpływu programu Erasmus zarówno na poszczególne osoby, jak i na społeczeństwo jako całość. Wydarzenia te będą również służyć wymianie poglądów na temat rozwoju tego programu w przyszłości. W ciągu ostatnich 30 lat w ramach programu Erasmus+ i jego poprzednich wersji udzielono wsparcia ponad 5 milionom studentów, praktykantów i wolontariuszy, a oprócz tego wspierano także pracowników i wymianę młodzieży – ogółem ze wsparcia skorzystało 9 mln osób.
 
Erasmusto jeden z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniał w szczególności osobom młodym możliwości zdobycia nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów szkół wyższych, który zapoczątkowano w 1987 r. z udziałem jedynie 3 200 studentów w pierwszym roku, w ciągu 30 lat stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów szkół wyższych. Jednocześnie zakres programu znacznie się rozszerzył, dzięki zapewnieniu możliwości studiów i staży/praktyk, zarówno dla studentów w ramach szkolnictwa wyższego, jak i w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany młodzieży, wolontariatu, wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ jest także otwarty na osoby ze środowisk defaworyzowanych bardziej niż którykolwiek z poprzedników tego programu.
 
Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 33 państw obecnie (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).
 
Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni ponad 4 milionom osób możliwości studiowania, kształcenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Program ten wspiera również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także działania w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do rozwijania jego wymiaru europejskiego i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych. Program promuje ponadto nauczanie i badania dotyczące integracji europejskiej poprzez realizację działań „Jean Monnet”.

W celu uczczenia obchodów 30-lecia programu Erasmus+ w 2017 r. w całej Europie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń, w tym główna impreza w Parlamencie Europejskim w czerwcu.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.